SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Oförändrade kortpriser 2020

Styrelsen i Långå FVOF fick hösten 2018 i uppdrag att ta fram förslag till nya kortpriser eftersom priserna inte följt kostnadsutvecklingen utan varit oförändrade i flera år. Förslag till nya priser skulle fastställas av höstmötet 2019, alltså det möte som har till uppgift att besluta om avgifter för det kommande året. Ett förslag hade presenterats redan till stämman i mars 2019 med nya avgifter och en del strukturella förändringar.

Med hänsyn till att fisket i de restaurerade strömsträckorna av Långåljusnan kommer att var stängda ett år efter åtgärderna föreslog styrelsen att nya kortpriser  bör vänta till år 2021, vilket antogs av höstmötet och innebär att de gamla kortpriserna tillämpas för 2020.

Kortpriserna för Långåfisket bygger på flera faktorer. Vi gör jämförelser med andra fiskevårdsområdens utbud av fiskevatten som på något sätt kan jämföras med Långåfisket. Det är inte lätt att göra sådana jämförelser eftersom variationerna är kraftiga och det finns inte två identiskt lika vatten. Men vi gör så gott vi kan, säger Helge Jonsson, ordförande i Långå FVOF.

– Några klagar på att priset är för högt och då rekommenderar vi att de reser dit och fiskar på ställen där det är billigare. Några påstår att vi inte inser vilka ”fina fiskevatten” vi har och förstår oss inte på att ta betalt för vad vi erbjuder. För dem försöker vi förklara att minimikravet för vår prissättning är att vi kan täcka årets kostnader och de åtaganden vi har för olika projekt, exempelvis Grundsjöprojektet, säger Helge.

Vi har satt upp fyra krav som styr priset på fiskekorten

  • Rimlig prisnivå som ger alla möjlighet att fiska
  • Full kostnadstäckning
  • Hög kostnadseffektivitet i verksamheten
  • Tillvarata frivilliga, oavlönade insatser samt offentliga eller privata medel

Det görs ingen utdelning till ägarna, vilket naturligtvis är till fördel för den som köper fiskekort. Med de investeringar som görs i Långåfisket är värdet av ett fiskekort ungefär fyra gånger högre än priset. De oavlönade insatserna som görs av frivilliga krafter i byn skulle kosta drygt 400 000 kronor om föreningen skulle betala för arbetet.