SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Fiskevattnen

Fiskevattnen är privatägda. Alla ingår i fiskevårdsområdet. De rena och friska vatten som finns i Långå gör att fisken blir av god kvalité. Långåljusnan kallas Långåfiskets pulsåder, Grundsjön för dess innanhav, tjärnarna ligger som silverglänsande speglar i landskapet och Långå by är själva pärlan upplevelselandet. Fler av åarna och många tjärnar skulle välkomna fler fiskare än idag. Det finns platser där du inte möter andra fiskare.

För att bevara de ursprungliga fiskarterna och hålla vattnen fria från ’skräpfisk’ är det ÖVERALLT OCH ALLTID FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA LEVANDE BETESFISK!

De flesta fiskeplatserna är lätt nåbara. Andra nås efter en kortare vandring. Det finns vägvisning, hänvisningsskyltar, ett 30-tal vindskydd, många rastplatser, torrtoa, hyrbåtar och sjösättningsramper, utom i Rändhån. En sträcka i Långåljusnan är anpassad för sportfiskare med särskilda behov på grund av funktionsnedsättning. Infart vid Skälningshån, 43 på kartan. Flera liknande platser finns runt om i fiskevårdsområdet där de naturliga förhållandena gör det lätt att ta sig till stränderna.

Ett tjugotal personer ingår i tillsynsverksamheten, främst som ambassadörer för Långåfisket. De ger råd och tips och kontrollerar fiskekort.

Förteckningen över fiskevattnen uppdateras regelbundet och korrigeras minst en gång per år. Det innebär att den är aktuell. Där hittar du ett omfattande material med många uppgifter. Att den innehåller så många detaljer beror på att du med hjälp av den ska kunna planera dina fisketurer i god tid och därmed vinna värdefulla timmar. Att göra en hållbar och exakt deklaration (typ ”produktbeskrivning”) är inte möjligt. Kanske inte ens önskvärd eftersom den personliga upplevelsen är viktigast på plats. Årstider, väder och vindförhållanden och naturliga växlingar kan åstadkomma påtagliga förändringar. Det är därför rimligt att påpeka den begränsningen när det gäller data och uppgifter i förteckningen över fiskevattnen.

FISKEVATTNEN
Uppdaterad januari 2023.

Introduktion till Långåfisket ™

Med sina 45 kilometer strömfiskevatten och femtitalet sjöar, tjärnar och sel erbjuder Långå fiskevårdsområde ett varierat fiske, Långåfisket. Fiskevårdsområdet omfattar fem kvadratmil med olika naturtyper med välskött odlingslandskap, gammalt kulturlandskap, skogsland, hedlandskap och fjäll. Naturen och vildmarken är fylld av upplevelser och möjligheter. Här har människor bott i mer än fyra tusen år. Fisket har gamla anor och har lockat fiskare i alla tider. Många av dem som fiskar här idag har återvänt år efter år, i decennier, en del i mer än sexti år. Fisket efter öring, röding och harr har fångat de mest kräsna sportfiskarna. På senare tid har sikfisket blivit en attraktion liksom gäddfisket. Abborrmete har varit och är ingången till ett livslångt intresse. För gäddfiskaren finns det som kan önskas.

Det är ovanligt att inom ett och samma område, ibland på ett och samma ställe, ha tillgång till sportfiskets mest eftertraktade ädelfiskar. Vi är stolta över att Långåfisket tål att jämföras med Sveriges bästa fiskevatten! I Långå fiskevårdsområde är vi glada över att kunna erbjuda ”Långåfiskets Fyra Stora”: Öring, Röding, Harr och Sik! The Big Four!

Begreppet ’de fyra stora’ är en jägarterm med hänsyftning på den afrikanska savannens storvilt och har inget med fiskens vikter att göra. Var och en av Långåfiskets ’fyra stora’ är ’stora’ i bemärkelsen att de är ursprungliga. Härjedalens kommun benämner dem i sin information som Långåfiskets ”fyra ädla”, vilket är en korrekt beskrivning.

Du är välkommen till Långå och Långåfisket året runt. Flera vatten är öppna för fiske hela åreT. Naturligtvis ska fiskens fredngstider respekteras. Fiskevattnen är privatägda och sköts av Långå fiskevårdsområdes förening. Fiskevattnen får användas av den som köper fiskekort och av ägarna. Inkomsterna från fiskekorten går tillbaka till Dig som fiskar. De används till fiskevårdande åtgärder där fisken är priotitet nummer 1 och för att säkra de naturnära kvalitéer som präglar och ska prägla Långåfisket. Och de används till att ge Dig service för att Din fisketur ska bli så bra som möjligt.

Dessutom har vi samarbete med flera företag som kan bidra till att Din vistelse blir bekväm. Du hittar dem på vår hemsida www.langafisket.se under ’service’. Det är lönsamt att anlita ortens och närområdets leverantörer. Samtidigt ges de chansen att överleva till nästa besökstillfälle.

Varje del av fiskevårdsområdet och varje del i Långåfisket har sina särdrag och speciella upplevelser. Grundsjön är Långåfiskets innanhav! Långåljusnan dess pulsåder! Tjärnarna har ädelfisk och ligger som speglar i landskapet! Långå by räknas som pärlan i äventyrslandet. Långå Skans är ett försvarshistoriskt minnesmärke med anor från 1600-taalet. Värt att besöka!

 

Upplevelsen är din, om du vill! När du vill!
Välkommen – och välkommen åter!

SAMMANFATTNING

FISKEPLATSER är spridda över ett fem kvadratmil stort område i vacker, spännande och intressant natur med omväxlande hedar, berg, fjäll- och skogslandskap, här och var med ett hävdat kulturlandskap, särskilt odlingslandskapet längs Långåljusnan i Långå by. Ymnig växt- och örtflora. Rikt vilt- och fågelliv. Svamp, bär och hjortronland.

Ljusnans dalgång har lockat till bosättning i alla tider och i Långådalen med byn Långå har människor bott i mer än fyra tusen år. Fisket inom Långå fiskevårdsområde har därför gamla anor och under de senaste hundra åren har sportfisket utvecklats till att dominera över det tidigare husbehovsfisket. År 2016 uppmärksammades att Långåfisket har hävdats under 300 år. Det finns ett dokument från 15 maj 1716 som styrker detta. För att hedra minnet av alla dem som hävdat fisket i Långå under alla år så att det har den kvalité det har idag, överlämnades en ’votivfisk’ som minnesgåva till Hede kyrka den 19 juni 2016. Fisken är skuren ur ett stycke al från Långå av konstnären, bildhuggaren, mäster Mats Redeby, Tyresö. Allan Blomkvist, vice ordförande i styrelsen för Långå FVOF bidrog med det utvalda trästycket. Kyrkoherden i Hede församling, Kjell Thuvall, boende i Långå och även styrelseledamot i Långå FVOF, tog emot gåvan som nu ingår i Hede kyrkas samlingar av ceremoniella föremål. Vid överlämnandet närvarade medlemmara ur anrika Dunkrokens Gille (Flyfishers´ Club of Stockholm).

Lätt hitta rätt! Som vägledning finns här några platser du kommer att ha glädje av. Men det finns väsentligt många fler. Numren för respektive fiskeplats finns i kartan. Hänvisningsskyltar finns till de flesta fiskeplatserna.

