Oförändrade card prices 2020

Styrelsen i Långå FVOF fick hösten 2018 i uppdrag att ta fram förslag till nya kortpriser eftersom priserna inte följt kostnadsutvecklingen utan varit oförändrade i flera år. Förslag till nya priser skulle fastställas av höstmötet 2019, alltså det möte som har till uppgift att besluta om avgifter för det kommande året. Ett förslag hade presenterats redan till stämman i mars 2019 med nya avgifter och en del strukturella förändringar.

Med hänsyn till att fisket i de restaurerade strömsträckorna av Långåljusnan kommer att var stängda ett år efter åtgärderna föreslog styrelsen att nya kortpriser bör vänta till år 2021, vilket antogs av höstmötet och innebär att de gamla kortpriserna tillämpas för 2020.

Kortpriserna för Långåfisket bygger på flera faktorer. We make comparisons with other fiskevårdsområdens variety of fishing grounds in no way compares to Långåfisket. It is not easy to make such comparisons because the variations are significant and there are no two identical water. But we do the best we can, says Helge Jonsson, Chair in long FVOF.

Några klagar på att priset är för högt och då rekommenderar vi att de reser dit och fiskar på ställen där det är billigare. Some claim that we do not recognize the "great fishing" we have and just do not get to get paid for what we offer. För dem försöker vi förklara att minimikravet för vår prissättning är att vi kan täcka årets kostnader och de åtaganden vi har för olika projekt, exempelvis Grundsjöprojektet, says Helge.

Vi har satt upp fyra krav som styr priset på fiskekorten

  • Rimlig prisnivå som ger alla möjlighet att fiska
  • Full kostnadstäckning
  • Hög kostnadseffektivitet i verksamheten
  • Tillvarata frivilliga, unpaid contributions and public or private funds

Det görs ingen utdelning till ägarna, vilket naturligtvis är till fördel för den som köper fiskekort. Med de investeringar som görs i Långåfisket är värdet av ett fiskekort ungefär fyra gånger högre än priset. De oavlönade insatserna som görs av frivilliga krafter i byn skulle kosta drygt 400 000 kronor om föreningen skulle betala för arbetet.