SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Höstmöte måndag 1 november kl 19.00

Styrelsen i Långå FVOF kallar ägare och inbjuder övriga intressenter till Höstmöte
måndagen den 1 november kl 19.00 på Nytta&Nöje. Varmt välkomna!

Meddela deltagande senast 28 oktober till info@langafisket.se eller till någon i styrelsen. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna ordna med förtäring.

Äntligen blir det möjligt att träffas igen på normalt sätt. Höstmötet är som du vet det tillfälle då avgifterna för nästa år ska bestämmas. Egentligen är det enda ärendet, men vi kommer att presentera en del aktualiteter som kommit igång under pandemin. En uppdatering av fiskeåret kommer att lämnas.

Priserna på fiskekort har varit oförändrade sedan 2012. Under samma tid har över tio miljoner kronor investerats i fiskevård, service och utveckling, Grundsjöprojektet inräknat. Intäkterna från fiskekorten har återinvesterats till förmån för sportfiskaren. Det omfattande investeringsprogrammet har ökat värdet av naturresursen genom åtgärder för bevarande, fiske- och biotopvård. Detta har finansierats både med egna medel och oavlönat arbete, samt externt tillförda medel från länsstyrelsen, kommunen, EU, kraftindustrins bygdemedel, Sportfiskarna och Fortum Sverige AB samt lokala företag. Ingen utdelning har gjorts till ägarna.

Mot den bakgrunden och det faktum att Långåfisket har uppenbara kvalitéer är det dags att justera priserna, anser styrelsen. Enligt styrelsens förslag skulle dygnskortet höjas med 40 kronor, tredygnskorten med 90 och veckokorten med 140 kronor. Fiskekortet för bybor föreslås bli oförändrat. För stugägare skulle det öka med 100 kronor. Flugfiskekorten föreslås öka med 30, 100 respektive 250 kronor.

En nyhet är att styrelsen vill införa familjekort, vilket innebär en mindre tilläggsavgift på grundpriset per tillkommande person. Intresset för att skaffa familjekort är stort!

Varmt välkommen till höstmötet 1 november kl 19.00. Glöm inte meddela närvaro senast 28 oktober till info@langafisket.se eller till någon i styrelsen.

Styrelsen för Långå Fiskevårdsområdes Förening
Helge Jonsson Elias Hammarlund