SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Årsresultat 2023: MÅNGA FISKETURER OCH STABIL EKONOMI

Långå Fiskevårdsområdes förening/Långåfisket har lämnat sin verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2023. Fisket hade en varierande början men utvecklades till att bli ganska normalt under merparten av sommarsäsongen. Antalet fiskare uppgick till drygt 1 200 med i genomsnitt sex fisketurer under året, vilket innebär cirka 7 500 fisketillfällen.
Omsättningen blev 840 000 kronor mot 1 059 000 året innan. Nedgången förklaras med att två stora projekt färdigställdes i Långåljusnans strömsträckor som renoverats och rustats upp. Försäljningen av fiskekort uppgick till 386 000 kronor vilket är ungefär som året innan och i nivå med budget. Föreningens ekonomi är stabil trots fjolårets underskott på 84 000 kronor.
Fiskevårdsföreningens interna utbildningsverksamhet ledde till att fyra personer certifierades med behörighet att bedriva elfiske. Det är en metod som används för att undersöka förekomst och kondition hos de vildlevande fiskarna. Kontrollfiske i vissa tjärnar visar på för stora populationer med risk för ’tusenbröder’ då näringstillgången inte är i nivå med antalet fiskar. Problemet åtgärdas genom att fisk fångas och flyttas till andra vatten med större volym och näringstillgång.
Grundsjöprojektet genomfördes planenligt och dess styrelse beslutade att satsa på en ”damm i dammen” för att därigenom behålla vatten inom ett område som inte torrläggs under vinterns kraftproduktion. Då bildas ’en sjö i sjön’. Projektet har fått namnet ECOSJÖN™
Vid projektstyrelsens seminarium i Långå i september beslutades om åtgärden, som är ett led i utvecklingsarbetet. Grundsjöprojektet är en investering i biologisk mångfald med tonvikt på att rädda den unika Grundsjörödingen. Projektägare är Fortum Sverige AB, länsstyrelsen i Jämtlands län, Härjedalens kommun, Långå fiskevårdsförening och Särvsjöns bysamfällighet.
Årsmötet hålls i Långå den 26 mars klockan 19.00 dit ägare kallas och andra intressenter är välkomna.