SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Efterlängtat beslut ger Långåfisket nödvändigt stöd

Projekt Långåljusnan har beviljats 315 000 kronor från EU:s landsbygdsprogram för satsningar på infrastruktur i form av rastplatser, vindskydd och leder samt åtgärder för personer med särskilda behov. Det är ett efterlängtat beslut och en stor lättnad för oss att kunna fortsätta vår planering mot uppsatta mål, säger Helge Jonsson, ordförande i Långå Fiskevårdsförening.

Förutsättningen är dock att Härjedalens kommun prioriterar bygdemedel med 90 000 kronor och att Långå FVOF bidrar med 45 000 av egna medel vilket fiskevårdsföreningen redan beslutat. Den totala budgeten uppgår till 450 000 kronor.

Den här delen avser satsning på infrastruktur med rastplatser, vindskydd, leder och kulturhistoria som ökar upplevelsen av fisketuren. En sträcka ordnas för personer med begränsad rörelseförmåga.

Långåljusnanprojektet går nu in i en ny och avslutande fas. Merparten av strömsträckorna nedströms sjön Orten har återställts till hållbara biotoper för fiskar och andra vattenlevande organismer. Det innebär att det bildas nya, attraktiva fiskevatten för fler sportfiskare, närboende och sportfiskare från hela landet.

Det blir ”ett fiskevårdsområde i fiskevårdsområdet” med särdrag som påminner om Ljusnan före flottledsrensningar och kraftutbyggnad. Långåljusnan blir som den ursprungligen var tänkt att vara, säger Helge Jonsson.

År 2015 inledde Långå FVOF projektet med syfte att återskapa eller åtminstone reparera ekosystem för biologisk mångfald med ursprunglig artrikedom av levande organismer. Resultatet är bra och lovande, säger han.

Åtgärderna har återbildat det som var Ljusnans normala struktur med stora stenar, bågar och krökar i älvfåran, läplatser för fiskens födosök och med lekplatser för naturlig reproduktion av öring och harr. Övriga vattenlevande organismer har återfått miljöer för sin existens vilket har betydelse för fungerande ekosystem. Strömsträckorna har blivit längre, vattenvolymen och syrehalten har ökat och djuphålor mildrar klimatkonsekvenser. Naturen har blivit ’naturligare’ och stämmer med vår idé om det vi kallar ’naturvärlden’, säger Helge Jonsson.

Länsstyrelsen i Jämtlands län, Härjedalens, kommun, LFVOF och Sportfiskarna har hittills satsat närmare två miljoner i projektet. Länsstyrelsen har dessutom beslutat om en halv miljon kronor för åtgärder 2020 och meddelat att ytterligare 315 000 kronor beviljats för infrastrukturåtgärder. De statliga medlen kommer via Hav- och vattenmyndigheten samt Jordbruksverket genom EU:s landsbygdsprogram.