SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Bästa fisketiderna

Långåfiskets fyra årstider indelas i vinterfisket, vårfisket, sommarfisket och höstfisket. Indelningen följer kalendern och fiskarnas biologiska klocka, men kan variera i längd beroende på olika väder- eller klimatfaktorer. De fyra årstiderna ryms gott och väl inom Långås fjorton årstider.*

Wilhelm Edman 7 årAtt fiskelyckan varierar med väder, vind, lufttryck och temperatur i vatten och luft, det vet alla. Att lyckan kan dyka upp i alla åldrar kan Wilhelm Edman, 7 år, intyga med egen fångad sik på dryga kilot! Långåljusnan strax nedströms bron. Nytt rekord i familjen! Egentligen finns inget riktigt dåligt fiskeväder – om man är rätt förberedd. En mulen dag brukar vara bättre än solskensdagar. Lagom vind är bättre än vindstilla för den skapar rörelser i vattnet och ’suddar’ konturerna av dig för fisken. Men alla de här faktorerna påverkar fisken och till det kommer fiskens egen livsrytm och tillgången på föda. Var uppmärksam på insektslivet och kläckningarna. De ökar fiskens aktivitet. Lär dig ”läsa vattnet” så förstår du bättre var fisken håller till och hur fisken använder vattnet för sina olika livsbehov. Det räcker inte enbart med ögonkast över vattenytan. Man måste veta, förstå och begripa livet och villkoren under den i fiskarnas och de vattenlevande organismernas värld. Fisken har, liksom vi, olika ställen för olika behov där förutsättningarna för tillfället är optimala. Läs gärna böcker som innehåller kunskap om detta; det sparar din tid och du når vetskap snabbare än om du ska utforska allting själv. Publicisten och konstnären Thommy Gustafsson är en av de främsta inom området och tillsammans med legendariske Ulf Pierrou, som avled 2012, gett ut böckerna ’Flugfiskarens insekter’ och ’Ekologiskt flugfiske’. Thommy har där ansvarat för de pedagogiska illustrationerna som ger insyn i livet under vattenytan och detaljer i fiskens insektsvärld. I konsten att ge inblick, kunskap och förståelse för den världen presterar Thommy Gustafsson på en enastående nivå, klart i världsklass!

För sportfiskaren pendlar erfarenheterna av fisket mellan ytterligheterna ”fantastiskt bra”, respektive ”urdåligt”. En del säger: det finns ingen fisk! Men fisken finns där! En annan säger: det var bara smått!, utan att inse glädjen åt naturligt reproducerade nya generationer och framtida fiske. Och en fiskedag ger en fin upplevelse även om fiskekorgen är tom! Upplevelsen är större än fångsten.

Fiskereglerna talar om när det är tillåtet att fiska och självklart ska man respektera fiskens ”lektider” då den skapar nästa generation. Öring, röding och sik är fredade på hösten. Harren på våren.

Långåfisket välkomnar alla, alltifrån den som metar med ett enkelt fiskespö till den som ägnar sig åt avancerat flugfiske. Fiskemetoderna står sig genom tiderna, men sedan några år ökar flugfisket markant, särskilt bland kvinnor och yngre. Prova gärna långspöfiske i de mindre åarna.

Vinterfisket inleder fiskeåret med pimpelfiske. Det kan börja så snart isarna bär och runt nyår märks att det sakta återvändande ljuset sätter fart på fisken. På vårisarna är rödingfisket en speciell attraktion, ofta i flödande solsken, från tidig morgon till sen eftermiddag. Pirkar, blänken, mask eller maggot. Använd isborr med minst 150 mm diameter, helst mer. Det finns ”risk” att få t ex abborrar med 20 cm höjd.

Grundsjöröding

Vårfisket är en efterlängtad tid då fisken söker föda för att kompensera de energiresurser som förbrukats under vintern. Det kan innebära att de är lite mindre skygga än annars på sin jakt efter föda för att äntligen få äta sig mätta. Det innebär att fisket kan vara bra när som helst på dygnet med vissa toppar på eftermiddag och kvällar. Nattfisket är möjligt med ljuset i krispiga vårnätter. Fågellivet är en upplevelse i sig.

Sommarfisket, särskilt tiden runt Midsommar, är fiskeårets mest populära årstid och det är då som de flesta av landets dryga 2 miljoner sportfiskare är aktiva. Fisket är bäst under morgon, kväll och natt. Heta sommardagar gör att fisken, liksom vi, helst tar det lite lugnt och kvicknar till mot kvällen. Ju varmare det blir i vattnet, desto djupare går fisken. Storöringen jagar in mot land sena kvällar. Rödingen hittas i djuphålor under dagen och söker sig mot ytan i stim mot kvällen.

Höstfisket är uppskattat, särskilt harrfisket. Harren är Härjedalens landskapsfisk och brukar locka många flugfiskare till strömmarna. I och med att vattnet blir kallare letar sig fisken in på lite grundare vatten i sjöar och tjärnar. Fisket brukar vara bra hela dagen, från soluppgången till kvällningen. Den svala, friska luften i milt solsken är en del av upplevelsen.

Härjedalen är känt för sitt fina fiske!

*De fjorton årstiderna i Långå är högvintern, senvintern, vårvintern, förvåren, våren, senvåren, försommar, sommar, högsommar, sensommar, förhöst, höst, senhöst och vintern, ofta kallad förejulvintern. Varje årstid krävde sin uppmärksamhet och sina insatser just för tillfället eftersom det inte kunde lämnas till senare tidpunkt för då var det annat som skulle uträttas. De fjorton årstiderna fungerade som planeringschema och åtgärdsplan med hygglig planeringshorisont. Effektivt, tydligt och praktiskt för överlevnaden! Det finns mycket att lära ur det historiska arvet med alla sina användbara erfarenheter!

