SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Fiska eller inte fiska är frågan just nu.

Solarna på väderkartan ligger nu så tätt att det är nästan omöjligt att landa en fluga mellan dem. Det är en skön sommar för dem som gillar värme till skillnad för de kallvattenälskande ädelfiskarna inom Långå fiskevårdsområde. Vattentemperaturerna närmar sig riskabla nivåer! Flera fiskevårdsområden längre norrut stänger sportfisket som försiktighetsåtgärd. Vad händer med Långåfisket?

– I fiskevårdsplanen för Långå FVO finns alltid uppdaterade beredskapsplaner för situationer som på något sätt hotar fiskar och fisket, säger Helge Jonsson, som är ordförande i styrelsen. Vi är beredda med omedelbara åtgärder hela tiden, säger han.

Långåfiskets beredskapsplan hålls aktuell hela tiden till skydd för fiskar och andra vattenlevande organismer. Tillsyn, observationer och uppmärksamhet på förhållanden som kan påverka fisket bildar underlag för beslut som kan tas och genomföras omedelbart om så behövs. Styrelsen kan fatta beslut inom en timme! Periodvis kan restriktioner införas av olika grad som anpassas till situation och hotbild. Införda åtgärder berättigar inte till återbetalning av erlagda avgifter.

– Erfarenheterna från sommaren 2018 förskräcker och är en erfarenhet som tyvärr kommer att upprepas med ökande klimatförändring. Att hantera konsekvenserna av ett varmare klimat är en i många avseenden omöjlig utmaning. För våra kallvattenberoende ädelfiskar är uppvärmningen ett direkt hot, som dessutom utvecklas snabbare i fjällkedjan än i landet i övrigt, säger Helge Jonsson.

Men inom Långå fiskevårdsområde har styrelsen gjort förutseende investeringar i samband med projekt Långåljusnan då man restaurerat strömsträckorna efter flottledsrensning och samtidigt ökat vattenvolymen trots kraftutbyggnaden. Det innebär bland annat att djuphålor grävts längs åns skuggsidor för att dämpa uppvärmning och hindra uttorkning.

– Varmt vatten och uttorkning av bottnar är allvarliga hot. Effekterna av den varma sommaren 2018 innebar självklara skador. Vi befarade fiskdöd, men den inträffade inte, däremot drabbades vattnens fauna och flora i form av insekter och vattenväxter, vilket i sig är allvarligt då de är fiskarnas skafferi. Naturen har beundransvärd förmåga att reparera sig själv, men upprepas problemen kan de leda till utmattning  av produktionsförmågan, säger Helge Jonsson.

Avråder du från fiske?

– Nej, det gör jag absolut inte, bland annat därför att vi vet att vi kan lita på sportfiskarens goda omdöme. Det är ansvarskännande personer som fiskar i Härjedalen. Naturligtvis varierar kunskaperna, men det finns en omtanke som stödjer och vägleder bland dem som träffas längs stränderna. Upplevelsen av en fisketur innehåller mer än själva fisket. Att bevara och vårda hör till och är en del av ett gott samvete.