SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Utveckling

Inriktning och mål för Långå FVOFs utvecklingsarbete utgår från föreningens tre grundsyften att bevara, vårda och använda fisket i en skyddsvärd naturresurs. Långå FVOF satsar därför på olika åtgärder för investeringar, för att genomföra fiskevårdsplanen och för drift av verksamheten. Genom olika analyser, undersökningar, planeringsarbete och projekt får styrelsen underlag för strategiska satsningar, planer och åtgärder.

Prioritet nummer ett är de ursprungliga, lokala fiskstammarna. Det synsättet leder i sin tur till det faktum att finns det fisk, där finns det även sportfiskare.

Som värdefullt stöd i utvecklingsarbetet har Långå FVOF tillgång till resurser och kompetens bland föreningens ägare, bybor och samarbetsparter. För fiskevårdsplanen och för Grundsjöprojektet finns relevant expertis med vetenskaplig grund eller omfattande erfarenheter.

Det största och mest långsiktiga åtagandet är Grundsjöprojektet som syftar till att säkra Grundsjörödingens framtid i Grundsjön. Projektägare är Fortum Sverige AB, Härjedalens kommun, Långå FVOF, länsstyrelsen och Särvsjöns bysamfällighetsförening. I projektet ingår avtal med Tännäs Fiskecentrum AB när det gäller odlingsverksamhet.

I Grundsjöprojektet har under 2020 inletts en intressant förstudie om möjligheterna att bygga en Damm i Dammen för att säkerställa att rödingen kan få lekbottnar som inte torrläggs när magasinet tappas under vintern. Åtgärden beskrivs i boken ’Grundsjörödingen’ (Incorema förlag, 2020) och kan rekvireras via info@langafisket.se

Långåljusnan Projektet innehåller värdefulla erfarenheter om hur man kan återställa biotoper och skapar livsdugliga miljöer i ett vattendrag som sargats hårt av flottledsrensning och minskad vattentillgång genom kraftreglering. Långåljusnan projektet drivs i egen regi men med expertis och finansiellt stöd från länsstyrelsen, Härjedalens kommun och Sportfiskarna.

Utvecklingsverksamheten ingår dels som en naturlig del i förvaltning och löpande arbete, dels i form av avgränsade projekt som under sin verksamhetstid har konkreta uppdrag och åtaganden. Ett annat exempel på sådana projekt är satsningen på Långåfiskets kulturhistoria, som drivs internt i föreningen,

En förutsättning för investeringar eller satsningar i särskilda projekt är att åtgärderna är fullt finansierade innan start.

Det är mycket viktigt att du som sportfiskare rapporterar din fångst och iakttagelser som du anser att styrelsen för Långå FVOF behöver känna till. Sådana uppgifter ingår i underlaget för vår planering och utveckling.

Förslag till förbättringar, ändringar eller synpunkter som gäller fisken och fisket är alltid välkomna och tas alltid upp i nästkommande styrelsemöte. Kritik – både positiv och negativ – är alltid välkommen.