SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Oförändrade priser 2024

Höstmötet beslutade att årets fiskekort priser ska gälla även 2024. Det blir således inga justeringar av kortpriser eller andra avgifter. Långåfiskets principer för prissättning utgår ifrån synsättet att priserna ska vara så pass rimliga att alla ska kunna ha råd att fiska i Långå och åtminstone inte hindras av priset på fiskekorten.

Den andra principen är att intäkterna från fiskekorten ska täcka fiskevårdsföreningen kostnader för förvaltning, fiskevård, underhåll och service. Slutligen – den tredje och sista principen – ingen utdelning av eventuellt överskott lämnas  till fiskerättsägarna. Uppstår överskott går de pengarna direkt tillbaka till den som fiskar i form av rimliga fiskekortpriser och vård av fisk och biotoper.

-Våra ursprungliga ädelfiskar , öring, röding, harr och sik, plus abborre, gädda och lake är det naturkapital som Långå Fiskevårdsområdes Förening äger och har vårdat i mer än tre hundra år. Den skyddsvärda naturresursen kommer vi fortsätta att bevara, vårda och använda, säger Helge Jonsson som är ordförande i Långåfiskets styrelse. Fisken är nummer ett, fiskaren  nummer två. Finns det fisk så finns det fiske och  fiskare! Det är vår enkla logik!

Vi höstmötet redogjordes för erfarenheter och resultat av Grundsjöprojektet som skyddar den unika rödingen för framtiden. Projektet ägs av Fortum Sverige AB, Härjedalens kommun, Långå Fiskevårdsförening, länsstyrelsen i Jämtlands län samt Särvsjöns bysamfällighets förening som associerad part. Projektbudgeten uppgår till runt 450 000 kronor årligen, varav Fortum står för två tredjedelar och staten via länsstyrelsen för 60 000 kronor. Projektet är inne i en period av utveckling och nya satsningar.

Sedan ett par år finns en särskild plan för fiskevårdande åtgärder i de mindre tjärnarna där det finns för mycket fisk på grund av för få fiskare. En metod är att fånga in fiskar och omgruppera dem till andra vatten med större näringstillgång. Nätfiske för att minska populationerna har bevisligen gett resultat och de kvarvarande fiskarna har blivit större.

Kevin Dahlberg, styrelseledamot i fiskevårdsföreningens styrelse och anställd i STORA-Enso, berättade om företagets satsning på vård av vatten och vattenmiljöer för ökad mångfald. Satsningen är synnerligen välkommen och betydelsefull för hållbara fiskbestånd, gynnsamma förhållanden för övriga vattenlevande organismer, för insekter och för hela naturen kring våra vatten.