Fisket

I Långå finns en flerhundraårig tradition av att förstå och använda fisket som tillgång av en skyddsvärd naturresurs. Det är själva kärnan i det som är fiskekulturen i Långå och förklarar varför Långå uppskattas för sin harmoniska balans av livskvalité och naturkvalité.

Långå fiskevårdsområdes förening satsar på att Långåfisket ska upplevas som ett av de bästa sportfiskeområdena. Det gäller fisken och dess livsbetingelser men även de som fiskar och deras behov! Upplevelsen ska vara större än enbart fisket!

Fiskekulturen är ett av kvalitetsbegreppen som utgår ifrån de tre nyckelorden bevara, vårda och använda. Vi bevarar de ursprungliga arterna av ädelfisk. Vi vårdar biotoper, fiskbestånd och kontakterna med sportfiskare. Vi tillåter respektfull användning av fiskevattnen med eget ansvar och samhörighetskänsla med fiskevårdsföreningens uppdrag.

Inkomster från fiskekorten går tillbaka till fiskaren genom fiskevård och investeringar. Ingen utdelning sker till ägarna. Bybor och många andra ställer upp frivilligt med oavlönat arbete som är värt flera gånger mer än avgiften för fiskekortet.

Självklart är endast sportfiske tillåtet för den som köpt fiskekort. Inte husbehovsfiske! Att behålla ett par fiskar till middagen och hemresan är rimligt. Men inte mer! Resten sätts tillbaka oskadda! Då finns ett bra fiske även i framtiden!

Långåfiskets fyra stora

Öring, röding, harr och sik kallas Långåfiskets fyra stora – the big four. Begreppet efterliknar samlingsnamnet om de fem ”största” djuren på Afrikas savanner, det vill säga de mest lockande att upptäcka.  Här handlar det om ädelfisk som är ursprungliga och populära sportfiskar. Det är där som ’storheten’ ligger, inte vikten räknat i kilo utan upplevelsen av fiskarter som funnits på plats i tusentals år. Och det är lite unikt att man på vissa platser kan träffa på alla fyra  samtidigt.

I kommunens fiskeinformation kallas de Långåfiskets fyra ädla! Det är en bra beskrivning.

Att fiska efter ädelfisk är en speciell och stor upplevelse. Det gäller alltifrån små bäcköringar till öring över 8 kilo (Långå-Ljusnan juni 2015). Vid några tillfällen, kanske till och med varje år, ska man unna sig den upplevelsen och det finns gott om bra ädelfiskevatten i den svenska fjällkedjan. Långåfisket är ett.

Grundsjörödingen hör till storrödingarna, genetiskt släkt med rödingen i Vättern, och kom något senare än fjällrödingen. Harren är Härjedalens landskapsfisk och mycket uppskattad. ”Ljusnan och Långåfisket är för sikflugfiskarna vad Emån är för havsöringfiskarna”  skrev Lasse Hallberg, i den ledande tidskriften Fugfiske i Norden nr 2/2013. Citatet talar för sig själv.

Rundlarna i Långåfiskets logotyp symboliserar ”de fyra stora”.

Långåfiskets fyra stora: Öring, rödning, harr, sik

Abborre & Gädda

Abborrfisket är inledningen till ett livslångt fiskeintresse redan från barnaåren och är populärt året runt, liksom gäddfisket som ökat kraftigt.

Abborre finns i många av våra vattnen och styrelsen har diskuterat om eventuella åtgärder för att öka tillgången på abborre i vissa vatten. Varje år, både sommar som vinter, rapporteras om ”rekord” när någon landat abborrar över kilot, till och med över två. Den som pimpelfiskar efter abborre ska ha rejäl borr. Flugfiske efter abborre ökar snabbt, men fortfarande dominerar spinn- och spöfiske.

I Långåljusnan med dess sel och sjöar finns intressant och spännande gäddfiske. Gäddan har god kvalité och är mer och mer uppskattad som sportfisk. Och även som matfisk. Läs gärna recepten här på hemsidan /Tips