SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Årsmötet beslutade om viktiga satsningar

Långå Fiskevårdsområdes förening har hållit sitt årsmöte 2018 med 24 deltagare, vilket är färre än normalt. Flera andra aktiviteter konkurrerade i en för övrigt jäktig påskvecka. Styrelsen omvaldes och fick godkänt för sin förvaltning av fiskevårdsföreningens verksamhet  under 2017. Försäljningen minskade med drygt tio procent, vilket framför allt förklaras av sommarvädret i fjol. Sammanlagt såldes fiskekort för 445 000 kronor mot 510 000 kronor året innan. Investeringarna uppgick till 1 016 000 kronor framför allt i Grundsjöprojektet, inköp av sättfisk, utrustning och ett förrådsbygge. Verksamheten genererade ungefär en kvarts miljon i form av skatter och avgifter till samhället.

Årsmötet beslutade om fyra viktiga satsningar som utvecklar Långåfisket. I alla investeringar är fisket högsta prioritet. Att fiskaren kommer på andra plats får vi förståelse och erkännande för, sa ordföranden, Helge Jonsson. Det innebär start av Långå-Ljusnan-projektet som syftar till att rätta till de ingrepp som gjordes för flottningen och i samband med kraftutbyggnader så att det blir fler lekbottnar och ståndplatser, bättre strömförhållanden och syresättning och flera återställda fiskeplatser. Naturlig reproduktion av lokala fiskstammar genom biotopåtgärder kommer att genomföras och i sammanhanget sker nya satsningar på odling av yngel för stödutsättning i nivå med vad vattnen medger. Naturligtvis fortsätter satsningarna på Grundsjöprojektet tillsammans med Fortum AB, länsstyrelsen och Härjedalens kommun.

Och sist, men inte minst, satsningen på fiskekulturen fortsätter med flera nya åtgärder. Däribland integreras ett antal åtgärder i Långå-Ljusnan-projektet med beskrivningar, berättelser och historiska data. Långåfiskets kultursatsning börjar få genomslag och uppmärksamhet. Däribland rapporteras flera historiskt intressanta fynd som fallit helt i glömska, men som nu ska lyftas fram för att ge mer innehåll och större upplevelser för den som fiskar eller andra som besöker Långåområdet.

Årsmötet avslutades med att Helge Jonsson berättade om den jubilerande Hedeflugan, som fyller 100 år i år. Oscar Fick med dottern Alma Nordlund skapade den första svenska flugserien.