SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Så skyddar Långå FVOF din sekretess

Från den 25 maj 2018 tillämpar Långå Fiskevårdsområdes Förening (Långå FVOF) den nya Dataskyddsförordningen, förkortat GDPR.  Förordningen värnar om enskilda personers rättigheter över hur Långå FVOF/Långåfisket får samla in och använda dina personuppgifter. Långå FVOF har listor/adresslistor som behövs för givna ändamål i verksamheten. De är nödvändiga för att verksamheten ska kunna skötas inom våra regler för fiske och kvalitetskrav samt för att vi ska kunna sköta den löpande verksamheten,

All användning av personuppgifter i Långå FVOFs verksamhet sker inom ramen för Dataskyddsförordningen och sköts av personer som engagerats i verksamheten inom ramen för särskilt avtal.

Personuppgiftsansvarig är ordföranden i styrelsen.

Personuppgiftsbiträde är person som har uppdrag i Långå FVOF, t ex styrelseledamöter, tillsynspersonal, kortsäljare eller extern resurs som utför särskilt uppdrag.

Borttagning av personuppgifter sker så snart uppgifterna saknar intresse för Långå FVOFs verksamhet.

Överföring av personuppgifter sker inte annat än om det är motiverat av speciella skäl, t ex anlitar Långå FVOF ett externt företag för bokföring, ekonomihantering och skatter.

Registrering av de personuppgifter vi behöver ha tillgång till är i allmänhet namn, adress och telefonnummer i följande fall:

Ägare. Långå FVOF lagrar enligt stadgarna uppgifter om namn, adress, fastighetsbeteckning i särskilt ägarregister.

Medverkande. Personer som är engagerade genom uppdrag i Långå FVOF. I de fall personen tar emot skattepliktig ersättning registreras även personnummer.

Kortköpare. För att ha rätt till fiske säljs fiskekort. Vid köp av fiskekort registreras namn på köparen och ibland även adress och telefonnummer. Uppgifterna behövs för tillsynsverksamheten och ibland för uppföljning, t ex för att få fångstrapporter. Om någon begär att få löpande information, t ex i form av nyhetsbrev, registreras mottagarens kontaktuppgifter.

Underleverantörer. Långå FVOF anlitar ett antal underleverantörer till verksamheten. Namn (företag eller person) sparas för löpande kontakter

Dessutom tillämpar Långå FVOF integritetsskydd i våra kommunikationstjänster i egna kanaler där vi har möjlighet och befogenhet till detta. Gäller således inte Facebook och Instagram.

Information om Dataskyddsförordningen finns på www.datainspektionen.se