Fiskeområdet

Långå Fiskevårdsområde är ett fem kvadratmil stort område mitt i Härjedalen med upplevelser av intressant sportfiske i friska vatten, fjäll och fjällnära natur, vildmark i skogs- och berglandskap samt ett välskött kulturlandskap med tusenåriga anor. Livskvalité och naturkvalité i harmonisk balans.

Fisket har uppfattats som en skyddsvärd naturresurs i mer än tre hundra år, vilket bekräftas i det äldsta kända dokumentet från maj 1716. Så är det fortfarande med fokus på att bevara, vårda och använda de ursprungliga fiskarterna.

Långåfisket ger Dig ett omväxlande fiske av mycket god kvalitet med naturliga bestånd av ädelfisk som öring, röding, harr och sik. Naturligtvis finns även gädda, abborre och regnbåge. Grundsjörödingen är en rikskänd raritet.

Inom området hittar du lätt nåbara vatten, vissa är öppna hela året. Några tjärnar når du efter en kortare vandring. Barnen har naturligtvis en egen öringtjärn i Långå by.

50 sjöar och tjärnar, närmare hälften med röding, och ett oräkneligt antal sel och andra lugnvatten. 45 kilometer omtalat och uppskattat strömfiske bland annat i Mittån, Anån, Gruckån och Rändån. Långå-Ljusnan är känd för sin öring, sik och gädda. Strömsträckorna är återställda från flottledsrensning och har återfått sina naturvärden trots vattenkraftutbyggnad tack vare ett unikt projekt med omtalade insatser och resultat. Sträckan uppströms Skälningshån färdigställdes våren 2020, vilket innebär att den öppnar för fiske sommaren 2022. Se anvisningar på hemsidan och meddelanden.

Vindskydd, rastplatser, torrtoa, båtar, skyltade vägar och information är till för din bekvämlighet.

Bra och prisvärt boende finns i Långå by och i Medskogsbygget. Tillgång till guider. Närbelägna Hede, ca 10 minuter med bil, har den övriga service du behöver.

Långåfisket stöds aktivt av samverkande parter och finansiärer, såsom Länsstyrelsen i Jämtlands län, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket , EU/landsbygdsprogrammet, Härjedalens kommun, Sportfiskarna, Fortum Sverige AB, kraftindustrins bygdemedel och Särvsjöns bysamfällighetsförening  (Grundsjöprojektet).

Upplevelsen är din! När du vill! Och välkommen åter!

Långå Ljusnan detaljkarta