SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Välbesökt och enigt årsmöte i Långå FVOF

Årsmötet med Långå Fiskevårdsområdes Förening lockade ett trettital deltagare. Styrelsen redogjorde för verksamhet och uppnådda resultat under 2023. Omsättningen uppgick till 840 000 kronor jämfört med 1 060 000 året innan. Årets underskott på 84 000 kronor balanseras i ny räkning. Försäljningen av fiskekort uppgick till närmare 400 000 kronor. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen, vilket stämman beslutade.

De stora projekten, bland annat renoveringen av strömsträckorna i Långåljusnan har slutförts. Det finns tecken på återväxt av öring och harr samt att den biologiska mångfalden återbildas.

Långå FVOF är delägare i Grundsjöprojektet tillsammans med Fortum Sverige AB, länsstyrelsen, Härjedalens kommun och Särvsjöns bysamfällighet. Avtalet är förlängt. Projektet firar i år 20-årsjubileum. Årsmötet godkände styrelsens förslag om projektets planer för ECOSJÖ, en ’damm i dammen’ som håller kvar vatten med möjligheter för naturlig reproduktion och näringsproduktion.

Årsmötet godkände styrelsens budget för verksamhetsåret 2024 som bland annat innefattar ett projekt för fiskevård och föryngring av bestånden genom överflyttning från vissa tjärnar till vatten som kan hålla större populationer. Åtgärden är ett led i Långåfiskets strategi att bevara de ursprungliga fiskarterna utan odling och inplantering av fisk. Samtidigt minskas risken för att det blir för mycket fisk i vissa vatten, så kallade tusenbröder.

Ett annat projekt är att anlägga en samlingsplats för olika aktiviteter som ”FISJKELÄGET vid Långå Skans”. Det blir en plats bl a för ’möten vid lägerelden’, information, olika teman och kunskapsområden och med platser för utbildning och övning i olika fisketekniker. Långåljusnans sträckning längs skansen har öppnats för fritt fiske.

Till ny ordinarie ledamot, efter Jens Andersson som avsagt sig omval, har Anton Sundin, Långå, utsetts. Anton Sundin är 23 år, född och har eget boende i Långå. Anrik familj av flerhundraårig släkt i Långå. Studentexamen från Torsta Naturbruksgymnasium i Ås, Jämtland, med inriktning på Skog och Jakt. Anställd i Komimilla som skogsmaskinförare för avverkning och skogsvård. Största intresset är jakt med hund och skoterturer vintertid. Anton Sundin har sedan 2022 varit suppleant i Långå FVOFs styrelse.

Therese Öberg, Långå, har på egen begäran avgått som revisor och i hennes ställe valdes Anette Andersson, bördig från Långå och fritidsboende där.

I övrigt omvaldes styrelsen. Vid konstituerande styrelsemöte efter årsmötet i Långå FVOF har Kevin Dahlberg utsetts till vice ordförande med fokus på att hantera föreningens avtal i Grundsjöprojektet och roll i projekt ECOSJÖN. Allan Blomkvist, Långå, är fortsatt föreningens förste vice ordförande. Arbetsfördelningen mellan de vice ordförandeposterna motiveras bl a av föreningens ökande engagemang i projekt ECOSJÖN.

Kevin Dahlberg är 28 år och examinerad Skogsmästare vid SLU 2018. Kevin är född i Hede och bor där med sin familj. Han är inköpschef i Stora Ensos skogsdivision med ansvar för drivning- och planeringsentreprenad. Förutom familjen är hans intressen träning, jakt och fiske. Kevin är även engagerad i utvecklingen av Sonfjällsbygden. Kevin Dahlberg valdes in i Långå FVOFs styrelsen 2022 bland annat med ansvarar för markägarfrågor.