SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Fortsatt räddningsinsats för Grundsjörödingen

Vattennivån i Grundsjömagasinet har varit ovanligt låg hela sommaren vilket också gällde för perioden då fisket skulle utföras. Sikens lektid var inte påverkad.

Fisket inleddes enligt avtal med 6 meter djupa flytnät, inalles längd 1,2 km på tidigare kända lekplatser för sik och pågick från och med söndag den 7 augusti till och med torsdag den 22 augusti. Efter två veckor, enligt avtalet, var fortfarande fångsterna så stora att det ansågs lämpligt att fortsätta ytterligare en vecka.

Därefter skulle fisket fortsätta med två stora ryssjor, men har inte varit möjligt som planerat med rimliga arbetsinsatser för sättning och vittjande på grund av för låga och starkt varierande vattennivåer. I dagarna undersöks möjligheterna att starta det fisket som vanligtvis pågår till i slutet av oktober.

Totala nätfångesten blev 3 640 sikar med en snittvikt runt 600 gram. Fiskarna anses som större än tidigare fångster. Siken är i mycket god kondition med något ökande k-faktor, det vill säga förhållandet vikt/längd. Inga parasiter noteras.

Landningen av siken och transporter till container har inneburit betydande och tungt merarbete på grund av den låga vattennivån och uppgrundningen vid landningsstället.

Bifångster av annan fisk ligger fortsatt runt 3 procent varav röding en påtagligt mindre del.

Det är, som tidigare, Allan Blomkvist i Långå som med sitt team på fem personer ansvarat för reduceringsfisket.