SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Långåfisket öppnar för nyheter 1 juni 2021

Styrelsen för Långå fiskevårdsområdes förening har reviderat reglerna för fisket inom området, samtidigt som de renoverade strömsträckorna i Långåljusnan nu öppnas för fiske. Det innebär att Långåljusnans strömsträckor återfår mycket av sin attraktionskraft för sportfisket sedan omfattande renoveringsarbeten genomförts. Sträckan är nu ’längre’ sedan böjar och kurvor återskapats, syrehalten har ökat, djupfåror bildar vandringsvägar, lekplatser gynnar fiskar och andra vattenlevande organismer och djuphålor ska motverka konsekvenser av klimatförändringen. Sträckan håller helt enkelt mer vatten än den gjort de senaste femti åren.

De ursprungliga reglerna gäller fortfarande men justeringar har gjorts för nedanstående vatten!

Flugfiskesträckor i Anån, Mittån och Långåljusnan
Flugfiskesträckor införs för hela Mittån uppströms Grundsjön samt för Anån från Grundsjön till fiskevårdsområdets gräns samt i Långåljusnan uppströms Skälningshån. För flugfiskesträckorna i Mittån och Anån gäller max 2 öringar per kortdygn i intervallet 25 – 45 cm. Särskilt fiskekort som gäller även i samtliga övriga vatten utom P&T.

Långåljusnans strömsträckor är nu öppna från Rändhån till sjön Orten. Här gäller catch & releace, C&R, för all öring under de närmaste åren då återuppbyggnaden av den naturliga öringstammen pågår. Det generella fiskekortet gäller. Vid flugfiske i Långåljusnan uppströms Skälningshån till sjön Orten inklusive Strömhuvudet ska alla öringar återutsättas oskadda. Hullinglösa krokar

Grundsjön
Generell fångstbegränsning vad gäller röding i Grundsjön till tre rödingar (Grundsjöröding) per person och kortdygn.

Skaltjärn
Skaltjärn upphör som P&T-vatten och ingår i det generella fiskekortet samt i flugfiskekorten.

Fiskerättsägare och bybor
Inga förändringar sker i de särskilda regler som gäller för fiskerättsägare och bybor.
Fiskerättsägare har rätt till husbehovsfiske utan fångstbegränsning (annat än för Grundsjöröding vid vissa meddelade tidpunkter).

REKOMENDATION

Ta inte mer fisk än vad du behöver för dagen från vatten som saknar begränsningsregel.

Använd helst hullinglösa krokar i samtliga vatten. Gäller alla typer av krokar. Kläm ner hullingen med tång!

Långå FVOF tillåter fiske med mask som bete i sjöar, tjärnar och lugnvatten i Långåljusnan (OBS ej strömsträckor) samt i bäckar och mindre vattendrag. Exempel på sådana är Blästrebäcken, Rändan, Gruckan, Hemsjöbrynnet, Stöptjärnbäcken, Mittån nedströms Grundsjödammen, Unsån, Gangeltjärnbäcken och Lakatjärnbäcken.

OBS! Fiske med levande fisk som bete är förbjudet överallt och alltid!

Långå Fiskevårdsområdes Förening
Styrelsen