SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Oförändrade priser 2019

Långå FVOF har hållit sitt höstmöte med ett tjugotal personer som deltagare. Höstmötets egentliga uppgift är att besluta om nästa års avgifter, det vill säga fiskekortpriser. Mötet beslutade att priserna för nästa år, 2019, förblir oförändrade.

Principerna för prissättning bygger på att alla ska ha råd att fiska och kortpriserna ska därför hållas på en rimlig nivå men ge full kostnadstäckning åt fiskevårdsförenigen. Ett balanserat överskott ska garantera de åtaganden som fiskevårdsföreningen har, bland annat för att lång-siktigt kunna bevara Grundsjörödingen genom det projekt där Fortum Sverige AB, länsstyrelsen, Härjedalens kommun och Särvsjöns bysamfällighet ingår. Någon utdelning görs inte till ägarna utan hela vinsten återinves-teras i verksamheten i form av biotopvård, tillsyn, ser-vice och investeringar. Det innebär att ett fiskekort egentligen är värt tre till fyra gånger mer än det man betalar.

Priserna har varit oförändrade sedan många år. Genom ökad försäljning har kostnaderna kunnat täckas på ett tillfredsställande sätt.

Med de stora investeringar som görs nu, bland annat i Långåljusnan, ökar utbudet av attraktiva fiskeplatser vilket bör leda till att kortpriserna ska ses över. Styrelsen kommer därför att gå igenom prisbilden på fiske-kort bland jämförbara fiskevårdsområden. Vad det kan leda till kommer att redovisas till nästa höstmöte, 2019.

– Inriktningen är fortfarande att följa de principer som gäller nu, men det är naturligt att väga in vilka väsentliga värden ett fiskekort innehåller, sa Helge Jonsson.

Jämfört med vad man i allmänhet är beredd att kosta på sig i form av upplevelser och utövning av olika fritids-intressen är fisket en mycket prisvärd variant, anser han. Att prisnivån är den rätta är också en signal om den kvalité som erbjuds.

FISKEKORT PRISER 2019
Dygnskort 100 kr
Tredygnskort 250 kr
Veckokort 350 kr
Dagkort p&t 100 kr
Årskort (kalenderår) 1 000 kr
Årskort inkl flugfiske 1 800 kr
Årskort bybor 150 kr
Årskort sportstugeägare 500 kr
-”- med flugfiske 900 kr
Fiskerättsägare samt bybor med årskort får köpa
årskort till p&t-vattnen för 500 kr.

Flugfiskekort (gäller även övriga vatten utom P&T)
Dygnskort flugfiske 180 kr
Tre dygn flugfiske 450 kr
Veckokort flugfiske 700 kr