SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Fortsatt satsning för Grundsjörödingens framtid

 

Styrelsen för Grundsjöprojektet har hållit seminarium i Långå tillsammans med inbjuden expertis och medverkande från LFVOFs styrelse. Projektets status idag och framtida utveckling var två huvudteman. Det är Fortum Sverige AB, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Härjedalens kommun, Långå fiskevårdsförening och Särvsjöns bysamfällighet som äger projektet. Arbetet har pågått sedan 2004 då Länsstyrelsen tog initiativ till satsningar på att rädda den skyddsvärda Grundsjörödingen.

Genom projektet satsas årligen runt en halv miljon kronor, där Fortum Sverige AB svarar för två tredjedelar och resten finansieras av övriga delägare genom statligt fiskevårdsbidrag, kraftindustrins bygdemedel samt ideella insatser.

I ett förarbete till seminariet konstateras att projektet nått de mål som satts upp och att samverkansmodellen fungerar bra bland projektdelägarna trots olika och särskiljande intressen och ansvarsområden i samhället. Intressena handlar om bevarande, energiutvinning och sportfiske där projektägarna ändå kan enas kring målet att även bevara Grundsjörödingen för ’all framtid’.

Insatserna består huvudsakligen av reduceringsfiske för att minska sikpopulationen samt stödutsättning av befruktad rödingrom på platser som inte torrläggs.

Seminariet ägnades i allt väsentligt åt att överväga nya och utvecklade metoder för framtiden. En studie har genomförts av konsultföretaget Afry i samverkan med vetenskaplig expertis bl a från Umeå universitet och SLU i Uppsala. Man har undersökt förhållanden och näringstillgång i Grundsjömagasinet med hjälp av personal från Långåfisket. Idén är att eventuellt anlägga en ’Damm i Dammen’ som behåller vatten hela året. Rapporten visar att där kan finnas möjligheter att öka näringsproduktionen i magasinet.

Investeringen skulle bli ett mångmiljonprojekt och kan bli en pilotanläggning av internationellt intresse.