SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Långåfisket förvarnar om behov av bygdemedel

Långå FVOF har förvarnat kommunledningen om kommande behov av bygdemedel. Föreningen behöver 1,5 miljon för investeringar under de kommande två till tre åren. Huvuddelen avser Långåljusnan och åtgärder för att trygga framtida bestånd av öring. Alla investeringsbehov är direkt kopplade till skador som uppstått genom regleringar. Investeringarna är vårt åtagande att rätta till skadorna och istället skapa en lön-sam resurs och tillgång mätt både i pengar, ekosystem, natur- och livskvalité. Och vi måste göra det nu, medan möjligheterna finns, säger Helge Jonsson och Allan Blomkvist i brevet till kommunordföranden, Anders Häggkvist.

Att brevet sänds till kommunordföranden beror på att det är kommunen som granskar och prioriterar ansökningar om bygdemedel och avgör hur miljonerna ska fördelas. Länsstyrelsen sköter utbetalningarna. Pengarna kommer från kraftindustrin med ca 25 miljoner årligen för Jämtlands län varav ca 5 miljoner avser Härjedalen.
– Det är ingen lätt process att göra fördelningen som ibland stämmer med de ursprungliga avsikterna, ibland går pengarna till ändamål som inte anses prioriterade. Man kan naturligtvis klaga på det, men vi har också ett ansvar att skapa projekt och göra investeringar i linje med regleringsmedlens egentliga avsikt. Vi kan ju inte kräva att någon annan ska göra det åt oss. Vi har faktiskt legitim rätt att bli bedömda som prioriterat intresseområde, vilket kräver att vi själva definierar behoven.
– Och det gör vi på flera sätt, bland annat i fiskevårdsplanen som bygger på att vi för all framtid ska bevara, vårda och använda de ursprungliga fiskarterna i Långåfiskets vattensystem som ger bio-logisk mångfald och överlevnad, säger Helge Jonsson.

SAMHÄLLSNYTTAN HAR ETT PRIS
Den miljövänliga vattentransporten i Ljusnan användes för flottning av timmer till skogsindustrin på kusten. Flottningen ersattes av dieseldrivna transporter på 1960-talet. Vi är fullt medvetna om den samhällsnytta som flottningen innebar. Att konsekvenserna behöver rättas till borde de flesta vara överens om. Vi anser att skattekollektivet i Sverige har goda möjligheter att bekosta nödvändiga åtgärder som ersättning för den nytta som näringsliv och samhälle hade av flottningen, skriver man i brevet.
– Därför ber vi om stöd från det statliga anslaget för fiskevård. Och i år har vi fått en halv miljon till Långåljusnan projektet, säger Allan Blomkvist. Anslaget hanteras av länsstyrelsen som har uttalat fortsatt intresse för satsningarna i Långåljusnan.

När det gäller vattenkraften har vi samma uppfattning om konsekvenser för naturen och samhällsnyttan, säger man i brevet till kommunordföranden. Kraftindustrin kompenserar årligen intrånget genom att sätta av miljonbelopp till ersättningar och kompensation för regleringen av Lossen och Grundsjöarna. Avsikten är densamma som från början och hör till ett av de uttalade ”löften” som bidrog till acceptans för vattenkraften. Medlen ska i första hand prioriteras och användas för att kompensera skador som uppstått till följd av kraftutbyggnad, i andra hand för andra ändamål.

Styrelsen i Långå FVOF har beslutat om att ansöka om bygdemedel för fortsatta åtgärder i Långåljusnan samt för att rusta upp fiskodlingsdammen, ’Skansendammen’ i västra Långå. Dammen anlades på 1950-talet. Ett arrendeavtal har upprättats med markägarna som äger dammen och åtgärderna har inletts.

Ansökningstiden för bygdemedel går ut den 31 oktober. Beslut om beviljade bygdemedel kommer någon gång under första kvartalet 2019, troligen i februari, vilket ger tillräckligt rådrum för upphandling av tjänster och planering.