SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Fortsatt satsning på Lågåljusnan

Dagarna före Midsommar återupptogs arbetena med att återställa strömsträckorna i Långåljusnan uppström Rändhån, trots en kraftigt reducerad budget jämfört med planerna. Med de pengar som ägarna ställde till förfogande vid årsmötet, sammanlagt 260 000 kronor, räcker de till tre veckors arbete för två grävare inklusive övriga kostnader.

Samtidigt pågår letandet efter andra finansiärer, däribland EU-medel via Jordbruksverkets landsbygdsprogram och det finns visst hopp om att de kan ställa upp med ett större belopp. Förutsättningen är att det finns en annan offentlig finansiär, t ex staten eller bygdemedel, som kan ställa upp med minst 200 000 kronor. Isåfall kan det bli ett bidrag runt 800 000 kronor, vilket skulle täcka merparten av den totala satsningen.

För att fiskar och övriga vattenlevande organismer ska få tid på sig att ”flytta in” i de renoverade vattnen har det införts fiskeförbud på de aktuella sträckorna. Det innebär att hela sträckan nedströms Saxvallsbron ner till Rändhån har fiskeförbud i år. Detsamma gäller sträckan ca 350 m nedströms strömhuvudet vid Orten till och med utloppet i Skälningshån.

De fortsatta förhandlingarna med länsstyrelsen och Jordbruksverket beräknas ta ytterligare ett par veckor.