SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Grundsjöprojektet

Styrelsen för Grundsjöprojektet samlad vid infarten till Grundsjön. Från vänster Helge Jonsson, Långå FVOF, Janne Gabrielsson, Härjedalens kommun, Marco Blixt Fortum Sverige AB, Joakim Svensson, Länsstyrelsen och Torgny Gunnarsson, Särvsjöns samfällighetsförening.

 

 

Grundsjörödingen™ är känd som intressant sportfisk och exklusiv matfisk, släkt med Vätterrödingen med ett genetiskt arv som gör att den har en officiell klassning ”mycket skyddsvärd, storvuxen genetik, biologisk mångfald”. Den är en attraktion för sportfiskare både vinter och sommar.

Grundsjörödingen tillhör de få kvarvarande rödingstammar som reproducerar sig i fjällkedjans sjöar. Visionen är att för all framtid ”till nästa istid” bevara Grundsjörödingen på plats i Grundsjön.
När Grundsjöarna reglerades för elproduktion i början av 1970-talet tilläts överföring från ett näraliggande system där det finns sik, som nu hotar rödingen. Regleringens nivåskillnader leder även till infrysning av rödingrom och minskad biologisk produktion i strandzonen. För att motverka skadorna drivs Grundsjöprojektet sedan 2006 bland annat med reduceringsfiske efter sik och stödodling av röding. Fortum Sverige AB, Härjedalens kommun, Långå FVOF, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Särvsjöns samfällighetsförening finansierar projektet och är aktiva parter i samarbetet.

Åtgärderna bygger i huvudsak på reduceringsfiske efter sik, stödåtgärder genom utsättnng av befruktad rom av Grundsjöröding, kontroll och uppföljning. Den årliga satsningen uppgår till ca 500 000 kronor. Allan Blomkvist, vice ordförande i Långå FVOF är operativ projektledare. Fiskerikonsulenten Per-Arne Holt-Seeland har under flera år fram till 2019 varit engagerad i projektet som specialist och har utvecklat metoder för riktat fiske efter sik med användning av flytande djupnät. Precisionen i nätfisket innebär att fångsten uppgår till 97 procent sik och endast tre procent övrig fisk. Därav är knappt en procent röding, vilket är ett mycket gott resultat.

Grundsjöprojektets tidsperspektiv är tio år med årlig uppdatering och förlängning. Till stöd för arbetet har projektet tillgång till vetenskaplig rådgivning.

Den fångade siken levereras till vidareförädling. Däribland är Härjedalens kommun, genom sin miljömedvetna och ekologiska inriktning, stor användare av fisken i sina matsalar vi skolor och äldreboenden.

Projektstyrelsen består av representanter för var och en av projektägarna. Helge Jonsson är ordförande.

Läs mer om Grundsjöprojektet under den rubriken, högst upp här på hemsidan.