SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Bra årsresultat för Grundsjöprojektet

Grundsjöprojektet drivs av Fortum Generation AB, Härjedalens kommun, Långå Fiskevårdsförening och Länsstyrelsen i Jämtlands län med syfte att rädda den skyddsvärda Grundsjörödingen i Grundsjön. I samband med kraftreglering tilläts överledning från intilliggande vattensystem där det finns sik som nu etablerat sig i Grundsjön och konkurrerar med rödingen. Sik och röding går inte ihop till nackdel för rödingen. Projektet är därför inriktat på reduceringsfiske efter sik samt odling och stödplantering av rödingen.
Under fjolåret landades cirka 10 000 sikar men en samlad vikt på närmare 5 ton och gav därmed behövligt utrymme för rödingen.
Analyser av fiskbestånden i Grundsjön visar att den stationära öringen har ökat i storlek, den så kallade K-faktorn (förhållandet mellan längd och vikt) har ökat med cirka 10 procent. Det noteras även stark ökning av abborrars vikt. Det är inte ovanligt med abborrar på vikter mellan 1,5 och 2 kilo.
Projektbudgeten för 2017 uppgår till 430 000 kronor varav Fortum bidrar med 250 000, länsstyrelsen och Långå FVOF 65 000 vardera, och Härjedalens kommun 50 000 kronor.
Under 2017 kommer samarbete att sked med Särvsjöns samfällighetsförening för reduceringsfiske i Övre Särvsjön.