SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Kallelse till årsmöte 29 mars 2021 kl 19.00

 

Styrelsen för Långå Fiskevårdsområdes Förening kallar ägare och inbjuder övriga intressenter till digitalt årsmöte måndagen den 29 mars 2021 kl 19.00. Dagordning enligt stadgarna. Motioner till stämman ska ha inkommit till styrelsen senast tisdagen den 16:e mars till Långå FVOF per mejl: info@langafisket.se

Registrering till stämman ska göras senast torsdag den 25 mars 2021 via info@langafisket.se

Mötesordning vid årsmöte med Långå FVOF 29 mars 2021 kl 19.00.

Men anledning av coronapandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer genomförs årsmötet digitalt där förhandlingarna förs enligt den dagordning som anges i stadgarna med de begränsningar som årets mötesform innebär. Rätt att rösta har endast medlemmar i föreningen för fiskevårdsområdet som i förväg anmält sin närvaro i mötet.

Med hänsyn till forumets begränsningar kan endast direkt omröstning genomföras, vilket exempelvis innebär att sluten omröstning inte kan ske.

Ärendeordning  Mötesordföranden introducerar respektive ärende och redovisar styrelsens, revisorernas respektive valberedningens förslag och avslutar med att ställa frågan om någon begär förtydligande och isåfall i vilket avseende. Frågan besvaras och ingår därmed i beslutsunderlaget. Därefter formulerar mötesordföranden proposition(er); förslag till beslut för stämman.

Beslutsordning enligt stadgarna   Med utgångspunkt i proposition(erna) sker omröstning med öppen acklamation där röstberättigad äger rösträtt. Annan beslutsordning är ej möjlig att genomföra i digital form.

Årsredovisning för Långå Fiskevårdsområdes Förening 2020, dagordning och stadgar kan beställas via info@langafisket.se