SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Oförändrade fiskekortpriser 2020

Långå Fiskevårdsområdes Förening beslutade vid sitt höstmöte att fiskekortpriserna ska vara oförändrade nästa år, alltså under 2020. Styrelsen hade på uppdrag av fiskestämman i mars sett över priser och kortstrukturen och redovisade ett förslag till hur nya priser och nya kort skulle kunna bli. Samtidigt rekommenderade styrelsen att förändringen bör vänta till 2021, bland annat med hänsyn till att de renoverade delarna av Långåljusnan kommer att hållas stängda. Anledningen är att fisk och andra vattenlevande organismer ska överta den ”nya ån” i lugn och ro.

Jan-Olof Östberg föreslog att det borde finnas ett särskilt kort för Långåljusnan från september över vinterhalvåret. Styrelsen tog förslaget och inkluderar det i översynen av kortpriserna.

Höstmötet beslutade enligt styrelsens förslag vilket innebär att Långåfiskets kortpriser hålls oförändrade. Det betyder att det blir åtta år sedan Långåfisket höjde sina kortpriser trots att den allmänna prisutvecklingen gått upp drygt sex procent under samma tid. Dessutom kommer Långå FVOF att ha investerat och återinvesterat över tio miljoner under tiden, vilket direkt kan härledas till att sportfiskaren har tillgång till ett värdefullare fiske. Värdet av ett fiskekort är tre till fyra gånger högre än den avgift som fiskaren betalar, berättade ordföranden, Helge Jonsson, vid mötet.

Vid mötet rapporterade Allan Blomkvist från verksamheten i Grundsjöprojektet och Torgny Gunnarsson från Särvsjöns samfällighetsförening beskrev åtgärderna i Övre Särvsjön. Reduceringsfisket efter sik går enligt plan och då fångsterna minskar stadigt tyder det på att sikbeståndet reduceras.

Långåljusnan-projektet är avslutat för året och projektledaren Per-Ola Persson kunde notera att det följt de ursprungliga planerna och att strömsträckorna i Långåljusnan i allt väsentligt är åtgärdade, inklusive Mittån nedströms bron i Hovdevägen. Resultaten är mycket lovande för framtiden.

Helge Jonsson nämnde att strömsträckorna i Långåljusnan kommer att utgöra ett ’fiskevårdsområde i fiskevårdsområdet’ runt idén om ’naturvärlden’, en grundtanke som Långåfisket har lanserat.

Långåfiskets kulturprogram gör fortsatta satsningar på att öka fiskares och andra besökares upplevelser
däribland vid Unnsån där lämningar från jordbrukar- och fäbodlivet synliggjorts med namn och benämningar som skildrar historien.

Vid mötet deltog ett tjugotal ägare och andra intressenter.