Vill du bli leverantör?

BUDGETDAGS! Värdet av ideellt oavlönat arbete för Långå FVOF kan beräknas till närmare en halv miljon. Beräkningen bygger på vad det skulle kosta att betala för arbets-kraften med tillämpning av genomsnittlig timersättning enligt byggavtalet i Jämtlands län, plus lönebikostnader och…