Välkommen till Långå Fiskevårdsområde – mitt i Härjedalen

Långåfisket erbjuder omväxlande fiske av mycket hög kvalitet med naturliga fiskbestånd av ädelfisk som öring, röding, harr och sik. Det är unikt att möta de ”fyra stora” inom ett och samma område, till och med på samma plats. 

Naturligtvis finns även gädda, abborre och regnbåge. Den unika och omtalade Grundsjörödingen är en raritet. Flera åtgärder säkrar dess framtid långsiktigt.
öring, röding, harr och sik
Fisket
Det här är Långåfisket. Här hittar du intressanta uppgifter.

Läs mer

Råd & Regler
Enkla regler och goda råd. Du är välkommen att medverka till bra fiske även i framtiden.

Läs mer

Fiskekort
Enkelt och bekvämt att köpa fiskekort direkt från ombud eller via Internet.

Läs mer

Solnedgång i Härjedalen, april, maj
Fiske i Härjedalen, Sverige

Långå fiskevårdsområde har fem kvadratmil fjällnära natur- och vildmarksupplevelser

  • Ursprungliga fiskarter med ädelfiskarna öring, röding, harr och sik
  • Spännande fiske efter gädda och stor abborre. Naturligtvis finns regnbåge
  • Ett femtital sjöar, tjärnar och sel varav stor del med röding
  • 45 km strömfiske däribland kända Mittån och Anån
  • Restaurerade strömsträckor av Långåljusnan
  • Lätt nåbara vatten, en del öppna hela året
  • Barnen har egen öringtjärn
  • Vindskydd, rastplatser, torrtoa, båtar, skyltade vägar
  • bra boende och service

Långåfisket ™ är samlingsnamn för det fiske som ägs och upplåts av fiskerättsägare i Långå fiskevårdsområdes förening. Föreningen ansvarar för skötseln av fisket och fiskevården och säljer  fiskekort. Intäkterna går tillbaka till dig som fiskar genom fiskefrämjande åtgärder, biotopvård och service. Kvalitén i det naturnära fisket bevaras, utvecklas och säkras genom särskilda åtgärder.
Här på hemsidan finner du karta samt mer information om fisket, fiskevattnen, fiskekort, fiskeregler, nyheter och service samt länkar med viktiga kontakter.

Aktuellt

Isläget
Generell isvarning gäller inom hela fiskevårdsområdet! Anledningen är att det trots god isläggning alltid finns risk för svaga isar fläckvis....
Nya satsningar för Grundsjörödingen
Nu under januari rapporteras flera fångster av Grundsjöröding, men i huvudsak i små storlekar vilket i sig är ett sundhetstecken. Fångster av...
Fiske och historia i gemensam satsning
Samarbete har inletts mellan projektgruppen för Långå Skans och styrelsen i Långåfisket om en anläggning som välkomnar besökare och inbjuder...
Barnens egen öringtjärn får ändrad åldersgräns
Långåfisket bjuder alla barn till och med sexton års ålder på fritt fiske! Det är viktigt att barnen får möjlighet att lära sig fiska och...
Hedeflugan – Sveriges första flugserie
För första gången i svensk flugfiskehistoria presenteras den hundraåriga, första svenska flugserien, Hedeflugan, i Helge Jonssons berättelse om...
Välkommen – och välkommen åter!
Styrelsen för Långå fiskevårdsområdes förening