Välkommen till Långå Fiskevårdsområde – mitt i Härjedalen

Långåfisket erbjuder omväxlande fiske av mycket hög kvalitet med naturliga fiskbestånd av ädelfisk som öring, röding, harr och sik. Det är unikt att möta de ”fyra stora” inom ett och samma område, till och med på samma plats. 

Naturligtvis finns även gädda, abborre och regnbåge. Den unika och omtalade Grundsjörödingen är en raritet. Flera åtgärder säkrar dess framtid långsiktigt.
öring, röding, harr och sik
Fisket
Det här är Långåfisket. Här hittar du intressanta uppgifter.

Läs mer

Råd & Regler
Enkla regler och goda råd. Du är välkommen att medverka till bra fiske även i framtiden.

Läs mer

Fiskekort
Enkelt och bekvämt att köpa fiskekort direkt från ombud eller via Internet.

Läs mer

Solnedgång i Härjedalen, april, maj
Fiske i Härjedalen, Sverige

Långå fiskevårdsområde har fem kvadratmil fjällnära natur- och vildmarksupplevelser

  • Ursprungliga fiskarter med ädelfiskarna öring, röding, harr och sik
  • Spännande fiske efter gädda och stor abborre. Naturligtvis finns regnbåge
  • Ett femtital sjöar, tjärnar och sel varav stor del med röding
  • 45 km strömfiske däribland kända Mittån och Anån
  • Restaurerade strömsträckor av Långåljusnan
  • Lätt nåbara vatten, en del öppna hela året
  • Barnen har egen öringtjärn
  • Vindskydd, rastplatser, torrtoa, båtar, skyltade vägar
  • bra boende och service

Långåfisket ™ är samlingsnamn för det fiske som ägs och upplåts av fiskerättsägare i Långå fiskevårdsområdes förening. Föreningen ansvarar för skötseln av fisket och fiskevården och säljer  fiskekort. Intäkterna går tillbaka till dig som fiskar genom fiskefrämjande åtgärder, biotopvård och service. Kvalitén i det naturnära fisket bevaras, utvecklas och säkras genom särskilda åtgärder.
Här på hemsidan finner du karta samt mer information om fisket, fiskevattnen, fiskekort, fiskeregler, nyheter och service samt länkar med viktiga kontakter.

Aktuellt

Kortköp via fiskekort.se upphör
Möjligheterna att köpa fiskekort via www.fiskekort.se har upphört sedan Sportfiskarna beslutat lägga ner den tjänsten. Köp fiskekort via de...
Oförändrade kortpriser 203
Långå fiskevårdsområdes förening har hållit sitt årliga höstmöte med bra anslutning av deltagare. Höstmötets egentliga uppgift är att...
Reduceringsfisket i Grundsjön avbryts för i år
Problemen med de låga vattennivåer som gällt i Grundsjömagasinet har inneburit problem för reduceringsfisket med två storryssjor som drivs för...
Kallelse till höstmöte 31 oktober
Styrelsen i Långå FVOF kallar ägare och inbjuder övriga intressenter till Höstmöte måndagen den 31 oktober kl 19.00 på Nytta&Nöje. Varmt...
Sportfiskets nestor firar 80
Intresset för fiske och jakt är välrepresenterat i det politiska styret av Härjedalens kommun. En som vet är Sune Halvarsson i Hedeviken som...
Välkommen – och välkommen åter!
Styrelsen för Långå fiskevårdsområdes förening