SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Grundsjöprojektet

Grundsjörödingen™ är känd som intressant sportfisk och exklusiv matfisk, släkt med Vätterrödingen med ett genetiskt arv som gör att den har en officiell klassning ”mycket skyddsvärd, storvuxen genetik, biologisk mångfald”. Den är en attraktion för sportfiskare både vinter och sommar.

Grundsjörödingen tillhör de få kvarvarande rödingstammar som reproducerar sig i fjällkedjans sjöar. Visionen är att för all framtid ”till nästa istid” bevara Grundsjörödingen på plats i Grundsjön.
När Grundsjöarna reglerades för elproduktion i början av 1970-talet tilläts överföring från ett näraliggande system där det finns sik, som nu hotar rödingen. Regleringens nivåskillnader leder även till infrysning av rödingrom och minskad biologisk produktion i strandzonen. För att motverka skadorna drivs Grundsjöprojektet sedan 2006 bland annat med reduceringsfiske efter sik och stödodling av röding. Fortum Sverige AB, Härjedalens kommun, Långå FVOF och Länsstyrelsen i Jämtlands län finansierar projektet liksom Särvsjöns samfällighetsförening och alla är aktiva parter i samarbetet.

Åtgärderna bygger i huvudsak på reduceringsfiske efter sik, stödodling av Grundsjöröding, kontroll och uppföljning. Den årliga satsningen uppgår till ca 500 000 kronor. Allan Blomkvist, vice ordförande i Långå FVOF är operativ projektledare. Fiskerikonsulenten Per-Arne Holt Seeland är engagerad i projektet som specialist och har utvecklat metoder för riktat fiske efter sik med användning av flytande djupnät..

Grundsjöprojektets tidsperspektiv är tio år med årlig uppdatering och förlängning. Till stöd för arbetet har projektet tillgång till vetenskaplig rådgivning.

Den fångade siken levereras till vidareförädling. Däribland är Härjedalens kommun, genom sin miljömedvetna och ekologiska inriktning, stor användare av fisken i sina matsalar vi skolor och äldreboenden.