SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Guldregn över Långåljusnan

Åtgärderna som ska återställa livskraften i Långåljusnan är nu finansierade och kan fullföljas enligt plan. Det är länsstyrelsen i Jämtland som beviljar Långåfisket en ram på drygt 1,3 miljoner för att målen ska nås så som fiskevårdsföreningen i Långå beslutat. Projektet renoverar ån efter flottledsrensning och dämpar effekterna av kraftutvinningen.

Idén väcktes för fem år sen om att strömsträckorna i västra delen av Långåljusnan skulle kunna återfå viktiga delar av sitt ursprung. Ån hade gjorts om till kanal för flottning av timmer. Sen ströps vattenflödet när Lossendammen byggdes och kraftproduktion inleddes i Långå kraftverk. Konsekvenserna för fiskar och vattenlevande organismer var förödande och det populära sportfisket drabbades.

– Enkelt uttryckt gör vi Långåljusnans strömsträckor ’längre’ där krökar och böjar återställs, strömriktare lockar fisken att vandra, syrehalten ökar med strömbildare, nya läplatser ordnas för vattenlevande organismer, för fiskens födosök, vila och fortplantning och med flera djuphålor ökar vattentillgången i tuffare klimat med värme och torka. Och dessutom ska biflödena få fler barnkammare för nya generationer, berättar Helge Jonsson som är ordförande i Långå Fiskevårdsförening och var den som tog det första initiativet i projektet.

Hittills har projektet kostat drygt 900 000 kronor, där staten via länsstyrelsen har bidragit med en halv miljon, 175 000 av bygdemedel har beviljats via Härjedalens kommun och resten, 225 000 kronor har Långåfisket använt av egna medel som kommer från försäljning av fiskekort.

– Länsstyrelsen ser Långåljusnanprojektet som ett intressant och viktigt projekt även ur ett nationellt perspektiv då det gäller att optimera de biologiska och ekologiska förutsättningarna i ett vattendrag med kraftigt minskad vattenföring, säger Gunnar Jacobsson på Länsstyrelsen i Jämtland. Han är den som varit med i arbetena i fjol och är fortsatt engagerad i projektet med den sakkunskap som han och länsstyrelsen har när det gäller vattenmiljöer, biotopvård och naturansvar.

– Långåljusnan är ett bra och viktigt exempel på hur staten gemensamt med en ansvarig fiskevårdsförening kan finna effektiva lösningar för att återställa biotoper och förhållanden som gynnar livet i vattnen. I det perspektivet är erfarenheter från Långåljusnan projektet av stort intresse, säger Gunnar Jacobsson.

Långåfiskets kvalitetsansvarige, Per-Ola Persson, har analyserat hela älvsträckan och planerat i detalj de olika typerna av åtgärder som ska höja livskraften i älven. Han samarbetar hela tiden med de två grävmaskinister som lägger tillbaka stenar, gräver djuphålor och skapar nya livsrum för allt levande i ån. I första hand prioriteras fisken, säger han, men medger att i förlängningen har det betydelse även för sportfiskaren. Finns det fisk, finns det sportfiskare, säger Per-Ola.

– För att fiskar och vattenlevande organismer ska kunna ’flytta in’ i den nya livsmiljön kommer första året efter renoveringen ån att vara stängd för fiskare men öppen för besökare, säger han. Per-Ola intygar att det är en naturupplevelse i sig att få se en levande älv så som den var formad från början. Ja, till och med ’hur den var tänkt’! 

I projektet ingår även satsningar på levande historia och kulturhistoriskt intressanta objekt som ökar upplevelsen i fisketuren. Långåfiskets kulturansvariga styrelseledamot, Margareta Selin-Ring, ansvarar för den delen.