SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Vad vill du se i Långåfiskets miljöpolicy

Styrelsen för Långå Fiskevårdsförening började arbeta på en miljöpolicy i höstas och arbetet ska avslutas före sommaren. Den handlar om fiskevårdsföreningens grundläggande handlingsprogram och anvisningar om hantering och förhållningssätt i natur- och miljöfrågor.

Naturen med sina tillgångar och landskapet med dess olika miljöer är grunden för människans existens, säger Helge Jonsson, ordförande i Långå FVOF. Vi kallar den här tillgången för naturvärlden eftersom det är i den som fisken finns och fisket sker. I århundraden har vi i Långå insett betydelsen av fisket som skyddsvärd naturresurs. Åtminstone de senaste tre hundra åren har vi förstått att bevara, skydda och bruka den. Utan att förbruka. Den inställningen har vi än.

All mänsklig verksamhet och hela vårt levnadssätt påverkar naturresurserna och miljön. En del anses ofrånkomliga och hör till en ’vettig och normal livsföring’ och accepteras av de skälen, men konsekvenserna är alltid allvarliga genom påverkan och utsläpp till vår omgivning. Med utvecklad reningsteknik minskar utsläppen och miljöpåverkande ämnen tas om hand för återvinning eller lagring. Då hamnar de inte i naturen eller i världshaven utan på annan plats. En del gör det inte.

Utveckling av teknik, arbetssätt och verksamheter syftar till minimal miljöpåverkan. Största delen kan vi påverka själva genom klokare och minskad konsumtion. Med mer kunskap förstår vi vilka begränsningar vi har att rätta oss efter, säger Helge Jonsson som varit engagerad i miljöfrågor sedan slutet av 1960-talet. Däribland deltog han i förberedelserna för FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972 och kommer ihåg en slutsats som han noterade då: ”Förståelse för hushållning bottnar i vetskapen om tillgången till luft, vatten och avkastningen från marken”.

Naturmiljön, biotopen, själva livsrummet i och runt våra fiskevatten är grunden för Långåfiskets existens. Det är den helt avgörande kvalitetsfaktorn för att Långå FVOF ska kunna hålla naturliga och friska fiskarter och för att Långåfisket ska kunna erbjuda naturupplevelser genom ett attraktivt fiske.

Att bestämma sig för en miljöpolicy innebär ett åtagande som ska verkställas så länge den gäller. En policy innebär även ett åtagande som förutsätter uppmärksamhet, omtanke och mer arbete, ofta med högre kostnader. Det är föreningen beredd att ta, säger Helge Jonsson.

Vår miljöpolicy riktar sig direkt till oss som arbetar för att Långåfisket ska stämma med de naturnära förhållanden som måste bevaras, skötas och kunna användas nu och i framtiden. Vi kommer inte med några pekpinnar men vi vill i alla fall tipsa om några råd där fiskare och besökare i Långå kan bidra, om man själv vill. Vi ska publicera dessa här på hemsidan, men först vill vi ha synpunkter och råd som vi tar emot på www.info@langafisket.se Välkommen!

Ämnet kommer att tas upp på fiskevårdsområdets årsmöte den 28 mars 2019.