Långå fiskevårdsområdes förening arbetar dessutom med att iordningställa fler platser och sträckor längs de 4,5 mil långa öring- och harrströmmarna. Omfattande investeringar bl a genom Långåljusnan projektet har gjorts de senaste åren för att underlätta och göra det bekvämare för Dig som fiskar. Det innebär nya rastplatser med vindskydd, torrdass, skyltar, ledmarkeringar och sjösättningsramper. Naturligtvis fortsätter fisk- och biotopvård som vanligt och fiskeutsättningar sker efter ett uppgjort schema i nivå med vad de naturliga förutsättningarna kan tillåta. Tonvikten läggs på naturlig reproduktion av de ursprungliga fiskarterna. Satsningen på Grundsjörödingens långsiktiga överlevnad som naturresurs och som tillgänglig sportfisk inleddes 2006 har fått en nystart sedan början av 2015 genom Grundsjöprojektet.

SÄKERHET – alltid och överallt!
Allt fiske och all vistelse inom området sker på EGET ANSVAR OCH PÅ egen risk!

Använd alltid flytväst vid vadning i större, strömmande vatten och alltid vid fiske från båt, kanot, pontonbåt eller flytring! Flytvästen ska vara rätt påtagen och ska användas hela tiden.

Vintertid! Långåfisket erbjuder ett utmärkt och varierat vinterfiske. Särskilt populärt är rödingfisket. Njut av vackra dagar på sjöisen! Men observera grundregeln: Stor försiktighet; lita aldrig okritiskt på isarna! Även om isläggningen ofta är bra, så gäller som vanligt att se upp med vindvak och strömvak som kan förekomma helt oväntat. Isdubbar, livlina och gärna någon typ av flythjälpmedel är ett måste plus torra kläder för ombyte om olyckan skulle vara framme. Var särskilt försiktig på isar som du besöker för första gången.

Grundsjön är ett regleringsmagasin med alla de konsekvenser som det innebär för isläggning, sprickbildning, vattenströmmar och rörelser i isen. VARNING!

Karta, kompass och GPS hör till säkerhetsutrustningen, liksom en fungerande telefon med laddat batteri i vattentät förslutning. Se upp för vinterns snöstorm eller andra dåliga siktförhållanden där det är lätt att tappa orienteringen.

OBSERVERA att mobiltelefon och GPS inte fungerar överallt!

Och som alltid: lämna rapport hemma om tänkt färdväg, platser som ska besökas och beräknad återkomst. Och – meddela de dina genast när du kommer åter från fisket.

Var alltid mycket försiktig med eld och släck den när Du lämnar platsen även om det regnar. Tag med ved för din matlagningsbrasa! Låt björkstammarna behålla sin näver! Att slänga fimpar i naturen kan innebära brandfara.

NOLLTOLLERANS mot regelbrott, skräp och klotter
Ett gott samvete är en stor del av upplevelsen. Självklart följer du som hederlig sportfiskare de regler som gäller. Du har även styrelsens samtycke till att du påpekar för andra om någon bryter mot regler, skräpar ner eller klottrar. Tillsammans kan alla hjälpas åt att värna om Långåfisket.

Du lämnar naturligtvis inget skräp efter Dig! Heller ingen annans skräp som riskerar bli liggande! Borttaget skräp leder till skräpfri natur! Inom fiskevårdsområdet gäller nolltolerans mot nedskräpning och klotter! OBSERVERA att Långå FVOF tillämpar lagenlig kontrollavgift på 2 225 kronor för brott mot reglerna. Avgiften utfärdas direkt på plats och ska vara betald inom två veckor annars går ärendet till inkasso. Naturligtvis en avgift och en obehaglig upplevelse som alla ska och kan undvika.

Glöm inte att ta bilder! Och sänd dina bilder för publicering på Långåfiskets hemsida: e-post
info@langafisket.se Publicerade bilder har chans att komma med och belönas i Långåfiskets fototävling.

Använd hullinglösa krokar och sätt tillbaka den fisk Du vill lämna till nästa tillfälle! Se upp med vattenståndet i Långå-Ljusnan. Använd flytväst! Generell isvarning under vinterhalvåret!

 

LÅNGÅFISKETS FISKEPLATSER

Mittån kommer från fjällen i västra delarna av Härjedalen, Mittådalen, och rinner in i Långå fiskevårdsområde uppströms Grundsjön och ut i Ljusnan ca 1 km väster om Långå Skans, en befästning med anor från 1645. Före regleringen av Grundsjöarna var Mittån ett av de bästa fiskevatten man kan tänka sig. Mittån har kvar sitt naturliga lopp uppströms Grundsjömagasinet. Mittåns gamla sträckning från Unnsåns anslutning och nedströms har restaureringsarbeten genomförts och några delar av ån har kunnat återskapas men naturligtvis med mindre vattenflöde. I Mittån finns fin öring och harr. Delikatesser som du bör njuta av, men det är också tillåtet att sätta tillbaka fångad fisk. Det bidrar till att du kan ha chans på en ännu större upplevelse nästa gång.

1 Mittån övre.
ÖHR I Mittåns översta flöde är det vanligt att få stor öring och harr. Åk vägen som löper närmast på Grundsjöns södra sida ca 2 mil tills vägen slutar vid en låg damm som löper tvärs över Mittån. Dammen har byggts för att hindra sik att ta sig till Mässlingssjön. Gå nedströms från parkeringen(ca 300 m) till en skylt som visar var Långå fiskevårdsområde börjar och fiska nedströms därifrån. Det här är en orörd del av Mittån med fint strömfiskevatten och lugna höljor.

FLUGFISKESTRÄCKORNA.
Flugfiskesträckor har införts sedan den 1 juni 2021 för hela Mittån uppströms Grundsjön samt för Anån från Grundsjön till gränsen för LFVO samt i Långåljusnan uppströms Rändhån till sjön Orten inklusive Strömhuvudet. I Långåljusnans strömsträckor ska all öring återutsättas oskadd enligt strategierna för det särskilda öringprojekt som fiskevårdsföreningen driver.

För flugfiskesträckorna i Mittån och Anån gäller max 2 öringar per kortdygn i intervallet 25 – 45 cm. Alla övriga öringar ska återutsättas oskadda. Hullinglösa krokar.
Särskilt fiskekort som gäller även i samtliga övriga vatten utom P&T. Det är inte tillåtet att använda mask eller andra levande beten.

I nummer 5/6 2012 av Flugfiske i Norden finns ett sex sidor långt reportage om Mittån och Anån inom Långå fiskevårdsområde.

Åtgärder för Mittån inom Långå FVO avser biotopvård, underhåll av rastplatser och åtgärder för spänger och vadställen.

2 Mittåtjärn ÖH
På Mittåns norra sida finns Mittåtjärn med öring, harr och abborre. Mycket trevligt vatten i ett vackert gränslandskap mellan skog och fjäll. Bra vadställen över Mittån gör det enkelt att ta sig till Mittåtjärn. Det finns även möjlighet att nå tjärnen från den norra sidan, från vägen mot Gangelsjön.

3 Grundsjön ÖRHSAL
Omtalad, omskriven och vida känd för sin unika öring och den exklusiva Grundsjörödingen. Grundsjön, består av två sjöar som reglerats till en för kraftproduktion, men överlevt som eftertraktat fiskevatten. Fin öring och harr, samt som sagt, speciell röding. Stor sik, abborre och lake. Fiske från land eller båt. Populärt med långdrag eller harling. Förträffligt vinterfiske, men se upp med isen! Rastplatser med vindskydd finns på flera ställen runt sjön.

