SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Oförändrade kortpriser 203

Långå fiskevårdsområdes förening har hållit sitt årliga höstmöte med bra anslutning av deltagare. Höstmötets egentliga uppgift är att besluta om nästkommande års fiskekortpriser och avgifter. På förslag av styrelsen beslutade mötet att behålla nuvarande priser även nästa år. Principen för prissättning är att det ska vara rimliga priser för alla sportfiskare men på nivåer som ger full kostnadstäckning för verksamhet och investeringar.

Sportfiskeåret 2022 går mot sitt slut, men fortfarande är det många som har fördel av det milda höstvädret och besöker Långåfisket. Erfarenheterna från vår och sommar pekar på bra fiske. För Långåljusnan genom Långå noteras ett av de bästa resultaten under senare år. För flera tjärnar och vattendrag välkomnas fler fiskare och större uttag för att inte riskera att det blir för mycket fisk och näringskonkurrens.

De preliminära ekonomiska resultaten för helåret pekar på att budgeten hålls, vilket innebär att försäljningen av fiskekort  landar runt 400 000 kronor. Pengarna träcker verksamhetens kostnader och överskottet återinvesteras i fiskevård och service. Ingen utdelning sker till delägarna.

Åldersgränsen för fritt fiske i Djuptjärn ändras och gäller till och med tolv år från och med 2023. Styrelsen har gått igenom och analyserat behovet av ändrade regler för uttag av fisk, men håller kvar vid de nuvarande. Däremot kommer reglerna att förtydligas och vissa vatten kommer att pekas ut för ökat fiske.

Ordföranden Helge Jonsson, som även är ordförande i styrelsen för Grundsjöprojektet, meddelade att Damm i Dammen projektet kommer att genomföras och kan bli en pilotanläggning som visar hur man åstadkommer naturlig reproduktion av röding i regleringsmagasin. Fortum Sverige AB kommer att vara huvudfinansiär. Fler intressenter välkomnas.

Samarbete med Långå Skans inleds som en del i Långåfiskets kulturvårsprogram och fiskefrämjande. Det innebär bland annat att Långåljusnans strand längs Skansen kommer att öppnas för fritt fiske för samtliga. De vanliga reglerna som finns på www.langafisket.se/rad-regler gäller även här.

Höstmötet avslutades med en presentation av det tio år långa upprustningsarbetet av Långå Skans. Liselott Prestjan och Helge Jonsson inbjöd mötesdeltagarna att högtidlighålla Allhelgonahelgen vid en sammankomst på Långå Skans, söndagen den 6 november klockan 14.00.