SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Statligt stöd gav lyft åt 2018

I månadsskiftet februari mars kommer Långå fiskevårdsförening att redovisa bokslutet för 2018. Av detta kommer man kunna utläsa att försäljningen av fiskekort minskade markant på grund av den torra och varma sommaren. Nedgången tas av styrelsen som ett välkommet tecken på att fiskare själva har insett och  hörsammat vädjan om att avstå från att fiska av omtanke om fisken som hade en extremt svår situation med höga vattentemperaturer med lägre syrehalter i vattnet.

Den största satsningen under fjolåret gjordes i projekt Långåljusnan. Projektet innebär att konsekvenserna av flottledsrensning och kraftutvinning dämpas genom biotopåtgärder som ska ge fiskar och vattenlevande organismer ett bättre livsrum. Det innebär att älvfåran återställs med stenblock och grus som fanns där tidigare.

– Enkelt uttryckt innebär det att vi gör de övre delarna av Långåljusnan lite ”längre” med böjar och kurvor, vi ökar syrehalten med hjälp av nivåskillnader, fisken lockas vandra i riktade strömmar och återfår platser där de kan vila, äta och fortplanta sig, säger Helge Jonsson, ordförande i  Långåfisket.

Vi till och med ökar vattenvolymen genom att skapa djuphålor som bättre står emot torrperioder och där fisken kan söka skydd. Det behövs med tanke på de klimathot vi börjar se, säger han.

Långåfiskets samlade satsning på Långåljusnan ifjol uppgår till ca 800 000 kronor. Förutom fiskevårdsföreningens egna medel och bygdemedel, har staten ställt upp genom Länsstyrelsen och Havs- och Vattenmyndigheten med en halv miljon av anslaget för restaurering av strömvatten i Jämtlands län 2018.

– Det tillskottet var helt avgörande för att projektet kunde uppgraderas och få en mer omfattande start än vad vi kalkylerat med, säger Helge Jonsson. Förutom medfinansieringen ställde länsstyrelsens vattenenhet i Östersund upp med expertis som har säkrat kvalitén i genomförandet och avlastat projektet mycket arbete som annars skulle ha lagts ner på ansökningar, tillstånd och formalia.