I Grundsjön finns – och får finnas – endast originalversionen av äkta Grundsjöröding™ som är en raritet, med ett genetiskt arv som gör att den har en officiell klassning som ”mycket skyddsvärd” och är ett begrepp av sådant värde att den har skydd med Trade Mark: Grundsjöröding™. Särskilda åtgärder pågår för att säkra Grundsjörödingens framtid i konkurrens med den sik som trängt in och bildat livskraftigt bestånd i regleringsmagasinet. I Grundsjöprojektet har Fortum Sverige AB, Härjedalens kommun, Långå FVOF och länsstyrelsen i Jämtlands län enats om att långsiktigt värna om Grundsjörödingen. Sedan 2016 ingår även Särvsjöns Samfällighetsförening som associerad ägare i projektet.

Perspektivet i det avtal som började gälla från 1 januari 2015 är inställt på tio år och uppdateras årligen. Projektet utgör en egen projektorganisation och leds av en styrelse med representanter för de fyra delägarna samt för Särvsjöns samfällighetsförening. Till projektets förfogande finns vetenskaplig expertis av internationell klass. För riktat reduceringsfiske efter sik med nät har den norske fiskerikonsulenten Per-Arne Holt-Seeland anlitats med framgång. Allan Blomkvist, vice ordförande i Långå FVOF, är operativ projektledare. Närmare en halv miljon kronor investeras i projektet årligen. Åtgärderna innebär bl a reduceringsfiske efter sik samt stödåtgärder för naturlig reproduktion av Grundsjöröding™. Fångste av sik går bland annat till Härjedalens kommun för användning i skolmatsalar och äldreboenden samt till fiskförädlingsföretag och restauranger.

Yngeluppfödning av Grundsjöröding skedde tidigare genom avtal med fiskodlare i Härjedalen.

Grundsjön har gästats av många kända fiskare som Hans Lidman, Rolf Smedman, Nils Färnström, överståthållaren Johan Hagander, Prins Wilhelm och den legendariske, svenske flugfiskaren Willy Hauffman. När han gästade Peacock Hotel at Rowsley i norra England 1953 och fiskade i Izaak Waltons och Charles Cottons River Wye uppfattade han öringarna där vara av sådan kvalité att han jämför dem med ”de vackra öringarna i Grundsjön i Härjedalen”, ett betyg som står sig än idag.

TV-producenten William Moberg-Faulds besöker Långå varje sommar och har gjort ett TV-program om Långåfisket i Grundsjön, Mittån, Anån och Långåljusnan. Programmet brukar sändas i repris i TV4 och finns även som DVD.

Skådespelaren och TV-kocken Per Morberg har fiskat röding i Grundsjön och gjorde ett avsnitt om det i programserien ”Den Stora Matresan” i TV4. I Långå lagade han Grundsjöröding, serverad med mandelpotatis och den speciella flötgröten, närmast att betrakta som en krämig ersättning för sås. Menyn har flerhundraåriga anor i Långå och är landskapet Härjedalens nationalrätt. Per Morbergs eget betyg: ”Världsklass!”

Ytterligare kändisskap fick Långåfiskets fyra stora i TV4-serien ’Halv åtta hos mig’, när ordföranden i Långå Fiskevårdsförening presenterade en förrätt med fyra snittar på variationer av öring, röding, harr och sik från Grundsjön. Inslaget vann den nordiska tävlingen och Helge Jonsson tog hem prissumman på 15 000 till Långåfisket och utsågs till nordisk mästare.

4 Långtjärn.
Hör till Grundsjömagasinet men beroende på dämning ibland en egen tjärn. Även lämpad för bra vinterfiske. Utmärkt spöfiske sommartid med fina fångster. Mycket bra harrfiske.
Området undersöks som lämpligt föryngringsområde för Grundsjöröding i projektet Damm i Dammen. Idén och principen om skydd av rödingrommen med dammar som aldrig torrläggs under vintern har utarbetats av Helge Jonsson och används som grund för delprojektet! Fortum Sverige AB finansierar och universitetet i Umeå medverkar.

5 Gangelsjön ÖA
Naturskönt belägen med panoramautsikt mot fjällen. Mycket grov öring i flerkilosklassen, fin abborre med noterade vikter närmare 2 kilo. Lätt vandring från skogsbilväg cirka 500 meter.  Hyrbåt finns. Glöm inte att ta med håv som klarar större fisk! Och isborr med minst 20 cm bredd, gärna bredare vid vinterfiske.
Vid Gangelsjön bodde en man ensam i många år under 1900-talets första hälft, en särling, som för tankarna till Henrik David Thoreau, författare till succéboken ”Skogsliv vid Walden” (1855) som skildrar och reflekterar över stillheten och det enkla, naturnära levernet. Fragment av boplatsen finns kvar vid Gangelsjöns östra strand. Stanna där en stund, spana ut över sjön och landskapet och reflektera så som ”Gangelsjö-fussen” säkert gjorde många gånger över livets mening och naturens kraft. Gangelsjön har rastplats med vindskydd och Långå FVOF hyr ut båt där.

Bilden nedan: Klara Odén, 8 år, på vintersportlovets sista dag 12 mars 2017. Öring  på 62 centimeter. Vikt:2,2 kilo. Pimpelfiske. Grattis!

6 Istarrtjärn Ö
Liten öringtjärn på gränsen till Särvsjön fiskevårdsområde. Ursprunglig öring. Starrväxter runt tjärnen har antagligen även använts som fodertäkt åt Långåbönderna under århundraden och in i början av 1900-talet.

7 Läbladstjärn
8 Matektjärn Ö

Små trevliga tjärnar med öring. Till Läbladstjärn leder en skogsstig 1,7 kilometer från norra Grundsjövägen. Matektjärn ligger intill skoterleden.

9 Svarttjärn ÖR
Till Svarttjärn är det en dryg kilometer. Intressant fiske både sommar och vinter.

10 Anån ÖH
Den vackra Anån kommer från tre källflöden i Anåfjället, rinner ut i övre Grundsjön och har ett utmärkt öring-/harr och bäcköringfiske. Öring uppemot ett par kilo har noterats. Ån rinner genom fjällandskap och bildar därefter en frodig dalgång med intressant örtflora och rik växtlighet. Dalgången har betats under hundratals år när fäbodlivet blomstrade och Grundgården var idrift fram till Grundsjöns reglering i början av 1970-talet. Kostigarna är synliga än och bildar ett intressant nätverk.
Beundrat, omtalat och uppskattat. Anån fungerar även som ”barnkammare” för Grundsjööringen. Stöd gärna kommande generationer genom att sätta tillbaka den fisk du inte behöver.

Anån tillåter endast flugfiske från fiskevårdsområdets gräns till och med åns utlopp i Grundsjön. Därför är det absolut förbjudet att använda mask, spinnare och drag. Här gäller särskilt flugfiskekort med fångstbegränsning. Kortet är gemensamt med flugfisket i Mittån. Med flugfiskekortet har Du tillgång även till de övriga vattnen (med undantag för P&T) med de regler som gäller där. Det är inte tillåtet att använda mask eller andra levande beten.

I nummer 5/6 2012 av Flugfiske i Norden finns ett sex sidor långt reportage om Mittån och Anån.

