Naturnära föryngring ersätter fiskodling

Styrelserna för Långå FVOF respektive Grundsjöprojektet har beslutat ändra strategi med odling av Grundsjöröding för årlig stödutsättning. Istället sker romtagning och utsättning av befruktad rom i kläckboxar på fem platser i Grundsjömagasinet, däribland vid Anåns och Mittåns utlopp. Metoden har…

Sivan Jansson får årets Smedmanpris.

Smedmanpriset, som är den främsta utmärkelsen inom svenskt sportfiske, delas ut av anrika Dunkrokens Gille till minnet av författaren och konstnären Rolf Smedman. Smedmanpriset 2021 tilldelas Siv Sivan Jansson i Älvkarleby, flugfiskeinstruktör sedan 1996 och grundare av Fjällorna, 2003 den…

Observera de nya reglerna!

Anån, Mittån och Långåljusnan Flugfiskesträckor införs för hela Mittån uppströms Grundsjön samt för Anån från Grundsjön till fiskevårdsområdets gräns samt i Långåljusnan uppströms Skälningshån. För flugfiskesträckorna i Mittån och Anån gäller max 2 öringar per kortdygn i intervallet 25 –…

Långåfisket öppnar för nyheter 1 juni 2021

Styrelsen för Långå fiskevårdsområdes förening har reviderat reglerna för fisket inom området, samtidigt som de renoverade strömsträckorna i Långåljusnan nu öppnas för fiske. Det innebär att Långåljusnans strömsträckor återfår mycket av sin attraktionskraft för sportfisket sedan omfattande renoveringsarbeten genomförts. Sträckan…