Fiskenyheter

Vattenläget och fisket

Efter den rikliga nederbörden den senaste tiden har vi höga vattenflöden inom Långå fiskevårdsområde. Det gäller både strömmande vatten och tjärnar. Enstaka skador kan ha uppstått på skogsbilvägarna varför stor försiktighet rekommenderas. Vattenflödet i Långåljusnan nedström tunnelutsläppet från Långå kraftverk…

Hur är fisket just nu

”Hur är fisket just nu” är det många som frågar oss och förmodligen ställer sig alla sportfiskare den frågan inför kommande fisketurer. Det är berättigade funderingar därför att chansen att fånga en fisk är ett av två huvudfokus för varje…