SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Långåfisket får investeringsstöd

Härjedalens kommun tillstyrker hos länsstyrelsen att Långå Fiskevårdsförening beviljas bygdemedel för sina ansökningar. Länsstyrelsen kommer normalt att följa kommunens rekommendation. Bygdemedlen kommer från kraftindustrin.

Grundsjöprojektet För täckande av fiskevårdsföreningens kostnader i Grundsjöprojektet beviljas begärda 65 000 kronor. I budgeten för Grundsjöprojektet ingår förutom reduceringsfiske och stödutsättning av Grundsjöröding även det fortsatta arbetet med att ta fram ett sjökort för magasinet. Sjökortet är viktigt för bestämning av sikens lekplatser dit reduceringsfisket kan koncentreras. Dessutom är det värdefullt för att öka sportfiskarens möjligheter att bestämma fiskeplats med hänsyn till det varierande vattenståndet.

Delägare i Grundsjöprojektet är Fortum Sverige AB, Härjedalens kommun, Långå fiskevårdsförening, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Särvsjöns samfällighetsförening.

Långåljusnan För inventering, analys och förslag till åtgärder för att restaurera strömsträckorna uppströms Byggeshån, vid Medskogsbygget, till fiskevårdsområdets västligaste gräns i Kolbenshån strax nedströms Lossendammen har föreningen budgeterat 65 000 kronor för sommaren 2021.  Därav finansieras 50 000 kronor med de nu tillstyrkta bygdemedlen och 15 000 kronor av egna medel.

Uppdraget går till Per-Ola Persson och Elias Hammarlund, båda i Långå. Det ska var genomfört under sommaren för att styrelsen ska kunna ta beslut i september. Erfarenheterna från den genomförda restaureringen av Långåljusnan-projektet bidrar till kunskapsläget. Samråd med berörda markägare samt länsstyrelsen och Härjedalens kommun ingår i inventeringsarbetet.

Syftet är att i första hand eliminera konsekvenserna av flottledsrensning och minimera effekterna av kraftregleringens inverkan på fisk och vattenlevande organismer, inklusive åtgärder som dämpar klimateffekter. Inom något år bör finnas möjligheter till ett bra sportfiske längs sträckan.

Vid Långåfiskets styrelsemöte i september beslutas om projektets förväntade resultat, åtgärder som krävs för att nå det och full finansiering innan projektet kan startas.