Naturnära föryngring ersätter fiskodling

Styrelserna för Långå FVOF respektive Grundsjöprojektet har beslutat ändra strategi med odling av Grundsjöröding för årlig stödutsättning. Istället sker romtagning och utsättning av befruktad rom i kläckboxar på fem platser i Grundsjömagasinet, däribland vid Anåns och Mittåns utlopp. Metoden har…