11 Lakatjärn Ö Br
Trevligt vatten. Ligger i dalgången mellan Lillfjället och Anåfjället. Lakatjärn kan nås via skogsbilväg som går in mot sydväst cirka en kilometer före Anåbron plus kortare vandring. Lakatjärn har öring. Bäcken från Lakatjärn har också ett bestånd av den sällsynta bäckrödingen som även kan förekomma intill bäckmynningar på ytterligare ett par ställen vid Grundsjön.

12 Skohältjärn Ö
Man kan undra varifrån de olika vattnen fått sina namn. Och vem namngivaren var och hur den personen tänkte. Skohältjärn är vackert belägen på den högplatå som bildas strax nordost om Grundsjövålen (969 m över havet). Öringen inplanterades någon gång på 1940-talet helt enkelt genom några fångade bäcköringar. Under senare år finns inga rapporter om fångster, vilket inte behöver innebära att där saknas fisk.

13 Valtjärnarna
14 Stortjärn ÖR
15 Svarttjärn ÖR
16 Bleckbergstjärn Ö
17 Brännskalltjärn ÖR

18 Lilltjärn-Albintjärn
Samtliga är intressanta fiskevatten med ursprunglig karaktär i ett omväxlande vildmarkslandskap med lämningar från fäbodliv. Vandra på egen hand eller följ stigarna. Här kan du uppleva ett ostört vildmarksliv. Många fina tältplatser. Ett upplevelseland!

13 Valtjärn ÖR 3,1 km, 14 Stortjärn 2,7 km, 17 Brännskalltjärn 2 km, och 18 Lilltjärn-Albintjärn Ö 1,3 km är bra vatten med fin fisk. Öring och röding. Lilltjärn-Albintjärn enbart öring.
Bleckbergstjärn håller fin öring och nås antingen via Hammarbergsvallen, 7,5 km, eller från Nysätern. Det går en privat väg (ej öppen för övrig biltrafik) från Långtjärn vid Grundsjön, ca 4 km, och därefter vandring en dryg kilometer i riktning mot Bleckbergstjärn. Öringfiske med långa traditioner. Bleckbergstjärns läge mellan de gamla fäbodvallarna, Hammarberget och Nysätern, gjorde den till ett uppskattat fiskevatten, ett intryck som många håller med om även idag. Bra vinterfiske.
Lägg upp en flerdagars vandringstur – ta med karta och kompass* – och besök alla tjärnarna. Det finns gott om platser lämpade för camping. Storslagen och intressant natur runt om med fjällkaraktär och bevarade fäbodar. Rikt fågelliv. Glöm inte kikare! Svamp, bär och hjortronland. Se Långåfiskets utrustningslista för längre turer.
*Mobil/GPS fungerar inte överallt!

19 Övre Unnsjön
1,3 km från Grundsjövägen är en liten sjö med naturligt rödingbestånd. Unnsån, med sitt ringlande lopp, förser Unnsjöarna med friskt, syresatt vatten till glädje för de stridbara öringarna.

20 Nedre Unnsjön Ö
Ca 1,1 km. Naturskön. Kan vara något hårdfiskad men med spännande fiske från land eller båt. Mycket fin öring. Framåt sommaren en del växtlighet som kan motivera spinnfluga förutom vanligt spinnfiske.

21 Unnsån Ö
Från Unnsjön rinner Unnsån som har ett trevligt bäcköringfiske. Kan även innehålla grövre öring i killklassen, särskilt i lugnvatten. Unnsån rinner ut i Mittån några hundra meter uppströms Mittåfallet. Vindskydd.

22 Kattjärn Ö
Trevlig liten tjärn med spännande öringfiske. Ligger endast fem hundra meter från vägen.

23 Teholmstjärn ÖR
1,5 kilometer från vägen. Bra öring och rödingfiske.

24 Storsältjärn Ö
Mycket fin öring. Väg ända fram. Fiska i södra, västra, sydvästra och nordvästra delen av tjärnen. Bra chans till stor öring.

25 Lillsältjärn ÖR
Trevlig liten tjärn i magert skogslandskap med väg ända fram. Öring och röding. Bäst att fiska från båt och i den mellersta, norra och västra delen. Det går bra att fiska från land på syd respektive norrsidan.

26 Sångtjärn Ö
Sångtjärn har fått sitt namn av Sångberget intill, det vill säga berget där vinden sjunger. Lyssna, så hör du! Sångtjärn har fin öring och abborre. Spinnfluga går bra. Fiska vid den nordöstra, västra och södra stranden. Till Sångtjärnen kommer man via Sältjärnsvägen eller går över berget från Grundsjövägen. Vägvisare finns där. Vandring på stig cirka fem hundra meter.

27 Tjärnarna Ö
Litet vatten som präglas av att ha varit slåttertäkt för vinterfoder. En relikt i det gamla odlingslandskapet. Innehåller mycket stor öring. Raststugan består av en gammal slåtterkoja. Intill, där skoterleden korsar södra Grundsjövägen, ligger Morvallstjärn med fint bestånd av öring!

28 Övre Rändån/Rändan
Väster om vägen till Grundsjömagasinet sträcker sig övre Rändån in mot Lillfjällets sydsida där den förgrenar sig i sina fem tillflödesbäckar. Den här delen av Rändån är ursprunglig och därmed en spännande liten å med intressant bäcköringmete med långspö. Närma dig ån så ”osynlig” och så tyst som möjligt. Bäcköringarna är extremt skygga. Här rekommenderas dappingfiske, det vill säga långspö med toppknuten lina. Fisket börjar uppströms och flugan får följa och ”hoppa” i strömvirvlar och lävatten så som en äggläggande slända gör. Ett ursprungligt fiske som börjar få viss renässans. Vackert hedlandskap som övergår i fjällnatur. Hjortronland!
Sevärdheter:
”Rändåspruten”, ett gejser-fenomen som uppträder på våren (april/maj) med vattenkaskader ur en trumma som avluftar kraftverkstunneln. Plats: där Grundsjövägen korsar Rändån.
Rändåfallet i nedersta delen av Rändån är en flera hundra meter lång fallsträcka. En naturskön upplevelse som är värd att besöka. Trevliga badhöljor. Trevlig raststuga och grillplats som man når via vacker och lättgången skogsstig, ca 1 km från parkeringen vid västra infarten till Långå från väg 84 (plats 44 på kartan). Det vackra Rändåfallet är alltid värt ett besök. Glöm inte kamera! Och lite ved! Ta med allt skräp hem (även från dem som inte förstått det före dig!).

29 Stöptjärn ÖR
1 km. Trevligt vatten, men kan vara något hårdfiskat. Lämpligt för spinn och spinnfluga. Öring och röding. Vindskydd.

30 Mittåfallet. Ö
Ligger alldeles intill Grundsjövägen, den väg som går ut strax väster om Långå by. Skylt vid vägen. Sevärt. Klättra ner i själva fallhöljan på egen risk. Ta det försiktigt; brant bergvägg. Fin öring. Här får man användning för klassiska Spey-kastet, uppfunnet vid River Spey i Skottland.

Mittåfallet är mycket populärt för bad och dykning ner i fallhöljan från klipporna som omger den.VARNING för risker! Stor försiktighet är ett måste! Fallhöljan beträds givetvis under eget ansvar och på egen risk!

