Sommarvädret avskräckte ifjol

Det preliminära resultatet för verksamheten 2017 är nu klart och pekar på en markant minskning av antalet sålda fiskekort. Nedgången, jämfört med rekordåret innan, pekar mot cirka 15 procent. Motsvarande erfarenheter rapporteras från flera fiskevårdsområden med den gemensamma bedömningen att…