SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Framtidsmöte om Grundsjörödingen

Styrelsen för Grundsjöprojektet samlas den här veckan till seminarium i Långå, där man tillsammans med inbjuden expertis kommer att diskutera projektets status och framtida utveckling. Det är Fortum Sverige AB, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Härjedalens kommun, Långå fiskevårdsförening och Särvsjöns bysamfällighet som äger projektet. Arbetet har pågått sedan 2004 då Länsstyrelsen tog initiativ till satsningar på att rädda den skyddsvärda Grundsjörödingen. Den hotas framför allt av att konkurrerande sik trängt in i magasinet via en tunnel som anslutit Övre Särvsjön samt att rödingrommen frystorkas när magasinet töms på vintern för kraftproduktion.

Genom projektet satsas årligen runt en halv miljon kronor, där Fortum Sverige AB svarar för två tredjedelar och resten finansieras av övriga delägare genom statligt fiskevårds bidrag, kraftindustrins bygdemedel samt ideella insatser.

I ett förarbete till seminariet konstateras att projektet nått de mål som satts upp och att samverkansmodellen fungerar bra bland projektdelägarna trots olika och särskiljande intressen och ansvarsområden i samhället. Intressena handlar om bevarande, energiutvinning och sportfiske där projektägarna ändå kan enas kring målet att även bevara Grundsjörödingen för ’all framtid’.

Insatserna består huvudsakligen av reduceringsfiske för att minska sikpopulationen samt stödutsättning av befruktad rödingrom på platser som inte torrläggs.

Seminariet ägnas i allt väsentligt åt att överväga nya och utvecklade metoder för framtiden. En studie har genomförts av konsultföretaget Afry i samverkan med vetenskaplig expertis bl a från Umeå universitet. Man har undersökt förhållanden och näringstillgång i Grundsjömagasinet. Idén är att eventuellt anlägga en ’Damm i Dammen’ som behåller vatten hela året. Rapporten visar att där kan finnas möjligheter att öka näringsproduktionen i magasinet.