Krävande förarbeten för miljöprövning

Under onsdagen hölls ett så kallat undersökningssamråd vilket inleder miljöprövningsprocessen för det återstående och avslutande projektet för restaurering av Långåljusnan, den kilometerlånga sträckan Vitmälen – Mittåhån, där Mittån rinner ut i älven. Arbetet har nu pågått i över åtta år…