Fiskenyheter

Hemsidan uppdaterad för 2021

Långåfiskets hemsida är källan till aktuell och användbar information om fiskevårdsområdet, fisken, fisket, fiskevårdsföreningens verksamhet och uppnådda resultat. Här finns även aktuell information om regler, rekommendationer och goda råd. Praktiska tips om packlistor och säkerhet och vägledning till kringaktiviteter och…

Fiskekort.se uppdateras och förnyas

I januari släpper Sportfiskarna den nya versionen av Fiskekort.se som kommer ha ett modernt utseende med förbättrad funktionalitet och användarvänlighet. Ambitionen är att både köp och administration av fiskekort ska vara enkelt och kunna utföras snabbt. Långåfisket anlitar både fiskekort.se och…

Långåljusnan projektet behöver förlängas

Långå fiskevårdsområdes förening behöver fortsätta Långåljusnanprojektet på sträckan uppströms sjön Orten till Kolbenshån dit fiskevårdsområdet sträcker sig. Mot den bakgrunden har föreningen ansökt om bygdemedel ur Lossenfonden för 2021.Sträckan är hårt påverkad av flottledsrensning och vattenkraftutvinning. Målet är att i…