SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Fiske och säkerhet

Sportfisket sker alltid ”på egen risk”! På helt eget ansvar! Det innebär att du själv ansvarar för din egen säkerhet och att du uppträder på ett sätt som inte innebär någon fara för dem som fiskar intill dig. Eller för natur och miljö. Säkerhetsutrustning är lika självklart som fiskeutrustning. Och lika självklart är det att kunna hantera den utrustningen med samma krav och skicklighet som man hanterar sitt fiskespö.

Fiske och säkerhet omfattar även frågor som gäller natur och miljö. Under RÅD OCH REGLER finner du Långåfiskets natur- och miljöpolicy. Läs den och se vad du kan bidra med för att minska din miljöpåverkan.

De allvarligaste olyckor som drabbar sportfiskare är drunkning, benbrott och att man ”krokar sig själv”. Varje år drunknar ett tiotal personer i Sverige i samband med fiske, vanligen från mindre båtar, ofta utan säkerhetsutrustning. Ibland alkoholpåverkade.

FLYTVÄST – rätt påtagen och hela tiden – är en effektiv och billig försäkring. Att falla i vattnet med vadare kan innebära livsfara. Under kontrollerade former kan du i förväg ta reda på vad som händer när du faller i vattnet med vadare.

VADARSTAV är ett gott stöd redan på land. I vattnet är den även ett ’känselspröt’ för säker vadning.

Tänk igenom säkerheten innan fisketuren lika noga som du packar allt annat. Kolla väderprognoser och ha järnkoll på vattenflödet!

Testa hur du fungerar i din flytväst när du hamnar i vatten. Besök simhallen och försök ta på flytvästen när du redan ligger i vattnet. Det är en överraskande upplevelse. Flytvästen ska vara rätt påtagen – HELA TIDEN – med grenband och knäppt ända upp till halsen. I simskolan får man öva klädsim och den kunskapen är lite av en färskvara som behöver uppdateras för varje ålder. Inse vad som händer om du faller omkull i vattnet med vadarbyxor. Benen flyter upp och kroppen pressas ner! Pressa ut luften ur byxorna när du tar på dig dem och ”täta” med en åtdragen livrem. Det kan ge några livsviktiga sekunder för att komma i rätt läge.

Plåster, förband, kompresser för rengöring och smärtstillande medel ingår i utrustningen. Och grundkunskaper om livräddning, omplåstring och hur man spjälkar en bruten arm/ben. Öva innan. Om olyckan är framme är det bråttom. Tid är en säkerhetsfaktor.

Skyddsglasögon är en billig försäkring som hindrar vassa krokar att fastna i ansiktet. Håll säkerhetsavstånd till övriga som fiskar både i sidled och bakom dig.

Kom ihåg att nedskräpning är en säkerhetsfråga för andra sportfiskare och för djuren! Glas, plåt och plast hör inte hemma i naturen. Släng inte kasserade fiskelinor. De kan trassla ihop fötterna på fåglar. Klotter är en irriterande störning och ett brott mot reglerna. Nolltolerans överallt.

Ha alltid din mobiltelefon välladdad och i vattentätt fodral. Reservel i form av powerbank. OBS att mobiltelefon inte har täckning överallt! En annan säkerhetsåtgärd är att lämna meddelande om var man tänker fiska och när man räknar med att vara tillbaka. Och naturligtvis: meddela när du är hemma igen!

Och sist men inte minst. Var väldigt försiktig med eld! Släck elden efter dig även om det regnar.

MEDDELA DIN POSITION   Långåfiskets karta med sina markeringar är ett bra hjälpmedel för att bestämma din position och veta var du befinner dig. Det är viktigt att du kan meddela det om du behöver kalla på hjälp av räddningstjänst eller annan. Kartan finns här på hemsidan och i den aktuella folder som innehåller samma karta. Kartor i gamla broschyrer gäller inte. Observera att telefon och GPS inte fungerar överallt.

VINTERTID
Långåfisket är känt för sitt vinterfiske, särskilt rödingfisket. Isläggningen börjar i november/december och de första isarna brukar locka många pimpelfiskare, ett nöje och en upplevelse som sträcker sig ända in mot islossningen, ibland långt in i april.

OBSERVERA! Det råder generell isvarning inom Långå Fiskevårdsområde vilket innebär att var och en som vinterfiskar från isen ska försäkra sig om att isförhållandena tillåter ett säkert fiske. Det är grundregeln.

Grundsjön är ett regleringsmagasin vilket innebär att vatten tappas från magasinet för kraftproduktion. Det betyder att isen sjunker med sprickbildning och på sina ställen öppna råkar.
Långåljjusnan är normalt isfri nedströms utsläppet från Långå kraftverk i Rändhån (nr 45 på kartan).

Den is som kan bildas i vissa lugnvatten och lästräckor är inte att lita på.

Vissa vintrar, allt oftare numera, samlas vatten ovanpå isarna, täckt med flera decimeter snö. Generell varning och skärpt uppmärksamhet på dessa förhållanden. Risken är stor att man kör fast med skoter och att det leder till ett mycket besvärligt bärgningsarbete.

Dags att rädda liv
Styrelsen för Långåfisket i Härjedalen vädjar till Svenska Livräddningssällskapet, Sveriges kommuner och Sportfiskarna om omedelbara åtgärder för att hindra dödsolyckor som sker under sportfiske.
Sommaren 2023 omkom fyra sportfiskare genom drunkning under fiske i Härjedalen. Det är fyra för många. Tyvärr har det hänt tidigare och inte bara i Härjedalen utan på flera platser runt om i landet. Dessvärre kommer drunkningstillbud att återkomma i år; en del med dödlig utgång.
Det här är helt oacceptabelt men möjligt att hindra, säger Helge Jonsson, ordförande i Långå fiskevårdsförening i västra Härjedalen. Det går att simulera ett händelseförlopp där sportfiskare, under säkra och kontrollerade former, får uppleva realistiska händelser och olycksrisker under sportfiske. Det är då man förstår hoten i vattnet. Vattenkunskap, medvetenhet, beteende och användning av rätt utrustning räddar liv!
En vanlig orsak är bristande kunskap om vad som händer när man faller omkull under vadning. Vadarbyxor kan bli en dödsfälla, särskilt för den som saknar flytväst. Ett sekundsnabbt förlopp leder till drunkning. Ibland med samma öde för den som kommer till undsättning och räddning. Tragedin är ett faktum.
-Det finns tre aktörer som har kunskap och resurser för att driva en kampanj med upplysning och realistiska övningar som räddar liv, säger Helge Jonsson. Det är därför som Långåfisket riktar sin vädjan till Livräddningssällskapet, som har kunskapen, Sveriges kommuner som äger bassänger att öva i och till Sportfiskarna med 60 000 medlemmar som användbara kontaktvägar.
Att under kontrollerade former öva fall i vattnet är ett led i utbildning och insikt om vad som händer. Kunskap om klädernas funktion i vattnet kan bäst förstås genom praktiskt prov under säkra former. En plats där det kan genomföras är i kommunägda bad.
Helge Jonsson
Ordförande
Långåfisket i Härjedalen