Välkommen till Långå Fiskevårdsområde – mitt i Härjedalen

Långåfisket erbjuder omväxlande fiske av mycket hög kvalitet med naturliga fiskbestånd av ädelfisk som öring, röding, harr och sik. Det är unikt att möta de ”fyra stora” inom ett och samma område, till och med på samma plats. 

Naturligtvis finns även gädda, abborre och regnbåge. Den unika och omtalade Grundsjörödingen är en raritet. Flera åtgärder säkrar dess framtid långsiktigt.
öring, röding, harr och sik
Fisket
Det här är Långåfisket. Här hittar du intressanta uppgifter.

Läs mer

Råd & Regler
Enkla regler och goda råd. Du är välkommen att medverka till bra fiske även i framtiden.

Läs mer

Fiskekort
Enkelt och bekvämt att köpa fiskekort direkt från ombud eller via Internet.

Läs mer

Solnedgång i Härjedalen, april, maj
Fiske i Härjedalen, Sverige

Långå fiskevårdsområde har fem kvadratmil fjällnära natur- och vildmarksupplevelser

  • Ursprungliga fiskarter med ädelfiskarna öring, röding, harr och sik
  • Spännande fiske efter gädda och stor abborre. Naturligtvis finns regnbåge
  • Ett femtital sjöar, tjärnar och sel varav stor del med röding
  • 45 km strömfiske däribland kända Mittån och Anån
  • Restaurerade strömsträckor av Långåljusnan
  • Lätt nåbara vatten, en del öppna hela året
  • Barnen har egen öringtjärn
  • Vindskydd, rastplatser, torrtoa, båtar, skyltade vägar
  • bra boende och service

Långåfisket ™ är samlingsnamn för det fiske som ägs och upplåts av fiskerättsägare i Långå fiskevårdsområdes förening. Föreningen ansvarar för skötseln av fisket och fiskevården och säljer  fiskekort. Intäkterna går tillbaka till dig som fiskar genom fiskefrämjande åtgärder, biotopvård och service. Kvalitén i det naturnära fisket bevaras, utvecklas och säkras genom särskilda åtgärder.
Här på hemsidan finner du karta samt mer information om fisket, fiskevattnen, fiskekort, fiskeregler, nyheter och service samt länkar med viktiga kontakter.

Aktuellt

Höstmötet belsutade nya kortpriser
Kortpriserna har varit oförändrade i tio år. Långå FVO har jämförelsevis bra och många fiskevatten med intressant fiske på attraktiva arter...
Helgon värda att återanvända
Nu sitter vi här, alla nuvarande och framtida sportfiskare , med Gunnar Johnsons arv i knät. Gunnar Johnson är inte död för att han avled i...
Höstmöte måndag 1 november kl 19.00
Styrelsen i Långå FVOF kallar ägare och inbjuder övriga intressenter till Höstmöte måndagen den 1 november kl 19.00 på Nytta&Nöje. Varmt...
Straffbart att skräpa ner
Problemet med nedskräpning har debatterats av riksdagen idag, 22 september, i samband med behandling av miljö- och jordbruksutskottets...
Skördefest OPPiNILS i Långå
Det är skördefest i den anrika Nilsgården "OPPiNILS" den 11 - 12 september. Alla är välkomna mellan 11 - 16 båda dagarna. Det är ett...
Välkommen – och välkommen åter!
Styrelsen för Långå fiskevårdsområdes förening