Välkommen till Långå Fiskevårdsområde – mitt i Härjedalen

Långåfisket erbjuder omväxlande fiske av mycket hög kvalitet med naturliga fiskbestånd av ädelfisk som öring, röding, harr och sik. Det är unikt att möta de ”fyra stora” inom ett och samma område, till och med på samma plats. 

Naturligtvis finns även gädda, abborre och regnbåge. Den unika och omtalade Grundsjörödingen är en raritet. Flera åtgärder säkrar dess framtid långsiktigt.
öring, röding, harr och sik
Fisket
Det här är Långåfisket. Här hittar du intressanta uppgifter.

Läs mer

Råd & Regler
Enkla regler och goda råd. Du är välkommen att medverka till bra fiske även i framtiden.

Läs mer

Fiskekort
Enkelt och bekvämt att köpa fiskekort direkt från ombud eller via Internet.

Läs mer

Solnedgång i Härjedalen, april, maj
Fiske i Härjedalen, Sverige

Långå fiskevårdsområde har fem kvadratmil fjällnära natur- och vildmarksupplevelser

  • Ursprungliga fiskarter med ädelfiskarna öring, röding, harr och sik
  • Spännande fiske efter gädda och stor abborre. Naturligtvis finns regnbåge
  • Ett femtital sjöar, tjärnar och sel varav stor del med röding
  • 45 km strömfiske däribland kända Mittån och Anån
  • Restaurerade strömsträckor av Långåljusnan
  • Lätt nåbara vatten, en del öppna hela året
  • Barnen har egen öringtjärn
  • Vindskydd, rastplatser, torrtoa, båtar, skyltade vägar
  • bra boende och service

Långåfisket ™ är samlingsnamn för det fiske som ägs och upplåts av fiskerättsägare i Långå fiskevårdsområdes förening. Föreningen ansvarar för skötseln av fisket och fiskevården och säljer  fiskekort. Intäkterna går tillbaka till dig som fiskar genom fiskefrämjande åtgärder, biotopvård och service. Kvalitén i det naturnära fisket bevaras, utvecklas och säkras genom särskilda åtgärder.
Här på hemsidan finner du karta samt mer information om fisket, fiskevattnen, fiskekort, fiskeregler, nyheter och service samt länkar med viktiga kontakter.

Aktuellt

Projekt Långåljusnan går i mål
Den resterande delen av Långåljusnans strömsträckor i riktning mot Lossendammen åtgärdas i sommar. Sträckan är ungefär nio kilometer...
Välbesökt årsmöte
Äntligen kunde Långå FVOF välkomna till årsmöte med personlig närvaro. Tjugofem deltog och godkände styrelsens förvaltning för 2021. Håkan...
Observera fångstbegränsningar på Grundsjön
Rapporter har kommit in om att fångstbegränsningarna för Grundsjöröding på Grundsjön är oklara, åtminstone bland sportfiskare som påstår...
Besvikelse eller fiskelycka det är frågan
Rödingfisket på Grundsjön kommenteras av dem som blir utan fisk och av dem som säger att de får ”bra med fisk”. Ibland på en och samma dag....
Årsmöte 31 mars! Välkommen!
Styrelsen i Långå FVOF kallar ägare och inbjuder övriga intressenter till årsmöte på Nytta & Nöje Torsdagen den 31 mars kl 19.00. Ärenden...
Välkommen – och välkommen åter!
Styrelsen för Långå fiskevårdsområdes förening