SvenskaEnglishDeutschFrançais
durch Transposh - Übersetzungs-Plug-In für WordPress

Guldregn von Långåljusnan

Åtgärderna som ska återställa livskraften i Långåljusnan är nu finansierade och kan fullföljas enligt plan. Det är länsstyrelsen i Jämtland som beviljar Långåfisket en ram på drygt 1,3 miljoner för att målen ska nås så som fiskevårdsföreningen i Långå beslutat. Projektet renoverar ån efter flottledsrensning och dämpar effekterna av kraftutvinningen.

Idén väcktes för fem år sen om att strömsträckorna i västra delen av Långåljusnan skulle kunna återfå viktiga delar av sitt ursprung. Der Fluss war auf dem Kanal für schwimmendes Holz gemacht worden. Dann erwürgte ich den Fluss des Wassers, wenn der Damm gebaut wurde Verlust und Macht begann lange Kraftwerke. Die Folgen für Fische und das Leben im Wasser waren verheerend und die beliebte Sportfischerei betroffen.

– Einfach gesagt, wir Långåljusnans fließende Strecken ‚länger‘ zu tun, die verbiegt und Ellbogen zurückgesetzt, Wandler zieht die Fische zu wandern, Der Sauerstoffgehalt nimmt mit strömbildare, neue läplatser für Wasserorganismen angeordnet, für Fische Nahrungssuche, Ruhe- und Fortpflanzung und mit mehreren tiefen Löchern werden die Wasserversorgung in rauem Klima mit heißen und trockenen erhöhen. Och dessutom ska biflödena få fler barnkammare för nya generationer, berättar Helge Jonsson som är ordförande i Långå Fiskevårdsförening och var den som tog det första initiativet i projektet.

Hittills har projektet kostat drygt 900 000 SEK, där staten via länsstyrelsen har bidragit med en halv miljon, 175 000 av bygdemedel har beviljats via Härjedalens kommun och resten, 225 000 kronor har Långåfisket använt av egna medel som kommer från försäljning av fiskekort.

– County Board sieht Långåljusnanprojektet als ein interessantes und wichtiges Projekt auch aus nationaler Sicht, wenn es darum geht, die biologischen und ökologischen Bedingungen in den Flüssen mit stark reduzierten Wasserfluss zu optimieren, sagt in der Provinzialregierung von Jämtland Gunnar Jacobsson. Han är den som varit med i arbetena i fjol och är fortsatt engagerad i projektet med den sakkunskap som han och länsstyrelsen har när det gäller vattenmiljöer, Biotopen Pflege der Natur und Haftung.

Långåljusnan är ett bra och viktigt exempel på hur staten gemensamt med en ansvarig fiskevårdsförening kan finna effektiva lösningar för att återställa biotoper och förhållanden som gynnar livet i vattnen. In dieser Perspektive ist die Erfahrung von Långåljusnan Projekt von großen Interesse, sagt Gunnar Jacobsson.

Långåfiskets Qualitätsmanager, Per Ola Persson, har analyserat hela älvsträckan och planerat i detalj de olika typerna av åtgärder som ska höja livskraften i älven. Han samarbetar hela tiden med de två grävmaskinister som lägger tillbaka stenar, gräver djuphålor och skapar nya livsrum för allt levande i ån. I första hand prioriteras fisken, er sagt, men medger att i förlängningen har det betydelse även för sportfiskaren. Finns det fisk, finns det sportfiskare, säger Per-Ola.

För att fiskar och vattenlevande organismer ska kunna ’flytta in’ i den nya livsmiljön kommer första året efter renoveringen ån att vara stängd för fiskare men öppen för besökare, er sagt. Per-Ola intygar att det är en naturupplevelse i sig att få se en levande älv så som den var formad från början. und, till och med ’hur den var tänkt’!

I projektet ingår även satsningar på levande historia och kulturhistoriskt intressanta objekt som ökar upplevelsen i fisketuren. Långåfiskets kulturansvariga styrelseledamot, Margareta Selin-Ring, ansvarar för den delen.