SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Priser 2024

Långå FVOF PRISER 2024

FISKEKORT
Dygnskort, 24 timmar 150 kr
Tredygnskort* 340 kr
Veckokort* 490 kr
Dagkort p&t Stortjärn 140 kr

Årskort * 1 200 kr
Årskort inkl flugfiske* 2 000 kr

Flugfiskekort för Anån och Mittån
(gäller även i övriga vatten inom LFVO utom P&T)
Dygnskort flugfiske 210 kr
Tre dygn flugfiske* 550 kr
Veckokort flugfiske* 950 kr
*gäller kalenderdygn, kalendervecka eller kalenderår

Årskort bybor (boende och mantalsskrivna i Långå) 150 kr
Årskort sportstugeägare** 600 kr + 100 kr/person i samma familj***
-”- med flugfiske 1000 kr + 150 kr/person i samma familj***
Fiskerättsägare och bybor med årskort får köpa årskort till p&t-Stortjärn för 200 kr.

** gäller lagfaren ägare till fastighet, ’sportstuga’ inom Långå fiskevårdsområde. Fastighetsbeteckning ska anges för att kortet ska vara giltigt.

*** familj För att få köpa familjekort ska man kunna visa gemensam folkbokföringsadress med den som betalar fullt pris. Om inte det är möjligt kan kortombud (ej iFiske) bedöma samhörighet med den som betalar fullt pris och bevilja familjepris enligt definitionen: familj (föräldrar med hemmaboende barn under 21 år).

Vid köp via iFiske.se tillkommer 10 kronor.

OBSERVERA Under året kan förekomma ändringar genom plötsligt uppkomna situationer som inte kunnat förutses. Dessa kan leda till inskränkningar i fisket som inte var kända när fiskekortet köptes.
Långå FVOF gör inga återbetalningar för kort som råkat ut för sådana händelser.

Tillstånd att fiska
Rätt att fiska har den som äger fastighet där det ingår fiskerätt eller är en person som skaffar sig rätt att, under en bestämd tid, fiska genom att fiskevårdsföreningen upplåter ”rätt att fiska inom fiskevårdsområdet”. Upplåtelsen bekräftas genom ett fiskekort som utfärdas av Långå Fiskevårdsområdes Förening mot en särskild avgift, fiskekortpriset, för de vatten och den tid som bestämts.

Fiskevårdsföreningen erbjuder genom Långåfisket ett attraktivt sportfiske inom de regler som gäller för fiskerättsägare respektive fiskare som har giltigt fiskekort. För båda kategorierna gäller att man genom sitt fiskeintresse är delaktig i den tillgång som Långåfisket innebär. Man är ”delaktig” i den naturresursen och de värden den innehåller för en sammanhållen fiske-, natur- och kulturupplevelse.

Kostnaderna för verksamhetens förvaltning och drift måste täckas genom försäljning av fiskekort. Intäkterna från fiskekorten återinvesteras i förvaltning, verksamhet och service. Ingen utdelning sker till ägarna. Större investeringar, däremot, kan genomföras förutsatt att det finns externa medfinansiärer där staten och EU samt Fortum Sverige AB, kraftindustrins bygdemedel och Sportfiskarna deltar.

Den som fiskar inom Långå fiskevårdsområde ses inte som ’kund’ i valig mening. Ej heller en besökare utan en deltagare i upplevelser som Långåfisket erbjuder. Relationen mellan fiskaren och Långåfisket bygger på ömsesidighet, gemensamt intresse och ansvar. Vi delar uppfattningen att fisken, de vattenlevande organismerna, naturen och naturmiljön är skyddsvärda intressen som ska bevaras med respekt, vårdas med kunskap och användas med känsla och förståelse.

Tillsammans är vi fiskare där vi delar intresset och värnar om vår gemenskap. Men det är skillnad i synsätt mellan att utöva ’fiske’ och att ’fånga fisk’, även om båda förhållningssätten och relationerna är legitima. ” Fiske” innehåller mer och annat än ”att fånga”, där upplevelsen i allmänhet är större och viktigare än fångsten. Man ägnar sig åt ett intresse som utgår från grundvärderingar, kunskaper och umgänge med en skyddsvärd naturresurs. Att fånga fisk handlar i grunden om att tillgodose sin försörjning, mat på bordet, och samtidigt uppleva spänningen i den utövningen. Naturligtvis ska man inte ta mer fisk än vad man behöver för dagen.

Så sätter vi priset

Vi gör jämförelser med andra fiskevårdsområdens utbud av fiskevatten som på något sätt kan jämföras med Långåfisket. Det är inte lätt att göra sådana jämförelser eftersom variationerna är kraftiga och det finns inte två identiskt lika vatten. Men vi gör så gott vi kan, säger Helge Jonsson, ordförande i Långå FVOF.

Några klagar på att priset är för högt och då rekommenderar vi att de fiskar på ställen där det är billigare, men är alltid välkomna tillbaka. Några påstår att vi inte inser vilka ”fina fiskevatten” vi har och att vi inte förstår oss på att ta betalt för vad vi erbjuder. För dem försöker vi förklara att minimikravet för vår prissättning är att alla ska ha råd att fiska i Långå och att vi kan täcka verksamhetens kostnader.

Alla är välkomna alltifrån den som vill meta till den som vill ägna sig åt avancerat flugfiske.

Långåfisket har fyra krav som styr priset på fiskekorten
 Rimlig prisnivå som ger alla möjlighet att fiska
 Full kostnadstäckning för verksamheten
 Hög kostnadseffektivitet i verksamheten
 Tillvarata frivilliga, oavlönade insatser samt offentliga eller privata medel

Långå FVOF har fyra medverkande som bidrar till att ekonomin går ihop och att fisket blir bra
 Ägaren som avstår från att ta ut vinster. Alla intäkter återinvesteras.
 Fiskaren som köper fiskekort för närmare 500 000 kronor per år
 Frivilliga som arbetar ideellt till ett värde av ca 450 000 kronor per år
 Externt tillförda bidrag från Fortum Sverige AB, länsstyrelsen, EU, Härjedalens kommun, kraftindustrins bygdemedel, Sportfiskarna och privata sponsorer. Medlen finansierar stora projekt som exempelvis räddning av den unika Grundsjörödingen (Grundsjöprojektet se mer information här på hemsidan), biotopvård (Långåljusnanprojektet) och fiskevårdande åtgärder.

Den samlade ”ekonomin” kan vissa år uppgå till över en och en halv miljon kronor. Under ’normalår’ handlar det om närmare miljonen. Det innebär att varje fiskekort är värt tre till fyra gånger så mycket som vad man betalar för kortet.