SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

ECOSJÖN™ på gång i Grundsjömagasinet

Kan en damm i dammen bilda en sjö i sjön? Pilotprojektet ECOSJÖN™ ska ge svar på frågan! Satsningen är en del av Grundsjöprojektet, där fem intressenter, med helt olika ansvar och skilda verksamheter i samhället, samarbetar med sin samlade kompetens för att mildra vattenkraftens negativa konsekvenser. Kraftföretaget, staten, kommunen och sportfisket. Energi, biologisk mångfald, turistnäring plus fiskevård och sportfiske samtidigt.

Grundsjöprojektet ägs av Fortum Sverige AB, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Härjedalens kommun, Långå fiskevårdsförening/Långåfisket samt Särvsjöns bysamfällighet i samverkan för gemensamma mål!

Ett regleringsmagasin fungerar som ett ’batteri’ där lägesenergin i vattnet bevaras och omvandlas till el när det leds ner i vattenkraftverket. Problemet är att när vattnet tappas för elproduktion torrläggs botten ner till magasinets sänkningsgräns. Den rom som fiskarna lagt på botten under hösten frystorkas och dör. Den naturliga reproduktionen minskas drastiskt eller upphör.
En lösning kan vara att anlägga en damm i dammen, som bildar en ”sjö i sjön”, där vatten blir kvar och den lagda rommen kläcks. Inverkan på elproduktionen är försumbar.

Ursprungliga fiskarter förnyas genom naturlig reproduktion som betydelsefull tillgång för biologisk mångfald och sportfiske. Instrålningen av ljus ner till ett par meter återskapar närings produktionen till nivåer som i huvudsak kan jämföras med det som gällde före regleringen. SLU och Umeå universitet har på uppdrag utfört förstudien.
– Den här lösningen kan i viss mån mildra konsekvenserna av sjöregleringen och kan ses som välkommen insats för biologisk mångfald, säger Helge Jonsson. Satsningen i den här formen är unik även i internationellt perspektiv.

Styrelsen för 20-årsjubilerande Grundsjöprojektet har utvecklat planerna som började med en idé som Helge Jonsson i Långåfisket lanserade för ett antal år sedan. Han är styrelseordförande i Grundsjöprojektet. Övriga styrelseledamöter är Marco Blixt, Fortum Sverige AB, Joakim Svensson, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Janne Gabrielsson, Härjedalens kommun samt Torgny Gunnarsson, Särvsjöns bysamfällighet.