När man inte fiskar

Det kan bli någon dag då man vill göra annat än fiska. Och medföljande önskar andra aktiviteter. Njut av omgivningarna. Safari i naturen, i kulturlandskapet och till besöksvärda platser. Långå Skans är en befästning som kom till efter freden i Brömsebro 1645. Svamp och bär när det är säsong. Flera golfbanor. Flera skidorter. Nära till Hede och Vemdalen, Funäsdalsområdet och Norge i väster.

 

Sevärdheter och naturupplevelser:

Långå är en gammal ’kulturbygd av riksintresse’ (enligt Riksantikvarieämbetets beslut uppdaterat 2012-01-26) med många sevärdheter och naturupplevelser. Långåljusnan rinner genom den dalgång där Långå by ligger, omgärdad av höga berg, sjöar, tjärnar och vattendrag i skogs- och fjällandskap. Mittåfallet och Rändåfallen är värda att besöka.

”Rändåspruten”, Långås egen gejser, är ett spektakulärt fenomen som brukar uppträda i Rändån i april/maj med 30 -40 meter höga vattenkaskader. Numera dämpad till lägre nivåer.

Långå by har många intressanta byggnader från 16-, 17- och 1800-talen i ett välskött odlingslandskap, däribland gårdarna Backen, Emres, Grubban, Gästgivargården, Nilsgården, Smedjehögen, Sörgården, Utgården, Västomtjärn och Östberget.

Den stjärnformade befästningen Långå Skans med sina kraftiga jordvallar har anor tillbaka till 1600-talets andra hälft.

Fäbodar finns i Hammarberget samt Högen och Östbergsvallen vid Grundsjön. Intressanta byggnader är Lillkyrkan från 1955, numer privatägd och ombyggd till privatbostad,  klockstapeln från 1956,  Långågår´n, Nytta&Nöje-lokalen, bymagasinet på Gästgivargården, kornladan i Emres, smedja och torkbastu på Backen, Skanstorpet med gamla krutkällaren och ett oräkneligt antal lador, en del med ursprung från 1500-talet.

Fornlämningar är förutom Långå Skans, de fyra tusen år gamla hällmålningarna i berget Hovden, Soldatgraven vid Kappböle och flottningsrännan och dammen vid Gruckån och den flerhundraåriga befästningen, värnet i Skansberget.

Långå bjuder på rika naturupplevelser bl a berguv, kungsörn, sångsvan, tranor och naturligtvis björn, lo, bäver och älg. Rik flora bl a med flera orkidéer, strandväxande kvanne (Angelica archangelica) och Tibast, den extremt giftiga, men otroligt vackra, blommande busken. Det rödlistade och extremt sällsynta Klådriset (Myricaria germanica) växer vid Anåns utlopp vid Grundsjön, väster om Långå, och ingår i Naturvårdsverkets program för skyddsåtgärder.

Rikligt med bär och svamp.