31 Ormäggarna Ö, nedströms Mittåfallet
Här, vid skylten Ormäggarna, går en smal, nästan igenväxt väg som slutar i ett grustag. Här finns tre pooler med bra fiske. Uppströms mot Mittåfallet finns trevliga höljor. Nedströms spännande pooler. Platsen gör skäl för namnet. Se upp för huggorm.

32 Nedre Mittån Ö
Efter kraftutbyggnaden och regleringen av Grundsjöarna i början av 1970-talet förlorade Mittån sitt ursprungliga vattenflöde och de normala förutsättningarna för vårflod och varierande flöden. Idag får Mittån merparten av sitt vatten från Unnsån och ett antal bäckar. För att försöka återskapa en del av förhållandena för fisken genomfördes ett antal åtgärder, bland annat i form av ett tjugotal pooler och trösklar. Några av dessa fungerar ungefär som planerat. Andra inte. Men här och var kan Mittån ge ett intressant öringmete med enstaka möjligheter att fånga någon större öring uppemot kilot. Dappingfiske med långspö kan rekommenderas.

33 Mittåbron. Ö
Strax väster om Långå by, vägen som går västerut från Långå. Två pooler, Blankdammen – Spegeldammen med rejäla öringar. Nyfiken bäver bevakar dig! Trevligt rastställe med bord och bänkar. Fungerar bäst för kortare fiskeutflykter, till exempel för ett par timmar en kväll.

Ljusnan – Sportfiskets livlina

Ljusnan är den nionde längsta älven i Sverige och en av de mest uppskattade för sitt fina fiske, inte minst det fiske som erbjuds i Härjedalen. I en intervju med Tidningen Härjedalen i maj 2013 har Helge Jonsson, styrelseordförande för Långåfisket, myntat begreppet ”Ljusnan – Sportfiskets livlina!”
Ljusnan börjar i källflödena väster om Ramundberget i västra Härjedalen och efter 443 kilometer når den Bottenhavet vid Ljusne i Hälsingland. Ljusnan samlar sitt vatten från ett nära 20 000 km2 stort avrinningsområde. Innan vattnet når havet har det omvandlat sin fallande kraft till 4,1 TWh el som är 5 % av Sveriges vattenkraftproduktion och som räcker till hushållsel för drygt 800 000 hem.

34 Långåljusnan

ÖRHSAGLM

Långåljusnan kallas den del av Ljusnan som ingår i Långå fiskevårdsområde och sträcker sig från Kolbenshån väster om Medskogsbygget och sjön Orten (Ulften) i väster och gränsar mot Hede fiskevårdsområde, öster om Långå by. Det är en sträcka på cirka 2 mil med många naturtyper och växlingar mellan sjö, strömmar, forssträckor, sel, edor och lugnvatten.

Långåljusnan är huvudvattendraget och öppen för fiske året runt.  Förstklassigt flugfiskevatten. I stora delar lämpligt vatten för kanoting, men se upp med vattenflödet. Långåljusnan nedströms Rändhån är isfri hela året vilket innebär att spöfisket i princip kan bedrivas året runt. Kläckningar förekommer från det solen börjar återvända i slutet av februari till in i november.

VARNING! Var observant på vattenflödet när du vadar. Använd alltid flytväst vid vadning i strömmande vatten! Tunneln från Långå kraftverk mynnar i Ljusnan vid Rändhån vilket innebär att vattenflödet påverkas på hela sträckan därifrån och ner till Halvfarimagasinet (nedströms Gråströmmen). Kraftverket – Långå Kraftverk – kör igång utan förvarning med stor vattenföring och kraftig ström

Långåljusnan rinner genom Långå by, en anrik kulturbygd i ett gammalt kulturlandskap, fortfarande med ett välskött odlingslandskap. Långå Skans, befästningen med anor från senare hälften av 1600-talet ligger vid Långåljusnans norra strand, strax väster om byn. Ett minnesmärke från den tid då Långå fick en strategisk roll efter freden i Brömsebro, 23 augusti 1645, när Härjedalen blev svenskt. Långå Skans är värd ett besök, nu med minnesmärket ’Den Okände Soldatens Grav’, det första i sitt slag med den benämningen i Sverige. Mer information finns på www.langaskans.se

Långåljusnan är en unik tillgång med en öringstam som utvecklas stationärt och får egna särdrag. Enligt fiskevårdsplanen vidtas särskilda åtgärder för att stärka den lokala stammen. I västligaste delen av Långå har en odlingsdamm – Skansdammen – iordningställts som barnkammare för öringyngel. Under sommaren 2021 inleds arbetet med att ordna nya lekplatser för öring och harr i åns biflöden.

På nyåret 2015 initierade ordföranden i Långå FVOF, Helge Jonsson, ett projekt som antogs av styrelsen och Långåljusnan projektet inleddes med att styrelsens kvalitetsansvarige, Per-Ola Persson, inventerade och analyserade hela strömsträckan väster om Rändhån för att få underlag för planering och åtgärder. Sedan sommaren 2017 har sträckor och fiskeplatser som är påverkade av flottledsrensning och kraftutbyggnader återställts för biologisk mångfald för fiskar och vattenlevande organismer. Därmed stimuleras reproduktion av förekommande fiskarter som i sin tur leder till ett långsiktigt, hållbart och attraktivt fiske (se fler detaljer nedan). Den vilda Ljusnanöringen förekommer i flerkilosklassen (8,2 kg juni 2015, hona, återutsatt).

– Ån hade gjorts om till kanal för flottning av timmer. Sen ströps vattenflödet när Lossendammen byggdes och kraftproduktion inleddes i Långå kraftverk. Konsekvenserna för fiskar och vattenlevande organismer var förödande och det populära sportfisket drabbades, berättar Helge Jonsson.

– Enkelt uttryckt har vi gjort Långåljusnans strömsträckor ’längre’ där krökar och böjar återställs, strömriktare lockar fisken att vandra, syrehalten ökar med strömbildare och med flera djuphålor ökar vattentillgången i tuffare klimat med värme och torka.

Syrehalten har ökat genom att vattenströmmarna luftas och blandas med syre som gör fisken och allt levande både friskare och piggare, ja kanske, till och med, mer optimistisk och motiverad!

Vattenvolymen har ökat. Det finns faktiskt mer vatten i ån därför att den möblerats om och kan hålla större vattenmängd än innan.

Vattenlevande organismer av både växter, fiskar och insekter har fått läplatser och bosättning för sin ro, för vila, födosök och naturlig reproduktion.

Det finns lugnvatten för insekter och kläckande sländor. Och nymfer, puppor, snäckor och småkryp intar sina nya, tryggare miljöer och hem.

Och dessutom har biflödena fler barnkammare för nya generationer, enligt Helge Jonsson.

Av speciell betydelse är att den här delen av Långåljusnan inte påverkas av den varierande kraftproduktionen då sträckan nedströms utloppet från Långå kraftverk kan likna ”vårflod eller torrår” flera gånger per dag. Det beror bland annat på att vattenkraften ersätter vindkraft när det inte blåser.

Projektet har fått stor och betydelsefull uppslutning av länsstyrelsen i Östersund som bidrar med expertis, resurser och finansiering. Härjedalens kommun deltar också i projektet liksom Sportfiskarna som via fonderade medel stödjer projektet. Betydande belopp kommer via kraftindustrins så kallade bygdemedel och inte minst från Långå FVOF både i form av frivilligt oavlönat arbete och återförda intäkter från fiskekort.

