SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Välkommen till nytt fiskeår!

Välkommen till ett nytt fiskeår med många minnesvärda upplevelser i ett fiskevårdsområde som vårdats i mer än tre hundra år. Vår inriktning fokuserar på tre nyckelord: bevara, vårda och använda. Det vi bevarar är ursprungliga arter av de fyra ädla: öring, röding, harr och sik. Självklart finns abborrar och gäddan med i det perspektivet liksom alla andra vattenlevande organismer. Det innebär att vi har vildlevande fiskar i våra vatten och kommer att ha det genom den vård vi sköter med frivilliga krafter. Det innebär att vi kan använda den skyddsvärda naturresurs som finns inom Långå fiskevårdsområde. Fisken är nummer 1 och fiskaren nummer 2 i vår prioritering av den enkla anledningen att finns det fisk finns det även fiskare.

Grundsjöprojeketet är den största årliga satsningen där en halv miljon kronor används för åtgärder som ska säkra den unika Grundsjörödingens framtid, åtminstone fram till nästa istid.
Fortum Sverige AB är huvudsponsor för två tredjedelar av satsningen. Resten finansieras av Länsstyrelsen, Härjedalens kommun, Långå fiskevårdsområdes förening och Särvsjöns bysamfällighet. Stor uppmärksamhet ägnas olika åtgärder för att gynna rödingens fortbestånd.

De mångåriga restaureringarna av Långåljusnans strömsträckor börjar ge resultat. Särskild uppmärksamhet på återväxt av den lokala stammen av Ljusnanöring.

Långåfiskets hemsida är en användbar källa med information, vägledning, regler, råd och tips. Den bidrar till att planera och göra fisketuren lyckad vilket ger fler timmar för fiske än annars. Hög tid att planera för resten av vinterfisket och göra upp planerna för fisketurerna under våren och sommaren. Du är alltid välkommen! Och välkommen tillbaka! Det är serverat!
Helge Jonsson