Förvaltningsplan för Långåljusnan

En förvaltningsplan utarbetas speciellt för Långåljusnan efter restaureringen. Den innehåller bland annat åtgärder för uppföljning och utvärdering av åtgärderna samt initiativ som gynnar bevarande, vård och användning enligt fiskevårdsplanen för Långå FVOF. Samlande tema för förvaltningsplanen är NATURVÄRLDEN i Långåljusnan.…