Fiskenyheter

Årsmötet förnyade styrelsen

Långå Fiskevårdsområdes förening har hållit sitt årsmöte, för andra gången i digital form. Drygt tjugo personer deltog i mötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Fler sportfiskare besökte Långåfisket under fjolåret och fiskesäsongen återtog sin normala omfattning efter torråret…

Långåfisket får investeringsstöd

Härjedalens kommun tillstyrker hos länsstyrelsen att Långå Fiskevårdsförening beviljas bygdemedel för sina ansökningar. Länsstyrelsen kommer normalt att följa kommunens rekommendation. Bygdemedlen kommer från kraftindustrin. Grundsjöprojektet För täckande av fiskevårdsföreningens kostnader i Grundsjöprojektet beviljas begärda 65 000 kronor. I budgeten för…

Allmän varning för svaga isar

Växlingarna i temperatur, väder och vattenföring under den här tiden på vårvintern utsätter isarna för stora påfrestningar, vilket är allvarligt med tanke på att de redan innan inte hållit den kvalité med ‘kärnis’ som många vant sig vid. Därför råder…

Stugägarkorten gäller enbart för den som ‘äger’ stuga i Långå

Den som ‘äger stuga’, alltså fastighet för fritids- eller deltidsboende inom Långå Fiskevårdsområde, har rätt att köpa speciella fiskekort till reducerat pris. För att kortet ska vara giltigt måste fastighetsbeteckningen vara inskriven på kortet. Som fastighetsägare räknas den som är…