SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Fördel för Grundsjörödingen

Efter årets reduceringsfiske på sik i Grundsjömagasinet finns förhoppningar om genombrott i satsningen på att bevara Grundsjön som framtida livsrum för den omistliga Grundsjörödingen. I år blev sikfångsten endast hälften mot vad den var i fjol vilket tyder på att insatserna börjar ge märkbara resultat till förmån för rödingen. Årets nätfångst blev 1,6 ton att jämföra med fjolårets rekord på 3 ton. Det innebär att närmare 3 700 sikar har gett plats åt rödingen. Till detta kommer effekterna av det pågående fisket med två storryssjor som avslutas i november. Storleken på sikarna är något mindre än tidigare, medan analyser på röding, öring och abborre visar på markant ökade vikter.

Reduceringsfisket efter sik har pågått i 21 dagar med experten Per-Arne Holt-Seeland som utvecklat metoden med riktat nätfiske efter sik. Det är nu tredje året som sex meter djupa flytnät används med en sammanlagd sträcka på 1 500 meter. Näten har vittjats oavbrutet under alla dygn som fisket pågått. Per-Arne har lyckats lokalisera de områden där siken uppehåller sig och med precision lyckats fånga 97 procent med sik och endast 3 procent med annan fisk. Allan Blomkvist i Långå har varit operativ projektledare och Långåfiskets kvalitetsansvarige Per-Ola Persson har deltagit i arbetet tillsammans med flera frivilliga krafter.

Reduceringsfisket fortsätter till i början av november med två storryssjor. Även där noteras kraftig nedgång i antalet fångade sikar.

– Naturligtvis tänds förhoppningar om att årets resultat är början på ett trendbrott som ger Grundsjörödingen nödvändiga förutsättningar att finnas kvar i Grundsjön, säger Helge Jonsson som är ordförande i styrelsen för Grundsjöprojektet och även ordförande i Långå
fiskevårdsförening.

– Samverkande krafter med Fortum AB, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Härjedalens kommun och Långå Fiskevårdsförening samt rätt kompetens med experthjälp och fungerande entreprenad är förklaringen till att projektet levererar bra resultat för en tydlig målbild, säger Helge Jonsson.

Siken har invandrat i Grundsjön genom en kraftverkstunnel från Övre Särvsjön. För att få ett komplett grepp om problematiken har därför Samfällighetsföreningen i Särvsjön startat ett motsvarande reduceringsfiske där och det arbetet har anslutits till Grundsjöprojektet.
Glenn Fransman i Särvsjön, har adjungerats till projektstyrelsen.

Bilder Sikfångst Grundsjönwww.langafisket.se/wp-content/uploads/2017/09