När är bästa tiden för öringfiske?

(Fråga till hemsidan)

Tiden efter islossningen behöver fisken fylla på sitt förråd av näring och enda sättet är att äta. Det är främsta skälet till fiskens huggvillighet. Men det finns också andra motiv. Det återvändande ljuset bidrar till aktivitet och rörlighet och därmed fler tillfällen till jakt efter föda. Det här förhållandet pågår med vissa dygns- eller veckovisa variationer fram till mitten av juli. Försommar och in i juli leker elritsan (”blindsillen”) som är en delikatess för öringen. Hanarnas skarpa lekfärg i rött gör färgvalet på flugan lätt, t ex Parmachene Belle och Mickey Finn; streamers. När isen lossnar mot land söker sig öringen dit dagtid för att få värme. Fiskar är ju växelvarma, det vill säga kroppstemperaturen växlar med vattentemperaturen, och även en fisk har behov att skaka av sig vinterkylan, liksom vi.

Av Hedeflugorna finns ett par som passar tidigt på säsongen av samma skäl som nämnda streamers: Kvällssolen resp. Engelsman. De är också pålitliga när det gäller röding lite längre fram på sommaren. När kläckningarna kommer igång är flugvalet lätt. Det är bara att se sig om, öppna flugasken och jämföra med dem som uppträder. Men även dagar då det är ”helt dött” kan det vara klokt att göra några kast inledningsvis med en eller ett par torrflugor. Det är förvånande att öringen stiger efter dem och hugger. Då kanske det handlar om andra motiv än hunger.

En viktig erfarenhet från ’utterfisket’, som tidigare var populärt bland fiskerättsägarna och i husbehovsfisket, blev öringen ’som tokig’ när vågorna krusade sig och fräste. Stor öring steg då mot ytan och försåg sig bland godsakerna på vågtopparna. Iakttagelsen är värd att ta till sig för harlingfiskaren, det vill säga en typ av ’släpmete’ med fluga från båt som ’driftar’ på vågtopparna. Kan varmt rekommenderas men var noga med sjösäkerheten. På Grundsjön kan vädret snabbt ändra sig till hård vid och kraftig sjögång.

Prova gärna att ’drifta’ på Långåljusnan genom byn, alltså från Skansen till nedströms bron. Där finns bojar utlagda där man kan förtöja och fiska av området runt om, framför allt sidledes och nedströms. Bojarna ligger i övre delen av gamla och pålitliga nätplatser där fisken fortfarande tycker om att uppehålla sig. Man ska vara medveten om att öringen i Långåljusnan på den här sträckan kan uppnå vikter som kräver lite kraftigare utrustning.

När är bästa tiden för rödingfiske?

Grundsjöröding (Salvelinus alpinus) hör till laxfiskarna, Salmonidae. Unik. Hotad, skyddsvärd. Skild art av röding, genetiskt släkt med ’storrödingarna’ i bl a Vättern Senare invandrad än röding i den svenska fjällkedjan för ca 7 000 år sedan.
Rödingbestånden i västra delen av Långå Fiskevårdsområde har sitt ursprung i den för Långåfisket unika Grundsjörödingen. Som framgår av namnet är dess hemvist de sedan av början 1970-talet reglerade Grundsjöarna. Genom reglering av sjöarna bildades Grundsjömagasinet som kan jämföras med ett ’batteri’ med lägesenergi som kan omvandlas till el i Långå kraftverk. Men även med betydelse för elproduktion i övriga kraftverk nedströms Långå i Ljusnan.
Grundsjörödingens livscykel stämmer med övriga laxfiskars liv, aktiviteter och beteenden. Sportfiske efter röding börjar redan innan jul och vid årsskiftet, så snart isarna bär, för att kulminera på vårisarna, ibland ända in i maj. Pimpelfiske efter röding med pirk och någon form av bete är mycket populärt med magiska upplevelser i vårsolen.
Hullinglösa krokar ska användas så att fisken ska kunna återutsättas utan allvarliga skador. Vanliga beten är lövmask eller maggot. När fisken lyfts över iskanten finns alltid risk att dess ömtåliga ögon skadas i den kalla luften och vinddrag. Fisk, som inte ska behållas, krokas därför av försiktigt i ishålet och ’backas’ tillbaka ner under sjöisen.
Pimpelfiske, så kallat vertikalfiske, efter röding kan även ske från båt sommartid. Pimpelfiske kan närmast ses som ett roande fiske inom husbehovsfisket. Flera fiskevårdsföreningar ordnar pimpeltävlingar med lockande priser för tävlande.

Rödingen är en oftast en svårfångad fisk. Rödingen är nattaktiv och dess dygnsrytm styr dess födosök. Rödingen inom Långåfisket uppträder ’pelagiskt’, det vill säga i öppna, stilla vatten, ofta över grundbottnar där den betar bland annat ishavsrelikter som räkor och märlor av Mysis Relicta och Pallasea Quadrispinosa. Detta är vägledande för val av flugor och nymfer. Kvällstid samlas rödingen i stim och stryker längs stränderna. Spöfiske efter röding från båt kan gärna ske genom harlingfiske.

För Grundsjöröding i Grundsjön gäller ovillkorlig begränsning till max tre rödingar per dag. Fångade rödingar utöver tre ska återutsättas oskadda. Det gäller även skadad röding (utöver tre fångstfiskar) som avlivas och återutsätts.