– Länsstyrelsen ser Långåljusnanprojektet som ett intressant och viktigt projekt även ur ett nationellt perspektiv då det gäller att optimera de biologiska och ekologiska förutsättningarna i ett vattendrag med kraftigt minskad vattenföring, säger Gunnar Jacobsson på Länsstyrelsen i Jämtland. Han är den som varit med i arbetena från början och är fortsatt engagerad i projektet med den sakkunskap som han och länsstyrelsen har när det gäller vattenmiljöer, biotopvård och naturansvar.

– Långåljusnan är ett bra och viktigt exempel på hur staten gemensamt med en ansvarig fiske-vårdsförening kan finna effektiva lösningar för att återställa biotoper och förhållanden som gynnar livet i vattnen. I det perspektivet är erfarenheter från Långåljusnan projektet av stort intresse, säger Gunnar Jacobsson.

Sommaren 2020 inledde Allan Blomkvist, vice ordförande i Långå FVOF, och hans arbetslag ett särskilt projekt som förser de återställda sträckorna med vandringsleder, stigar, rastplatser, fiskekojor, torrdass och historiska data om respektive plats. Det senare ingår i Långåfiskets kulturprogram som syftar till att öka upplevelsen och skapa delaktighet i traktens kulturella värden och historia. Sommaren 2021 färdigställdes platser för personer med särskilda behov av tillgänglighet till fiskeplatserna. Delprojektet stöds av svenska staten via Jordbruksverket, av EU, Härjedalens kommun och kraftindustrins bygdemedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikfisket i Långåljusnan har blivit en attraktion och har rykte om sig att vara ett av de fem bästa i Sverige. Enligt Sportfiskarnas ’storfiskregister’ är närmare hälften av alla fångade storsikar i Sverige tagna i Långå (tidningen Svensk Fiske, vårnumret 2021). Flugfångad sik med vikter på 3 – 4 kilo har imponerat. Den ledande tidskriften Flugfiske i Norden hade ett stort reportage om detta i nr 2/2013. ”Ljusnan och Långåfisket är för sikflugfiskarna vad Emån är för havsöringsfiskarna”, skriver fiskejournalisten Lasse Hallberg. Betyget talar för sig själv! Många av dem som fiskar här idag har återvänt år efter år, i decennier, en del i mer än sexti år. För flugfiskaren finns rikligt med utrymme för bakkastet i det öppna, välskötta och vackra odlingslandskapet med flerhundraåriga gårdar, byggnader och lador.
Samtliga fiskarter som nämns ovan kan påträffas i Långåljusnan. På vissa ställen är det endast ett par, tre som dominerar. Det är därför de olika platserna i kartan markeras med de fiskar som förekommer mest, just där.

Ordnad fisketur på Långåljusnan. Under 2015 inleddes ett särskilt projekt som skapat fler fiskeplatser, med ordnad ”fisketur” på en sträcka nedströms Långå Skans för driftande fiske från båt eller pontonbåt. Bojar finns utlagda för förtöjning strax uppströms gamla kända och tidigare använda nätfiskeplatser där fisken uppehåller sig fortfarande. En naturstig har ordnats längs efter norra stranden med stängselpassager, broar, rastplatser, vindskydd, torrtoa, rensbord och hyrbåt. Fortum Sverige AB har sponsrat projektet och generöst ställt resurser till förfogande på eget initiativ.
Vid 58 Skräddarsundet utgår en fiskestig i båda riktningarna längs Långåljusnans norra strand,    ” Långåljusnans strandstig”.

35 Övre/Nedre Byggeshåarna ÖHSAGL
Blankvatten som ”hejdar sig” innan utloppet i sjön Orten. Trolskt fiskevatten nedanför det enorma berget. Intressant för olika typer av fiske och mete. Prova gärna dapping med långspö. Bra spinnfiske efter gädda och abborre. Perfekt för flugfiske, särskilt från båt eller flytring.

Sommaren 2021 inleds ett projekt med inventering, analys och bestämning av åtgärder som kan återställa strömsträckorna från flottledsrensning och inverkan av kraftproduktion. Åtgärderna beräknas komma igång 2022 om finansieringen kan ordnas.

36 Orten (Ulften) ÖRHSAGLM
Sjö i Ljusnans system med naturvacker, ursprunglig karaktär men med lägre vattenomsättning till följd av det uppströms liggande vattenmagasinet, Lossen. Intressant fiske efter öring, röding, harr, sik, abborre och gädda från land och från båt. I Orten finns sedan 2015 inplanterad Grundsjöröding som väntas innebära att Långåfisket kan erbjuda ytterligare ett intressant rödingfiske, inte minst vintertid. Orten nås med bil bl a från väg 84 (skylt) eller nedfart strax före Medskogsbygget. Från södra sidan nås Orten via skogsbilvägar, varav en del är stängda med vägbom vissa tider, men naturligtvis möjliga för vandring.

37 Strömhuvudet ÖHS
Långå-Ljusnan strömnacken vid Orten, utloppet i Ljusnan. Förnämligt harrfiske, ett av de bästa man kan hitta. Kort sträcka. Vindskydd. Vägvisare vid stora vägen, väg 84, + ca 1 km.

38 Blankedan ÖHSG
Blankvatten med djupare partier och strömfåra med bra öring- och harrfiske.

39 Svartedan ÖH
Känd som ståndplats för stor öring.

40 Staffansbygget.
Mycket bra vatten för öring och harr. Tre vidsträckta pooler dit du kommer med bil. Nedströms dessa är bra forssträckor – höljor, utmärkt för harr och öring.

41 Smålands ÖH
Gammal bosättning. Vacker sträcka som är nåbar efter kort promenad.

42 Brynnesutloppet ÖH
Öringförande bäck mynnar på södra sidan. Hela sträckan ner mot Skälningshån med strömmar och skravelvatten erbjuder trevligt fiske efter öring och harr. Nås via stig från väg 84 eller från skogsbilväg (vändplanen vid vägens slut) på södra sidan.

43 Skälningshån ÖHSAG
Stort sel med omväxlande djup- och grundområden samt vikar som håller lokala bestånd av gädda och abborre. I strömvattendelarna finns öring, harr och fin sik. Rastplats med vindskydd, torrtoa och sjösättningsramp. Skälningshån övergår i en livlig strömsträcka med forsar.

44 Sågströmmen ÖH
Spännande sträcka med forsar, fall och en kanjon där spey cast kommer till användning för flugfiskaren. Enstaka ställen håller grövre öring. Strax nedom landsvägsbron låg
Långås första vattenkraftverk från 1930-talet som via trätub nyttjade en del av Långå-Ljusnans vatten för elproduktion. Fungerade för dåtidens behov men revs senare under 1950-talet. Vid ena brofästet finns en underjordisk försvarsskans.

