SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

2018 blev tufft för fisken och färre fiskade men unikt år för Långåljusnan

En första, preliminär sammanställning över fiskeåret 2018, visar att försäljningen av fiskekort inom Långåfisket minskade med närmare 20 %. Minskningen förklaras helt av den torra och varma sommaren och andra, jämförbara fiskevårdsområden, har i stort sett samma erfarenhet. Nedgången i försäljningen påverkar givetvis det ekonomiska handlingsutrymmet för Långå FVOF, men kan ändå tas som en viktig signal på att fiskare avstod från fiskedagar för att skona den hårt trängda fisken.

– Värmen och torkan tvingade ner fisken i djuphålor där de blev stående och ’kippade efter andan’ i varmvattnet, säger Helge Jonsson. När de första regnen kom sent på sommaren kunde de återvända till sina ståndplatser, men där var ’skafferiet’ tomt efter uttorkning. Trots allt klarade de sig hyfsat och vi slapp fiskdöd i våra vatten inom Långå fiskevårdsområde, säger han. I Långå följer man upp konsekvenserna av den varma och torra sommaren för att se vilka effekter den kan ha haft.

– Konsekvenserna av klimatförändringarna är svåra att hantera och det är endast marginella åtgärder som är möjliga, säger Helge Jonsson. Att Långåfiskets storsatsning på att försöka återställa delar av Långåljusnan efter flottledsrensning och kraftutbyggnader är därför ett intressant projekt även sett från klimatsynpunkt.

Satsningen på Långåljusnan-projektet är den största insats som gjorts i fjol med sikte på att återställa livsrum och förhållanden som fisken hade en gång i tiden. Rensningar för flottningen och kraftutbyggnader innebar dramatiska förändringar som har varit till stor skada för fisken och därmed även för fisket.

Helge Jonsson lade fram ett förslag i styrelsen för Långå FVOF i januari 2015 och trots begränsade resurser beslutade man att starta satsningen. Långåfiskets kvalitetsansvarige, Per-Ola Persson, inventerade hela älvsträckan, analyserade förhållandena och tog fram lämpliga biotopåtgärder för ökad strömbildning, syresättning, bäddar för lekgrus och andra åtgärder för fisken och de bottenlevande organismerna.

Projektet väckte intresse hos länsstyrelsen, Härjedalens kommun, Sportfiskarna och Långå FVOF lyckades få finansiering den vägen. Dessutom beviljades bygdemedel och Långå FVOF kunde satsa av egna fonderade medel. Efter sommarens arbete har en tredjedel av sträckan åtgärdats. Projektet kommer att fortsätta enligt plan och med samma finansiärer under 2019 och ska vara klart 2020 då även anslutande biflöden ska ha åtgärdats.