Fiskeområdet

Långå Fiskevårdsområde är ett fem kvadratmil stort område mitt i Härjedalen med fjäll och fjällnära natur, vildmark i skogs- och berglandskap samt ett välskött kulturlandskap med flerhundraåriga anor.
Långåfisket ger Dig ett omväxlande fiske av mycket hög kvalitet med naturliga bestånd av ädelfisk som öring, röding, harr och sik. Naturligtvis finns även gädda, abborre och regnbåge. Grundsjörödingen är en rikskänd raritet.

Inom området hittar du lätt nåbara vatten, vissa är öppna hela året. Några tjärnar når du efter några kilometers vandring. Barnen har naturligtvis en egen öringtjärn Långå by.

50 sjöar och tjärnar, närmare hälften med röding, och ett oräkneligt antal sel och andra lugnvatten

45 kilometer omtalat och uppskattat strömfiske bland annat i Mittån, Anån, Gruckån och Rändån. Långå-Ljusnan är känd för sin öring, sik och gädda

Vindskydd, rastplatser, torrtoa, båtar, skyltade vägar och information är till för din bekvämlighet.

Bra och prisvärt boende finns i Långå by och i Medskogsbygget. Tillgång till guider. Närbelägna Hede, ca 10 minuter med bil, har den övriga service du behöver.

Långå Ljusnan detaljkarta