45 Rändhån ÖHSG
Lugnvatten som bildats nedströms Rändåns utlopp i Långå-Ljusnan och är idag en spegeldamm där även vattnet från Långå kraftverk mynnar genom tunnel. Vatten från Lossen och Grundsjömagasinen möts här. Mycket näringsrikt vilket bidrar till goda tillväxtmöjligheter för fisk, särskilt för sik som här kommer upp i rekordvikter över 3,5 kilo. Det är framför allt dethär vattnet som gett Långåfisket dess rykte som ett av landets bästa sikfisken. I Sportfiskarnas ’storfiskregister’ uppges att närmare hälften av alla storsikar som fångats i Sverige är tagna i Långå (Tidningen Svenskt Fiske, vårnumret 2021). ”Ljusnan och Långåfisket är för sikflugfiskarna vad Emån är för havsöringsfiskarna”, konstaterade fiskejournalisten Lasse Hallberg i den ledande tidskriften Flugfiske i Norden. Stort reportage om detta i nr 2/2013.
VARNING för hastigt ökande vattenflöde när kraftverket kör igång utan förvarning!
Rikt fågelliv i deltalandet som bildats längs håns sydöstra sida.
Två rastplatser med vindskydd och torrtoa. Möjligheter här och var att sjösätta och använda ponton eller flytring. Använd alltid flytväst – rätt påtagen, hela tiden!

OBS! Rändhån saknar sjösättningsramper för roddbåtar.

Långåljusnan nedströms Rändhån är känd för sina magnifika kläckningar. Stora upplevelser i sig som kan locka både amatörer och specialister inom entomologin och insektsläran. Ett eldorado för varje flugbindare som vill skaffa mönster och förebilder ur verkligheten. Och naturligtvis för varje flugfiskare som vill förstå och lära sig hur konkurrensen ser ut när det gäller att fånga fiskens uppmärksamhet och därmed även fisken. Då kan man lära sig torrflugefiskets grunder!

Här har många fiskeflugor kläckts efter naturliga förebilder. Bland märkesnamnen återfinns Oscar Fick, mannen med Hedeflugan, Sveriges första hela flugserie som han påbörjade 1918. Här fann Håkan Färnlund sin förebild till Mittånymfen 2014, en av fyra i serien Långåflugan Original.

46 Rändhåosen ÖHS
Lugnvatten och strömstrykor nedströms Rändhån (’os’ betyder mynning, alltså i det här fallet Rändhåns mynning). Översta delen har ungefär samma karaktär som ett ”strömhuvud”, det vill säga utlopp från en sjö och brukar ha fisk stående i väntan på uppvandring.

47 Efskruedan ÖHS
Omväxlande strömvatten, bakvatten och blankvatten med spännande fiske efter öring och harr. Vad namnet betyder och vad det kommer av är en utmaning för fantasin.

48 Mittåhån ÖHSG
Mittåns utlopp och anslutning till Långåljusnan. Som alltid när det gäller biflödenas mynningar i större vattendrag bildas en näringsrik miljö som lockar fisk större delen av dygnet. Det vet varje sportfiskare och alla gäddor!

49 Mittåoset ÖHS
Mittåhåns utlopp som här övergår i strömvatten och blir med den karaktären i allmänhet fri från gädda. Intressant fiske.

50 Pålströmmen ÖH
Har genom tiderna klassats som ett av de mest eftertraktade fiskeställena med spännande fiske efter öring och harr. Anses ”pålitligt” och uppskattas av många för sitt fina höstfiske efter harr. Vacker miljö med formationer från älvens yngre lopp. Skomakaren och flugbindaren Oscar Fick, skapare av Hedeflugan (Sveriges första flugserie) hade Pålströmmen och intilliggande sträckor som sina favoriter(källa: Helge Jonssons bok Hedeflugan’, Incorema Förlag).

51 Vitmälsedan ÖH
Glaciala lämningar som gett området sitt namn. Lugnvatten med strömstrykor. Utmärkt fiskevatten.

52 Vitmälen ÖH
Samma karaktär som Vitmälsedan men med kraftigare markerade strömsträckor och mindre nipbildningar. Eftertraktat fiske.

53 Kolsättaränget ÖHS
Intressant sträcka för flugfiske med omväxlande formationer och strömbildningar. Namnet kommer förmodligen från tiden då trakten gav fyr åt många kolmilor och träkol var en betydande produkt. Långåfiskets River Keeper har sin stuga alldeles intill ån och kan njuta av dess spännande växlingar.

54 Gästisedan ÖHSG
Sträckan löper längs det gamla gästgiveriets strand med gamla anor. För många av gästerna har ”Jennys Stugor” blivit något av ett andra hem dit man återvänder år efter år, ofta flera gånger per år. Här fångades en öringhona på 8,2 kg i juni 2015. Naturligtvis återutsattes den.

55 Gästishån ÖHSG
Lugnvatten nedström Gästis (Jennys Stugor) med rastplats och vindskydd. Bra fiskesträcka för alla typer av fiske och särskilt för flugfiskare som har gott om plats för bakkastet i det öppna landskapet.

56 Bäkerholmsströmmen ÖHS
Bäkerholmen är en holme intill Långå Skans som fortfarande används som sommarbete för baggar (’bäkre’ på Långåmål är benämning på bagge). Trevligt fiske från holmen, längs dess stränder, och udden nedströms erbjuder ett bra kast- och flugfiske.

Långå Skans Under 2023 öppnas stranden som gränsar mot Långå Skans för fritt fiske och för träning och utbildning i kastteknik och olika typer av fiske. Där kommer även att anläggas en rastplats med grill/kokmöjligheter.Sportfiskarna är med och stödjer satsningen bl a genom bidrag till två kastbryggor.

I avtalet med Långå bysamfällighet, som äger och förvaltar den försvarshistoriska skansen, finns även samarbeten kring det historiska perspektivet med den projektgrupp som sköter skansen.. Hemsidorna är länkade till varann.

57 Västtjärnedan ÖHSAG
Edan ligger på läsidan om Långå-Ljusnans huvudfåra där den svänger i 90 graders vinkel och bildar ett bra vatten för fiskar som föredrar lugnvatten in på de näringsrika grundfladerna med djup på ett par meter som grundar upp mot strandängarna. Den storvuxna öringen håller till i strömmen eller strömstrykor som bildas nedströms holmar och näs. Utmärkt ”sportfiske” i den allmänna meningen för alla smakriktningar med inslag av anmärkningsvärt stora abborrar.

58 Långå-Ljusnans Strandstig N 62° 26′ 37.98″, E 13° 14′ 3.16″
Skräddarsundet
Härifrån utgår Långå-Ljusnans Strandstig i båda riktningar. Satsningen är under utveckling och hittills är den första sträckan nedströms röjd och en flottbro har anlagts över ’Svartaven’, som tidigare utgjort ett besvärligt vandringshinder. Bojar är utlagda för förtöjning som hjälp åt den som driftar med båt, flytring eller ponton. Bojarna är placerade uppströms kända, fiskeförande ställen som tidigare användes vid husbehovsfiske med nät.

59 Stortjärn   ÖRRbSAGM
P&T Ligger i västra delen av Långå by. Put-and-take-fiske med särskilt fiskekort. Max 2 fiskar per dag. Ingår inte i flugfiskekortet. Öring i kilosklassen, enstaka röding, samt regnbåge från ett halvt kilo och upp mot en bra bit över tre. Gädda på drygt 8 kg (2016). Använd lina som håller för tunga fiskar! Även sik, abborre och mört. Stortjärn är Långåbornas friluftsbad och där finns även en tennisbana, lekplats, omklädningsrum, torrtoa, vindskydd, grillplatser och parkering. Båt finns att hyra. Åk ner från byvägen där det står ”Badplats”. Sväng in mot ”Stortjärn P&T”. Öppen för populärt fiske hela året. Vintertid används även vindskyddet vid Stortjärns norra strand helt nära byvägen.

