SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

God Jul och Gott Nytt Fiskeår 2017

Vi har nu förberett oss för julens ankomst och nu är den här! Samtidigt kan vi förbereda oss för det nya fiskeårets början. För nu vänder det! Ljuset återvänder och vi lämnar den mörka årstiden bakom oss. Det där vet även fisken och många av oss brukar inleda det nya fiskeåret i mellandagarna.

En snabb tillbakablick på 2016 visar att fisket har i stort sett varit ganska hyggligt. Väder, vind och vattenstånd har vi inga möjligheter att påverka men i det stora hela har fisket varit ganska normalt.

Naturligtvis finns det lika många uppfattningar om hur fisket har varit som det finns antal fiskare. Det finns många som inte lyckats fånga någon fisk och det finns många som har nått det efterlängtade målet att äntligen fånga sitt livs största fisk. Hittills!
Som exempelvis när Tore Skarelid tog en öring på 2,3 kilo i Glumtjärnarna den 19 juni. På fluga. Nu hör Tore till dem som kan räkna många personliga rekord från fiskevatten runt om i världen, men ändå, upplevelsen går inte att jämföra. Hur många trodde att det skulle finnas öring i den storleken där? Erfarenheten av ett bra fiske delades även av tolv sportfiskare från olika länder som kom till Långå genom en resa ordnad av den ledande tidskriften Flugfiske i Norden, som utsett Långå till en av sina destinationer.

”Långåfisket ger Dig ett omväxlande fiske av mycket god kvalitet med naturliga bestånd av ädelfisk!”, påstår vi.
Det är det löftet som vi står för och en målsättning är att fisket i Långå ska tåla en jämförelse med de bästa jämförbara! Självklart finns det flera som inte håller med, men som ändå lockas av att återvända och pröva lyckan nästa år igen. Lika självklart är det för styrelsen i Långå FVOF att lyssna på konstruktiv kritik, både den som är negativ och den som är positiv. Styrelsens uppdrag från ägarna är att värna om fisken och fisket, men även om den som fiskar. Och den utmaningen och traditionen påstår vi ha gällt under de senaste 300 åren!

300 år med vårdat fiske
Det äldsta, hittills kända dokument som bekräftar Långåbornas omsorg om fisket som naturtillgång och försörjning daterar sig till maj 1716 enligt Dombok i Hede Tingslags Häradsrätt. Därför har vi i år uppmärksammat detta och hedrat alla som genom tiderna hävdat och idag vårdar Långåfisket som naturresurs.
Oenigheten om gränsdragningen för Långåfisket pågick i flera decennier och först 1795 kunde
byamännen från Långå: Anders Eriksson, Hans Jonsson, Sten Simonsson och Jon Salomonsson underteckna domslutet om de gränser som vi har idag.

En manifestation ägde rum i Hede kyrka den 19 juni 2016 då vi överlämnade en votivfisk till kyrkan. ’Votiv’ är latin och betyder ’gåva’ som van-ligtvis lämnas till kyrkan för att påminna om och hedra något minnesvärt. Naturligtvis är det en harr, Härjedalens landskapsfisk och en av Långåfiskets ’fyra stora’. Mäster Mats Redeby i Tyresö har skulpterat fisken i ett stycke alträ från Långå.

Den största investeringen för att göra Långå-Ljusnan genom byn mer tillgänglig och därmed öppna för fler fiskeplatser är satsningen på stigen längs norra stranden, Långå-Ljusnans Strandstig!
Genom generösa bidrag och medverkan från AB Fortum Generation har den satsningen kunnat ske.
Arbetet fortsätter under 2017.

För att klara de omfattande satsningar som görs är vi beroende av externa finansiärer, framför allt i Grundsjöprojektet. Sammantaget innebär det att Fortum har tillfört 445 000, länsstyrelsen 110 000
och Härjedalens kommun 50 000 kronor för åtgärder som bidrar till kvalitén i Långåfisket. Till detta ska läggas allt engagemang som visas från ägare, ovärderliga insatser av frivilliga arbetskrafter, externa finansiärer och sponsorer samt personer som ställer upp med boende och service. Och givetvis intäkterna från sålda fiskekort! De pengarna går tillbaka till Dig som fiskar genom att återinvesteras i sin helhet i fiskevård och service.

Förklaringarna till att Långå FVO erbjuder och uppskattas för sitt fiske är många. Vår vackra by, naturen, ursprungliga arter med ädelfisk, de växlande landskaps- och naturmiljöerna och fiskekulturen med flerhundraårig tradition av att förstå och använda fisket som tillgång av en skyddsvärd naturresurs. Och som sagt – inte minst allt engagemang och arbete som ger sportfiskaren en upplevelse som är värd namnet. Tillsammans med alla sportfiskare kan vi glädjas och vara tacksamma för att vi har det så!

Till Er alla vill styrelsen i Långå FVOF rikta ett stort och varmt tack för fiskeåret 2016!

God Jul och Gott Nytt Fiskeår 2017 !
Helge Jonsson