SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Enigt årsmöte stödjer nya satsningar

Långå Fiskevårdsområdes Förening hade sitt årsmöte den 30 mars med ett tjugotal deltagare. Styrelsen omvaldes och gavs ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Till ny revisor valdes Therese Öberg, Långå.

Verksamhetsåret 2022 innehöll omfattande arbeten med restaureringar av biotoper för de ursprungliga och vilda fiskarter som är själva grunden för det omtalade Långåfisket. Den inriktningen grundar sig på de tre fokusområdena som gäller för fiskevårdsföreningen att bevara, vårda och använda fisket som en skyddsvärd naturresurs.

Omsättningen under fjolåret uppgick till 1,3 miljoner, varav 400 000 kronor är intäkter från försäljning av fiskekort. 800 000 kronor är satsningar på biotop- och fiskevårdande åtgärder. Per-Ola Persson, som är kvalitetsansvarig i styrelsen och Långåfiskets River Keeper konstaterade att genomförda åtgärder i Långåljusnans strömsträckor verkar kunna ge en god återväxt av den lokala stammen av Ljusnanöring. Samtidigt noteras att det finns för mycket fisk i flera av fiske-vattnen vilken innebär att fiskevårdsföreningen ska satsa på fångst och ’omgruppering’ av det överskottet till andra vatten inom fiskevårdsområdet.

Allan Blomkvist som driver åtgärder med bland annat reduceringsfiske efter sik i Grundsjön berättade att fjolårets sikfångst uppgick till närmare 4 000 sikar med en snittvikt på mellan fem och sex hekto. Den så kallade k-faktorn, som är förhållandet mellan fiskens längd och vikt, har ökat markant under senare år. Det gäller inte bara sikt utan är mera glädjande för röding, öring och abborre. Fetthalten i fiskarna ökar och det innebär större smakupplevelser. Problem med användning av ryssja under fjolårets låga vattennivåer antas bestå under kommande sommar. Därför planeras övergång till flytryssja, en investering på 150 000 kronor. Sommarens fiske kommer att genomföras i övrigt på sedvanligt sätt med 1,2 kilometer, sex meter djupa, flytnät. Bifångsten av andra fiskarter ligger på endast 3 % vilket är mycket gynnsamt med tanke på  Grundsjörödingen. All fångst av sik från Grundsjön avsätts lokalt i Härjedalen. Däribland tar Härjedalens kommun ett ton till matsalar i skolor och äldreboenden i linje med sin ekologiska inriktning.

Helge Jonsson redovisade sina tankegångar och pågående arbete med att kunna restaurera den utbyggda Mittån nedströms Grundsjödammen till ett fungerande vattendrag i nytt format men med biologiskt rimliga förutsättningar för fisk och andra vattenlevande organismer. Inventeringen av förutsättningar och möjligheter kommer att pågå hela året. Stämman uttryckte sitt gillande för idén.