60 Djuptjärn Ö Öringfiske för barn. Djuptjärn ligger längst västerut i Långå by och är reserverad för barn som får fiska gratis där till och med det år då de fyller 12. Inplanterad Ljusnanöring runt halvkilot. Två fiskar får fångas per dag. Villkoret är att flytväst används och att fiske sker i sällskap med en vuxen ansvarig person. Rastplats med vindskydd och grillplats.

61 Synnanåsjön ASGM (Loosjön)
Belägen mitt i bydalgången, ”sy´ña åa”, det vill säga ”söder om ån, Ljusnan” på byns södra sida. Abborre, sik och gädda. Här har det fångats ”vild och äkta” Ljusnanöring. Lämpligt även som vinterfiske.

62 Synnanåtjärn ÖSAGM
Liten tjärn vid byinfarten. Ligger i odlingslandskap. Öring, sik, gädda och abborre.

63 Gråströmmen
Strömmen är numera knappt märkbar efter utbyggnad av Halvfari kraftverk med tillhörande dämning av Ljusnan men innehåller ett bestående stråk med bra fiske främst öring och harr. Oscar Fick, Hedeflugans skapare, hade Gråströmmen som ett av sina favoritställen för harrfiske och hade ofta sin fiskebroder Nils Färnström på besök där.

64 Kvarnosen
65 Kappöle
66 Milströmmen

Små bäckar som framför allt haft betydelse för gamla tiders kraftproduktion med små skvaltkvarnar med tillräcklig energi för att mala säd eller driva en enklare såg. Tidigare har de lockat barn till fiske med enkla långspön. Fortfarande har de viss betydelse för naturlig reproduktion av öring.
Vid Kappöle finns en soldatgrav med två ”svenska krigare” Björk och Asp från Långå Skans. De begravdes där då hästarna inte orkade dra lavetten med kistorna, enligt legenden. På gravarna växer en björk och en asp som stannat upp i växten och är endast ett par meter höga trots att de är mer än 50 år gamla.

67 Kvarnån Ö
Liten å med spännande bäckfiske framför allt sträckorna uppströms där lugnvattnen finns. Metspö för flugfiske, s k dapping, rekommenderas. Öring och bäcköring. I de nedersta delarna reproduktionslokal för Ljusnanöring.

68 Skaltjärn ÖRA/strong>
Nås via skogsbilväg ca 2,2 km från vägen till Ransundet som utgår från väg 84. Mycket bra öringfiske med planterad stor öring och röding. Har tidigare varit P&T-vatten men ingår nu i det ordinarie fiskekortet samt i flugfiskekorten. Det går att kasta från land (särskilt om man har spinn eller spinnfluga) annars från båt. Gård Smedjehögen (se info under SERVICE) hyr ut båtar. Vindskydd och grillplats. Sparsamt med abborre.

69 Syfttjärn ÖA
Liten, näringsfattig skogstjärn typisk för skogslandet med öring och abborre. Vindskydd. Inplanterad Ljusnanöring.

70 Glumtjärnarna ÖA
En idyll i ett vackert landskap. Ett helt system med tjärnar av olika format med holmar, vikar och sund. Vacker natur. Mycket grov öring och grov abborre. Den större Glumtjärnen har små trädbevuxna öar. Mycket intressant fiske med grov öring (2,75 kg juni 2016 på fluga). Gungfly förekommer längs vissa stränder vilket innebär plötsligt tvärdjup.

71 Blästerbäcken ÖBr
”Blästre” är Långåmålets benämning på en något större bäck eller liten å. Uttalas med tjockt L. I sydligaste delen forssträckor som övergår i lugnare partier ner mot Orten i nordväst. Huvudsakligen bäckmete, gärna med långspö (dapping). Bäckrödingen är en stark konkurrent mot öringen och uppfattas därför som störande inslag.

72 Hemsjöbrynnet Ö
Ett annat intressant fiske i det lilla formatet med öring och bäcköring. ”Brynne” [bry´ñä] är ett mellanting mellan liten å och bäck, ungefär som ”blästre”. Småtjärnarna i Hemsjöbrynnet, ca 3-4 km nedströms Hemsjön, är väl värda ett besök för sin naturskönhet och sitt fina bestånd av öring och bäcköring.

73 Hemsjön Ö
En uppskattad och vackert belägen öringsjö med grov öring. Det finns även ett mindre bestånd av röding. Kan vara relativt hårdfiskad. En fördel att ha tillgång till båt. Stenbotten. Bästa fisket vid bäckinloppet i sjöns syddel samt vid utloppet i nordväst. Har i alla tider varit uppskattad för det fina fisket.

74 Furumjöltjärn RL
Ett utmärkt rödingvatten! Men också mycket med smålake. Belägen intill Gruckan i ett vackert, kuperat skogslandskap som är en upplevelse.

75 Gruckan ÖH
Omtalad öringå för spännande flugfiske och dapping. Det finns även harr i övre delen. Trevliga strykor med lugnvatten som håller större fiskar. Trots att Gruckan är en liten å har den ett förflutet som flottled. Den gamla flottningsrännan är en sevärdhet och ett imponerande minne från det skogsindustriella kulturlandskapet. I åns övre del finns rester av gammal damm avsedd att reglera vattenflödet för flottningen och som ”avlägg” för timmer som skulle flottas. Mycket bra reproduktionslokal för öring som erbjuder ett skådespel med vakringar som går i varandra. Gruckan är återställd från de skador som flottledsreningen inneburit. Det skedde inom ramen för projekt Långåljusnan sommaren 2019 – 2020. Några få rester av flottningleden har behållits som industrihistoriska minnesmärken.

76 Olåstjärn ÖRL
Liten tjärn med öring, samt ett mindre bestånd av röding. Lämpar sig bäst för vinterfiske eller flytring då det är en hel del gräs längs stränderna.

77 Harrtjärnarna
78 Rörsjön
79 Stöpsjön – ÖR

Fiskevatten med lång historia som uppskattade fiskevatten med gemensamma karaktärsdrag. Samtliga med utmärkt öring- och rödingfiske. Vacker natur där fiskevattnen omges av ett spännande, naturskönt landskap i gränstrakterna mellan skog och fjäll. Värda ett besök av fler skäl än enbart fisket!

80 Grönkällan Ö
En unik och enorm kallkälla bildar denna tjärn med uddar, små holmar, ett kristallklart vatten och en grönfärgad botten. I Grönkällan finns ett ursprungligt öringbestånd. Zooma in på satellitkarta och betrakta tjärnens bottnar med fullt synliga källflöden.
I juli 2016 gick en fullvuxen älg ner i källan, förmodligen för att svalka sig, men blev stående och dog i vattnet där den är kvar än. Drick därför inte vattnet och använd det heller inte för matlagning. Efter ett par år väntas vattenkvalitén vara återställd av naturen själv.

81 Mortjärnarna ÖG
Av tradition bra öringfiske. Under senare decennier har gädda vandrat upp till tjärnarna. Spärr har byggts för att hindra vidare vandring uppströms. Mortjärnarna ligger i ett ganska flackt landskap. Intill går Romboleden, en av de gamla pilgrimslederna som går till Trondheim (Nidaros domen) i Norge.

Sammanställningen över Långå FVO fiskevatten är uppdaterad senast den 1 januari 2023 av Helge Jonsson