Fiskeåret 2022 årsredovisning

Fiskeåret 2022 – Årsredovisning Långåfisket har hävdats i mer än tre hundra år som skyddsvärd naturresurs, bevisligen sen 15 maj 1716. Ledorden i planen för Långåfisket är ”bevara, vårda och använda” med fokus på de ursprungliga fiskarterna, vattenlevande organismer och…

Inbjudan till årsmöte 30 mars kl 19.00

Styrelsen för Långå  Fiskevårdsområdes Förening  kallar härmed medlemmar och inbjuder övriga intressenter till årsmöte den 30 mars klockan 19.00 på Nytta & Nöje i Långå. Ärenden enligt stadgarna. Därutöver blir det information om idéer kring möjligheterna att utveckla Mittån nedström…

Isläget

Generell isvarning gäller inom hela fiskevårdsområdet! Anledningen är att det trots god isläggning alltid finns risk för svaga isar fläckvis. Eftersom de döljs under snötäcket är det viktigt att var uppmärksam och försiktig, särskilt för dem som inte har erfarenhet…

Fiske och historia i gemensam satsning

Samarbete har inletts mellan projektgruppen för Långå Skans och styrelsen i Långåfisket om en anläggning som välkomnar besökare och inbjuder till fritt fiske längs Långåljusnan, strömsträckan vid skansens sydsida. Platsen ska även användas för undervisning om fiske samt som övningsplats…