Priser 2023

Långå FVOF PRISER 2023

FISKEKORT
Dygnskort, 24 timmar 150 kr
Tredygnskort* 340 kr
Veckokort* 490 kr
Dagkort p&t Stortjärn 140 kr

Årskort * 1 200 kr
Årskort inkl flugfiske* 2 000 kr

Flugfiskekort för Anån och Mittån
(gäller även i övriga vatten inom LFVO utom P&T)
Dygnskort flugfiske 210 kr
Tre dygn flugfiske* 550 kr
Veckokort flugfiske* 950 kr
*gäller kalenderdygn, kalendervecka eller kalenderår

Årskort bybor (boende och mantalsskrivna i Långå) 150 kr
Årskort sportstugeägare** 600 kr + 100 kr/person familj***
-”- med flugfiske 1000 kr + 150 kr/person familj***
Fiskerättsägare och bybor med årskort får köpa årskort till p&t-Stortjärn för 200 kr.

** gäller lagfaren ägare till fastighet, ’sportstuga’ inom Långå fiskevårdsområde. Fastighetsbeteckning ska anges för att kortet ska vara giltigt.

*** familj För att få köpa familjekort ska man kunna visa gemensam folkbokföringsadress med den som betalar fullt pris. Om inte det är möjligt kan kortombud (ej iFiske) bedöma samhörighet med den som betalar fullt pris och bevilja familjepris enligt definitionen: familj (föräldrar med hemmaboende barn under 21 år).

Vid köp via fiskekort.se och iFiske.se tillkommer 10 kronor.

OBSERVERA Under året kan förekomma ändringar genom plötsligt uppkomna situationer som inte kunnat förutses. Dessa kan leda till inskränkningar i fisket som inte var kända när fiskekortet köptes.
Långå FVOF gör inga återbetalningar för kort som råkat ut för sådana händelser.

Så sätter vi priset

Vi gör jämförelser med andra fiskevårdsområdens utbud av fiskevatten som på något sätt kan jämföras med Långåfisket. Det är inte lätt att göra sådana jämförelser eftersom variationerna är kraftiga och det finns inte två identiskt lika vatten. Men vi gör så gott vi kan, säger Helge Jonsson, ordförande i Långå FVOF.

Några klagar på att priset är för högt och då rekommenderar vi att de fiskar på ställen där det är billigare, men är alltid välkomna tillbaka. Några påstår att vi inte inser vilka ”fina fiskevatten” vi har och att vi inte förstår oss på att ta betalt för vad vi erbjuder. För dem försöker vi förklara att minimikravet för vår prissättning är att alla ska ha råd att fiska i Långå och att vi kan täcka verksamhetens kostnader.

Alla är välkomna alltifrån den som vill meta till den som vill ägna sig åt avancerat flugfiske.

Långåfisket har fyra krav som styr priset på fiskekorten
 Rimlig prisnivå som ger alla möjlighet att fiska
 Full kostnadstäckning för verksamheten
 Hög kostnadseffektivitet i verksamheten
 Tillvarata frivilliga, oavlönade insatser samt offentliga eller privat skänkta medel

Långå FVOF har fyra medverkande som bidrar till att ekonomin går ihop och att fisket blir bra
 Ägaren som avstår från att ta ut vinster. Alla intäkter återinvesteras.
 Fiskaren som köper fiskekort för närmare 500 000 kronor per år
 Frivilliga som arbetar ideellt till ett värde av ca 450 000 kronor per år
 Externt tillförda bidrag från Fortum Sverige AB, länsstyrelsen, EU, Härjedalens kommun, kraftindustrins bygdemedel, Sportfiskarna och privata sponsorer. Medlen finansierar stora projekt som exempelvis räddning av den unika Grundsjörödingen (Grundsjöprojektet se mer information här på hemsidan), biotopvård (Långåljusnanprojektet) och fiskevårdande åtgärder.

Den samlade ”ekonomin” kan vissa år uppgå till över en och en halv miljon kronor. Under ’normalår’ handlar det om närmare miljonen. Det innebär att varje fiskekort är värt tre till fyra gånger så mycket som vad man betalar för kortet.