Välkommen till Långå Fiskevårdsområde – mitt i Härjedalen

Långåfisket erbjuder omväxlande fiske av mycket hög kvalitet med naturliga fiskbestånd av ädelfisk som öring, röding, harr och sik. Det är unikt att möta de ”fyra stora” inom ett och samma område, till och med på samma plats. 

Naturligtvis finns även gädda, abborre och regnbåge. Den unika och omtalade Grundsjörödingen är en raritet. Flera åtgärder säkrar dess framtid långsiktigt.
öring, röding, harr och sik
Fisket
Det här är Långåfisket. Här hittar du intressanta uppgifter.

Läs mer

Råd & Regler
Enkla regler och goda råd. Du är välkommen att medverka till bra fiske även i framtiden.

Läs mer

Fiskekort
Enkelt och bekvämt att köpa fiskekort direkt från ombud eller via Internet.

Läs mer

Solnedgång i Härjedalen, april, maj
Fiske i Härjedalen, Sverige

Långå fiskevårdsområde har fem kvadratmil fjällnära natur- och vildmarksupplevelser

  • Ursprungliga fiskarter med ädelfiskarna öring, röding, harr och sik
  • Spännande fiske efter gädda och stor abborre. Naturligtvis finns regnbåge
  • Ett femtital sjöar, tjärnar och sel varav stor del med röding
  • 45 km strömfiske däribland kända Mittån och Anån
  • Restaurerade strömsträckor av Långåljusnan
  • Lätt nåbara vatten, en del öppna hela året
  • Barnen har egen öringtjärn
  • Vindskydd, rastplatser, torrtoa, båtar, skyltade vägar
  • bra boende och service

Långåfisket ™ är samlingsnamn för det fiske som ägs och upplåts av fiskerättsägare i Långå fiskevårdsområdes förening. Föreningen ansvarar för skötseln av fisket och fiskevården och säljer  fiskekort. Intäkterna går tillbaka till dig som fiskar genom fiskefrämjande åtgärder, biotopvård och service. Kvalitén i det naturnära fisket bevaras, utvecklas och säkras genom särskilda åtgärder.
Här på hemsidan finner du karta samt mer information om fisket, fiskevattnen, fiskekort, fiskeregler, nyheter och service samt länkar med viktiga kontakter.

Aktuellt

Fiskeåret 2022 årsredovisning
Fiskeåret 2022 - Årsredovisning Långåfisket har hävdats i mer än tre hundra år som skyddsvärd naturresurs, bevisligen sen 15 maj...
Långåfisket på Sportfiskemässan
Långåfisket har förmånen att få finnas i den monter som vår samarbetspartner, Flugfiske i Norden, har under Sportfiskemässan! -Vi ägnar...
Inbjudan till årsmöte 30 mars kl 19.00
Styrelsen för Långå  Fiskevårdsområdes Förening  kallar härmed medlemmar och inbjuder övriga intressenter till årsmöte den 30 mars...
Edvardspirken – efter fiskelegendaren Edvard Nilsson i Långå
Nils Edvard Nilsson föddes den 23 februari 1909 i Jönsnils i Långå som det fjärde barnet till Anna och Jöns Nilsson. I syskonskaran som var sju...
Fångstbegränsning och isvarning på Grundsjön
För Grundsjörödingen gäller fångstbegränsning till max tre rödingar per kortdygn. För övriga fiskarter finns ingen formell begränsning, men...
Välkommen – och välkommen åter!
Styrelsen för Långå fiskevårdsområdes förening