SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Fiskeåret 2022 årsredovisning

Fiskeåret 2022 – Årsredovisning

Långåfisket har hävdats i mer än tre hundra år som skyddsvärd naturresurs, bevisligen sen 15 maj 1716.

Ledorden i planen för Långåfisket är ”bevara, vårda och använda” med fokus på de ursprungliga fiskarterna, vattenlevande organismer och biotoper genom kontroll, tillsyn och åtgärder i löpande förvaltning, regelverk och genom ett omfattande investeringsprogram. Fokus därefter gäller sportfiskaren som genom Långåfisket erbjuds minnesvärda upplevelser. Samverkan med relevanta aktörer i samhället såsom länsstyrelsen, kommunen, Sportfiskarna, Fortum Sverige AB, EU:s landsbygdsprogram och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU med flera anknyter till de större sammanhangen, perspektiven och är viktiga medfinansiärer i projekten.

Antalet utifrån kommande fiskare är oförändrat omkring 1 200 per år. Totala antalet fisketurer (fisketillfällen) är närmare 15 000, vilket bland annat förklaras av flerdagars- och veckokort och att en och samma fiskare kan ’omgruppera sig’ till ett par tre andra platser per dag. Alla intäkter och externt tillförda medel används för investeringar i bevarande och biotopvård, med tonvikt på fiskevård, förvaltning, miljö och klimateffekter. Ingen utdelning sker till ägarna. Värdet av ett fiskekort är ungefär fyra gånger större än avgiften.

I verksamheten var ett femtital personer engagerade på frivillig väg. Deras insatser har ofantlig betydelse för den kvalité som Långåfisket kan erbjuda.

Omsättningen ökade med 312 000 och uppgick till 1 058 871 kronor varav försäljning av fiskekort 404 700 vilket så när som på någon tusenlapp är samma nivå som året innan. Eftersom det innehåller en liten prisjustering och ökat antal av års- och flerdagarskort innebär det en liten nedgång i antalet besökare. Det är de stora projekten som mest påverkar omsättningen.

Årsmöte torsdag den 30 mars kl 19.00 i Långå Nytta&Nöje. Dagordning enligt stadgarna och information om verksamheten och kommande satsningar. Den kompletta årsredovisningen kan beställas via info@langafisket.se